Proses kontrol süreçlerimizi dijitalleştirdik

Değişkenlerin azaltıldığı, toleransların daraltıldığı kalite sonuçlarının takibinden prosesin değişmez kalite değerleri ile bir sonuçlanacağı bir süreç dizayn ve kontrol anlayışına sahip olduklarını ifade eden Bilecik Demir Çelik A.Ş. Genel Müdürü Muammer Bilgiç, tesisteki proses kontrol süreçlerini gerçek zamanlı sensörlerle ve kullanıcı dostu arayüzlere sahip bütünleşik bir anlayışla dijitalleştirdiklerini söylüyor.

Başarı Hikayeleri 10.09.2020, 13:44 Serkan KIRAÇ
794
Proses kontrol süreçlerimizi dijitalleştirdik

Verimlilik, üretkenlik, süreç geliştirme ve dizayn etme hedefleri için yatırımların dijitalleşme, proses kontrol, daha çok veri analizi ve daha az kayıpla daha az enerji tüketimi ve atık konularında yoğunlaştığını söyleyen Muammer Bilgiç ile gerçekleştirdiğimiz röportajla Bilecik Demir Çelik tesislerini dergimize taşıdık.

Muammer Bey sizi ve bölüm faaliyetlerinizi tanıyabilir miyiz?
1983  ODTÜ Metalurji mühendisliği bölümü   mezunuyum,  o tarihten bu yana değişik çelik üretim  tesislerinde,  değişik kademelerde   mühendislik  ve yöneticilik yaptım.  Son olarak ta 2014 yılından bu yana Bilecik Demir Çelik A.Ş’nin genel müdürlüğünü yapmaktayım.

Tesislerinizdeki birimler, bölümler ve faaliyetleri nelerdir?
BDÇ,  Kılıçlar  geri dönüşüm grubunun uzun yıllara dayanan  Hurda ve  nervürlü  çubuk  satış  faaliyetlerinden  oluşan  faaliyet  alanı  kapsamını  grubun dikey entegrasyon   oluşturma   ve  bunun  yol açacağı sinerji ile büyüme  vizyonun bir   parçası olarak 2014 yılında gruba katıldı.  Ölçekli,  yerel, minimum çevre etkisi olan,  yüksek metalik verimliliğe sahip, ekonomik bir  geri dönüşüm zinciri  oluşturmuş  durumdayız.  Milyon ton hedefimiz yok, ihracat  hedefimiz  yok,  ancak en  yüksek metalik verimlilik, minimum atık ve  çevre etkisi iddiamız  var.  Yapabildiklerimiz  düşündüklerimizin ve hedeflerimizin  çok ufak bir kısmı, sürekli dönüşüm,  sürdürülebilir  endüstriyel  faaliyet ilkeleri ile; çalışanını, tedarikçisini, müşterisini   ve  ortaklarını  mutlu eden   bir mükemmeliyet yolculuğunu  icra etmeye  çalışıyoruz.

Tesisi üretim kapasitesi, üniteleri, yardımcı tesisleri, birimleri ve faaliyetlerini, ürün grupları vb gibi konularda tanıyabilir miyiz?
BDÇ  3 set 30 tonluk  İndüksiyon ocağı,  1 adet Pota ocağı ,1 adet 3  yollu sürekli döküm makinası ve  70 ton / saat  8-32 mm çekebilen 18  tezgahlı,  12 metre x130x130 mm kesit haddeleyen  haddehane ve  yardımcı tesislerden  oluşan bir alt  yapıya sahiptir.  Mevcut üretimimiz 30.000  ton/ ay düzeyindedir,  süreç  içinde  450.000  ton/ yıl nervürlü  çubuk  üretim kapasitesine  ulaşmayı  planladık. 

Ürünleriniz hangi sektörlerde tercih ediliyor?
Tek bir ürünümüz var, nervürlü   yapı çeliği,  tek bir  müşterimiz   var, yerel yapı sektörü,  tek bir pazarımız var,     yaklaşık 300 km yarıçaplı bir dairenin içinde  hem  her türlü  tedarik, hem de   her türlü  ürün  pazarlama  faaliyeti  gerçekleştiriyoruz. Hemen tüm üretimimiz perakendeci nervürlü  yapı çeliği işletmeleridir. 

