banner24

banner170

banner171

banner157

Kazan, türbin ve 3. kağıt makinesi yatırımında sona gelindi

Fabrikadaki verimliliğin izlenebilmesi için tüm sıvılarda debimetreler ve katı ürünlerde tartım için loadcell kullanarak kayıpların önüne geçmeyi amaçladıklarını ifade eden Kipaş Kağıt Fabrika Müdürü İrfan Gümüşer, Kahramanmaraş’taki kazan ve türbin yatırımı ile 3. kağıt makinesinin yıl sonuna kadar devreye alınacağını sözlerine ekliyor.

Başarı Hikayeleri 11.07.2024, 10:05 Serkan KIRAÇ
387
Kazan, türbin ve 3. kağıt makinesi yatırımında sona gelindi

Kipaş Holding’in yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini belirten İrfan Gümüşer, Kahramanmaraş’taki Nişasta yatırımının devreye alındığını hatırlatarak, üretime başladığını belirtiyor. Kapak konumuz kapsamında Fabrika Müdürü İrfan Gümüşer’in ev sahipliğinde Kipaş Kağıt’ın konuğu olduk. Saha ziyaretimizde İrfan Bey ile markanın kapasite artışı, yeni fabrika, verimlilik ve otomasyon teknolojileri konusunda gerçekleştirilen yatırımların detayları üzerine bir röportaj gerçekleştirme fırsatı bulduk.

İrfan Bey öncelikle sizi ve bölümünüzün faaliyetlerinizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Fabrika müdürü olarak görev yapmaktayım.  Kipaş Kağıt Sanayi'nin günlük operasyonlarını yöneten ve fabrikanın genel performansından sorumluyum. Sorumluluklarım arasında,

· Üretim Yönetimi: Fabrikanın günlük üretim faaliyetlerini planlama, koordinasyon ve yönetme. Üretim süreçlerinin verimliliğini artırmak için stratejiler geliştirme.X
· Kalite Kontrol: Ürünlerin kalitesini sağlamak için kalite kontrol süreçlerini yönetme ve uygulama. Kalite standartlarını karşılamak için gereken önlemleri almak.
· Personel Yönetimi: Fabrika çalışanlarını yönetme, eğitme ve performanslarını değerlendirme. İş güvenliği ve işçi sağlığı konularında önlemler almak.
· Maliyet Yönetimi: Üretim süreçlerinde maliyet etkinliğini artırmak için bütçe yönetimi yapma ve maliyet analizleri yapma.
· Çevresel ve Sosyal Sorumluluklar: Fabrikanın çevresel ve sosyal etkilerini yönetme, sürdürülebilirlik stratejileri geliştirme ve uygulama.
Genellikle üst düzey yöneticilerle ve diğer departmanlarla sıkı bir işbirliği içinde çalışmaktayım. Ayrıca, operasyonel verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak ve ürün kalitesini yükseltmek gibi hedefler doğrultusunda stratejiler geliştirip uygulamaktayım.

Kipaş Kağıt bölümlerini ve bölüm faaliyetlerini kısaca tanıyabilir miyiz?

Kipaş Kağıt Sanayi A.Ş. gibi büyük bir kağıt üretim şirketi genellikle farklı bölümlerden oluşur. Her bir bölümün belirli görevleri ve sorumlulukları vardır. İşte tipik olarak Kipaş Kağıt gibi bir şirkette bulunabilecek bölümler ve kısa tanımları:
·
Üretim Bölümü:
o Faaliyetler: Kağıt üretim hatlarının operasyonel yönetimi, üretim süreçlerinin planlanması, koordinasyonu ve denetimi.
· Kalite Kontrol Bölümü:
o Faaliyetler: Üretilen kağıtların kalite standartlarına uygunluğunu sağlamak için kalite kontrol testleri yapma, sonuçları analiz etme ve kalite iyileştirme süreçlerine katkıda bulunma.
· Satış ve Pazarlama Bölümü:
o Faaliyetler: Ürünlerin pazarlama stratejilerini geliştirme, müşteri ilişkilerini yönetme, satış hacmini artırmak için pazarlama kampanyaları düzenleme.
· İnsan Kaynakları Bölümü:
o Faaliyetler: Personel işe alımı, eğitimi, performans yönetimi, işçi sağlığı ve güvenliği, çalışan memnuniyeti ve iş ilişkileri yönetimi.
· Muhasebe ve Finans Bölümü:
o Faaliyetler: Şirketin finansal işlemlerini kaydetme, bütçe yönetimi, mali analizler yapma, vergi işlemleri ve raporlama süreçlerini yönetme.
· Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) Bölümü:
o Faaliyetler: Yeni ürün geliştirme, mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, teknolojik yenilikleri takip etme, rekabet avantajı sağlamak için inovasyon çalışmaları yapma.
· Üretim Planlama ve Lojistik Bölümü:
o Faaliyetler: Üretim süreçlerinin zamanında ve verimli şekilde yönetilmesini sağlamak için üretim planları yapma, malzeme tedarikini sağlama, lojistik operasyonları yönetme.
· İdari İşler Bölümü:
o Faaliyetler: Ofis yönetimi, idari destek sağlama, şirket içi iletişimi koordine etme, tesis yönetimi ve bakımını sağlama.
Bu bölümler, Kipaş Kağıt gibi bir şirketin genel operasyonlarını yönetmek ve tüm fonksiyonları etkin bir şekilde entegre etmek için bir araya gelir. Her bölüm, şirketin hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunur ve birbirleriyle sıkı işbirliği içinde çalışırlar.