Tesiste kapasite ve verimlilik artışı, kontrol otomasyonu modernizasyonu ve benzeri konularda gerçekleştirilen yatırımlar nelerdir? Bu yatırımların detaylarını öğrenebilir miyiz?
Kapasite tanımını çok sevmem, tanımlanan kapasite değerlerinin mükemmeliyet yolculuğu ile  nasıl aşıldığına  çok tanık oldum,   bu nedenle  verimlilik  artışı tanımlamasını genel çizgimize daha uygun bulurum.  Bunun sınırı yoktur,  rakamsal hedeflerden fazla, nitelik,  verimlilik,  üretkenlik,   süreç geliştirme ve dizayn etme gibi  hedefleri  konuşmayı tercih ederiz.  Bu nedenle yatırımlarımız daha çok dijitalleşme,  daha çok proses kontrol, daha çok eğitim, daha çok veri analizi, daha az kayıp, daha az enerji tüketimi,  daha az  atık  doğrultusundadır. 

Enerji verimliliği, hammadde kayıplarının azaltılması, kayıpların izlenmesi konusunda çalışmalarınız, kullandığınız kontrol, izleme sisteminizin yetenekleri nelerdir?
Dijitalleşme  en  yoğun ilgimiz olan  alandır,  oluşturduğumuz veri  takip  ağı içinde  yüzlerce  gerçek zamanlı dijital  veriyi    üretim zincirinin  her noktasında  takip eden,  tüm   proses elemanlarına açık,  uyarı ,  yönlendirme,  kayıt alma ,  işlevleri olan, tümüyle  kendi  insan gücümüzle  oluşturduğumuz bir  alt  yapımız var.  Kuşkusuz,  bardağın hep boş kısmını  görmeye çalıştığımız  için daha  çoook  işimiz  var diyoruz. İzleme sisteminin ana ilkesi ölçülebilecek, sensör  takılabilecek  her noktaya sensör  takmak ve ölçümü diğer  proses  parametreleri ile ilişkilendirerek  gerçeği  daha net  görmeye  çalışmaktır.  Sistemimizin tümüyle içimizde doğması,  sistemle birlikte kendi süreçlerimizi de geliştirme  arzumuzdan  kaynaklanmaktadır. Sensörleştirme konusunda kuşkusuz partnerlerimiz vardır, ancak bilginin alındığı ve işlendiği kanalları hep kendimiz inşa ettik.  Bu yolculuk bir mükemmeliyet yolculuğudur, iyiyiz demek için henüz çok erken,  bu nedenle hep yeterince gelişmemiş olduğumuzu kendimize itiraf ederiz.

Tesisinizdeki üretim prosesini, hammadde girişinden nihai ürünlerinizin çıkışına kadar olan süreci kısaca paylaşır mısınız?
Yerel, bölgesel  pazardan alınan  hurda ile başlayan  çelik üretim  yolculuğumuzda grubumuzun da  ana işi olması nedeniyle   hurdaya   çok önem vermekteyiz.  Kendimize özel,  iddialı sayılabilecek  farklı uygulamalarımız  var.  Hurda elleçleme  ve  boyutlandırma  alt yapımız  güçlüdür.  Minimum ancak dinamik bir hurda  stok anlayışımız   vardır.   İndüksiyon ocaklarına  özel  sarsaklı arabalar ile  hurda transferi yapılır. Kendi  anlayışımızı yansıtan  bir harmanlama  ve  yükleme  biçimine  göre   gerçekleştirilen  bu süreç adımında iş güvenliği  ve  proses senkronizasyonu çok önemlidir. Kurulu  enerji giriş  kapasitemize paralel bir sürede  gerçekleştirilen  ergitme  işleminde minimum  atık  ve minimum enerji tüketimi  hedeflerini  gerçekleştirmeye adanmış bir  proses  takip  sistemimiz   bulunmaktadır. 