Tesisinizi tanıyabilir miyiz?
Kipaş Kağıt Sanayii tesisimizin üretim kapasitesi, Yılda 425.000 ton’dur. Ürün grupları olarak ambalaj kağıdı olan testliner, imitasyon Kraft ve fluting türleri olup, 75-200 gr aralığında üretim yapılmaktadır.

Yardımcı Tesisler ve Faaliyetler:
Enerji ve Buhar üretim tesisleri: Kağıt üretimi için gerekli olan ısı, buhar ile karşılanmaktadır. Buharın üretimi ve buhar ile enerji üretimi.

Hamsu artıma tesisi: Kağıt makinesi için gerekli olan suyun kullanıma uygun hale getirilmesini sağlayan birim.

Atık su arıtma tesis: Kağıt makinesinden çıkan suyun çevreye uygunluk standartlarına uygun arıtılması

Depolama ve Lojistik Tesisleri: Ürün depolama ve dağıtımını sağlayan lojistik altyapı.

Mühendislik ve Bakım Birimleri: Üretim ekipmanlarının bakımı ve geliştirilmesi için mühendislik hizmetleri.

Kalite Kontrol Laboratuvarları: Ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunu sağlamak için kullanılan laboratuvarlar.

Üretim Planlama ve Lojistik Birimleri: Üretim süreçlerinin planlanması ve lojistik operasyonların yönetimi.

Satış ve Pazarlama Birimleri: Ürünlerin pazarlanması, müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve satış süreçlerinin koordinasyonu.

Kipaş Kağıt’ın nihai ürünleri hangi sektörlerde tercih ediliyor? Müşteri profilinizi tanıyabilir miyiz?
Kipaş Kağıt'ın ürettiği ambalaj kağıtları olan testliner ve fluting türü ürünler, genellikle ambalaj endüstrisinde tercih edilmektedir. Bu tür kağıtlar, özellikle karton kutuların üretiminde kullanılarak ürünlerin ambalajlanmasında ve taşınmasında kullanılır.

Tesiste kapasite ve verimlilik artışı, kontrol otomasyonu modernizasyonu ve benzeri konularda gerçekleştirilen son dönem yatırımları nelerdir? Bu yatırımların detaylarını öğrenebilir miyiz?
Kapasite ve verimlilik artışı için kontrol otomasyonları tesisimiz için vazgeçilmez bir detaydır. Çalışabilirliği arttırmak için makine üzerinde bulunan bazı sensörlerin sayısının arttırılması, süper slow motion kameraların kalitesinin ve sayısının arttırılması, kağıdın kalite özelliklerini belirleyen scannerların üst versiyona upgrade edilmesi, ve kameralı dedektörlerin yenilenmesi gibi yatırımlar yapılmıştır.

Tesisinizin verimliliği, hammadde kayıplarının azaltılması, kayıpların izlenmesi konusunda çalışmalarınız, kullandığınız kontrol, izleme sisteminizin yetenekleri nelerdir?
Fabrikamızda, verimliliğin izlenebilmesi için, tüm kullanılan sıvı ürünlerde debimetreler, katı ürünlerde ise tartım için loadcell sistemleri bulunmaktadır. Bu sistemler sayesinde kayıpların kontrolü sağlanmakta ve müdahale süresi oldukça kısadır. Ayrıca bu verilerin hepsi bir veri tabanında toplanıp, işlenip, rapor halinde üst yönetime sunulmaktadır. Fiziki olarak da kontroller yapılıp sistemin doğruluğu kontrol edilmektedir.

Tesisinizdeki üretim prosesini, hammadde girişinden nihai ürünlerinizin çıkışına kadar olan süreci kısaca paylaşır mısınız?
Hammaddeler yurt içi ve yurtdışından belirlenen statülerde fabrikamıza gelen atık kağıtlar, bu statülere ve kalite değerlerine göre atık kağıt hammadde sahasında istiflenir. Hammaddeler kağıt üretim türüne uygun olarak daha önceden belirlenen reçeteye göre hamur hazırlama birimimize temizlik ve süspansiyon haline getirilmek üzere beslenir. Hamur hazırlama biriminde kağıtlar süspansiyon haline getirildikten sonra temizlik ünitelerinden geçirilerek elyaf boyutuna göre ayrıştırılır ve bütelerde depolanır. Depolanan bu süspansiyonlar makinedeki üretim türüne göre istenen oranlarda karıştırılıp makineye beslenir. %1 kurumadde de beslenen süspansiyon sırası ile süzme, presleme ve kurutma işlemlerinden geçirilerek %92 kurumadde miktarına çıkarılıp kağıt üretimi bitirilmiş olur. Sonrasında üretilen kağıtlar müşteri isteklerine göre ebatlanır ve ürün stok sahasına depolanır. Buradaki ürünler satış, planlama ve lojistik birimleri tarafından müşterilere sevkiyatı sağlanır.

Tesisleriniz için yatırım fikirleri nasıl oluşuyor? Yatırımlarda çalışmak istediğiniz markaları belirlerken, belirleyici etkenler neler oluyor?
Kipaş Kağıt gibi büyük tesisler için yatırım kararları, birkaç önemli faktöre dayanır. İşte bu faktörlerden bazıları:

Verimlilik ve Maliyet: Yatırımın verimliliği ve maliyet etkinliği önemlidir. Yeni ekipmanın iş süreçlerini nasıl optimize edeceği ve iş gücü maliyetlerini nasıl azaltacağı değerlendirilir.

Teknoloji ve Otomasyon: Yatırım yapılacak ekipmanın teknolojik özellikleri göz önünde bulundurulur. Otomasyon, üretim hızını artırabilir ve hataları azaltabilir.

Kalite ve Güvenilirlik: Ekipmanın kalitesi ve dayanıklılığı kritiktir. Güvenilir markalar tercih edilir.

Servis ve Destek: Ekipman tedarikçisinin servis ve teknik destek hizmetleri önemlidir. Hızlı müdahale ve yedek parça temini gereklidir.

Çevresel Faktörler: Çevre dostu ve sürdürülebilir çözümler tercih edilir. Enerji verimliliği ve atık yönetimi göz önünde bulundurulur.

Uyum ve Standartlar: Ekipmanın sektör standartlarına uygun olması gereklidir.

Bu faktörler, tesis yöneticileri ve mühendisler tarafından dikkate alınır ve yatırım kararları bu kriterlere göre şekillenir.

Tesis – saha kontrol sisteminizin sahip olduğu yetenekler nelerdir?
Kipaş Kağıt, saha kontrol sistemi olarak birkaç önemli yeteneğe sahiptir:

Siber Güvenlik: Tesisin siber güvenliği, veri bütünlüğünü ve gizliliğini korumak için önemlidir. Kipaş Kağıt, siber saldırılara karşı koruma sağlayan güvenlik önlemleri alır.

Varlık Yönetimi (Asset Management): Üretim ekipmanlarının takibi ve yönetimi, verimliliği artırmak için kritiktir. Kipaş Kağıt, varlık yönetimi süreçlerini izler ve optimize eder.

Tahmini Bakım (Predictive Maintenance): Ekipman arızalarını önceden tahmin etmek, üretim kesintilerini azaltır. Kipaş Kağıt, sensör verilerini kullanarak tahmini bakım stratejileri uygular.

Veri Yönetimi: Üretim verilerini analiz ederek iş süreçlerini optimize etmek için büyük veri yönetimi önemlidir. Kipaş Kağıt, bu verileri etkin bir şekilde yönetir.

Yedekli Yapı: Kritik sistemlerde yedekli yapılar, kesintisiz üretimi sağlar. Kipaş Kağıt, yedekli sistemlerle operasyonel güvenilirliği artırır.

Bu yetenekler, Kipaş Kağıt’ın üretim süreçlerini güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.

Ajandanızda yer alan yatırım – yapılanma planları veya projeler planlar nelerdir?
Kipaş Holding olarak yatırımlarımız devam etmektedir. Öncelikle Kahramanmaraş’ta Nişasta yatırımımız tamamlanmış olup, üretime başlamış bulunmaktayız. Ayrıca yine Kahramanmaraş’ ta yatırımı devam eden Kazan ve Türbin yatırımının neredeyse sonuna gelmiş bulunmaktayız ve bu sene itibariyle devreye almayı hedefliyoruz. Yine Söke de grubumuzun 3. kağıt makinasında yine sona gelmiş bulunup, bu sene sonuna gelmeden devreye almayı hedefliyoruz.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner140
banner173

Gelişmelerden Haberdar Olun

@