Ergitme  ocaklarımızın her  biri hareketli  dog house  olarak  tanımlanan  büyük boyutlu  kapalı ortamlarda  gerçekleşir. Bu ortamlar doğrudan  filtre sistemine  entegredir ve  primer emisyonun tümü  bu yolla   filtre tesisine  gönderilir. Primer sistemin olası kaçaklarını ve ortam kirliliği   filtre etmek için  tüm çelikhane binası çatısını  kapsayan ayrı bir  toz tutma tesisimiz de  bulunmaktadır.  Üretim değeri  ile  filtre kapasitesi  ilişkisi açısından  ülkemizdeki en  büyük  kapasitelerden birini  tesis etmiş  olmamızın altını çizmek isterim.  Toplamda  farklı boyutlarda  6  adet  filtre tesisi ile özellikle  tesis içi  hava kalitemizi     yasal ve  gerçekleşebilir  limitlerin altında  tutmaya  çalışıyoruz.  Çok ciddi  bir yatırım ve operasyon maliyeti anlamına gelen bu  tercih ,  çalışanlarımıza ve  çevremize verdiğimiz önemin  bir işaretidir.

Sekonder metalürji   istasyonumuz  olan  pota ocağı üretim zincirimiz  olmazsa olmazıdır,  bu anlamda  herhangi bir  entegre veya ark ocaklı çelikhaneden  farklı değiliz, temiz çelik,  dar tolerans,  ve yüksek üretkenlik  hedeflerimiz açısından  önemli bu üniteden sonraki adım sürekli döküm makinasıdır.  130X130mm x 12 metre  boyutunda çelik kütük ürettiğimiz 3  yollu bir sürekli döküm makinamız  bulunmaktadır.  Minimum metalik kayıp ve  minimum kalite kaybı hedef  proses parametresidir. 18  tezgahlı AC motorlu ,  12 metre itmeli tip    tav fırınına ve yüksek  bir otomasyona sahip haddehanemizden memnunuz. 8-32 mm  nervürlü yapı çeliğini deprem  yönetmeliği  ve ilgili standartların  gerektirdiği  niteliklerde  üretmekteyiz. İndüksiyon ocağı ile ergitme  yapmanın ve kimyasal enerji  kullanmamanın ilginç metalürjik  faydalarını ve ürün  niteliğine getirdiği temiz  çelik  katkısını çok net olarak  görmekteyiz. İndüksiyon ocağı  gibi kütle çeliği  üretimi  için soru işaretleri dillendirilen bir  tercihte  vardığımız metalürjik düzey  bizler  için mutluluk vericidir.

Analiz, ölçüm, inproses, kalite ve kontrol konusunda faaliyetleriniz nelerdir? Bu konuda ekibinizi ve çalışmalarını tanıyabilir miyiz?
Proses  kontrol süreçlerimizi  gerçek zamanlı, sensörlerle desteklenmiş,  kullanıcı dostu ara  yüzlere sahip bütünleşik  bir anlayışla dijitalleştirdik. Değişkenlerin azaltıldığı,  toleransların  daraltıldığı ,  kalite  sonuçlarının  takibinden fazla  prosesin  değişmez  kalite değerleri ile sonuçlanacağı bir süreç  dizayn ve kontrol anlayışımız var. Eski bir ark ocakçı olarak  İndüksiyon ocağı ile  başlayan bir prosesin  kalite parametreleri  açısından  gösterdiği  istikrar ve  temiz çelik  kavramına uygunluk   benim için  ilginç bir deneyim  oldu. 

Tesisleriniz için yatırım fikirleri nasıl oluşuyor, şu anda yatırım gündeminizde ne var? Yatırımlarda çalışmak istediğiniz markaları belirlerken, belirleyici etkenler neler oluyor?
Yatırım düşüncesi , tesis  ve performans açısından sürekli   yaptığımız benchmarking çalışmalarında  kendimizi  sınırlarımızda  gördüğümüz   zaman  oluşuyor.  Mevcut teknolojik düzeyimiz  ile  elde  edilebilecek teorik en iyi  değerler,  sektörde elde edilmiş en iyi değerler, kendimizin en iyi ve ortalama  değerleri  hep önümüzde, aradaki farklar   ve bunların nedenleri çalışma sahamız.  Mevcut ile  yapılabilecek en iyiye  varmadan  yeni  bir  yatırım  yapmayı düşünmüyoruz   bile.  Sürekli  benchmarking,  süreç analizi,  bardağın boş yanını  görme arzusu,  iyi haberi  değil kötü haberi  arama  dürtüsü,  sürekli kendini sorgulama  sonsuz bir süreç.   Seçim kriterimiz   faaliyet kriterlerimize  uygun  en iyi teknolojileri seçmektir.

Yanlış makine, ekipman ya da çözüm seçimi neler yaşatır? Karşılaşılabilecek sorunlara verebileceğiniz örnekler var mı? Çözümün seçimi aşamasında yaşadığınız zorluklar neler?
Yanlış seçim en çok korktuğumuz kararlardır bu yüzden seçimlerimizde tecrübelerimizle dikkatimiz de artıyor.  Bilgilenme,  entelektüel kapasite, bilgi üretme  süreçleri, karar verme süreçlerinin yetkinliği, insan  kalitemiz ve birikimimiz  bu süreçte hep etkilidir.  Yatırım maliyeti,  kanıtlanmış teknolojileri bulabilme,  kararlarda objektif olabilme,  gerçekçi olma,  karar verme süreçlerine hazırlıklı olma  en  çok zorlandığımız  konulardır.  Bunlar bize ait  güçlükler, ancak bir yatırımcı için  yeterli ve ekonomik finansmana  ulaşabilme  fiilen en büyük zorluktur.

Gerçekleştirdiğiniz son dönem kapsamlı projeniz devreye alma aşaması ve sonrasında size ne tür avantajlar sağladı?
En son devreye aldığımız kapsamlı projemiz  2016 da devreye giren  haddehane  yatırımımızdır.  Tümüyle yerli ve proses yöneticisi  olarak bizlerin dizayn aşamasında  çok müdahil olduğu,  bizi tatmin eden bir otomasyon düzeyine sahip, kendi  ölçeğinde iddialı, performans verileri özellikle  metalik verimlilik açısından yüz güldüren bir  proje oldu.  Haddehanemizin devreye girmesi, en temel vizyon hedeflerimizden biri olan dikey entegrasyonu sağlamak anlamında büyük katkısı oldu. Yarı ürün üreticisi olmak  ile  nihai  ürün üreticisi  olmak arasında   her anlamda çok fark var. 

Tesis – saha kontrol sisteminizin sahip olduğu yetenekler nelerdir?
Güzel, moda  sözcüklerle  tanımlanan  içi boş  yeteneklerimiz  var iddiası  yerine,  dijitalleşme ve mükemmeliyet yolculuğunu  mütevazi  ancak gerçekçi bir şekilde  gerçekleştirmeye niyetliyiz demek daha doğru olacak. Uzun bir yolculuğun henüz çok başındayız.  Yetenekten fazla niyetimiz ve yapabileceğimize inancımız var demek bizleri daha çok motive ediyor.

Önümüzdeki dönemde planladığınız projeler nelerdir?
Özel bir projeden fazla  vizyonumuza  uygun işletme yetkinliği en güncel konumuzdur.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
10°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Hatayspor 33 50
7. Gaziantep FK 32 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 33 36
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 32 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 30 58
4. Altay 30 54
5. İstanbulspor 30 54
6. Altınordu 30 52
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Tuzlaspor 31 47
9. Ümraniye 30 44
10. Bursaspor 30 43
11. Bandırmaspor 30 39
12. Boluspor 30 35
13. Adanaspor 30 34
14. Balıkesirspor 30 32
15. Menemenspor 30 31
16. Akhisar Bld.Spor 30 25
17. Ankaraspor 30 23
18. Eskişehirspor 30 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 31 33
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 31 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 30 61
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 30 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23

Gelişmelerden Haberdar Olun

@