banner123

03.11.2020, 16:50 1526

Çimento fabrikalarında Bakım 4.0

Çimento Fabrikaları Türkiye’de Kestirimci Bakımın lokomotifi olup ülkemizde kestirimci bakım alanında ilk önemli adımların atıldığı sektör konumundadır. Bu sebeple Çimento fabrikaları kestirimci bakımın ülkemizde uygulandığı ilk sektörler arasında yer alır.

Kestirimci Bakım makinalar üzerinden, periyodik aralıklar ile alınan, fiziksel parametre ölçümlerinin zaman içindeki eğilimlerini izleyerek, makina sağlığı hakkında geleceğe yönelik bir kestirimde bulunma yöntemidir.

Kestirimci Bakım yaklaşımının temeli, makinaları durdurmadan, çalışma koşullarında, sağlıkları ile ilgili veriler alınması ve bu verilerin zaman içindeki değişimini izlemektir. Makine sağlığı hakkındaki en kapsamlı veriye titreşim analizi ile ulaşılır. Dönen makinalar, arıza moduna girdiğinde titrer. Bu nedenle Titreşim verilerinin izlenmesi, vibrasyon grafiklerinin analizi Kestirimci Bakım ana temasını oluşturmuştur.

7/24 üretim gerçekleştiren firmaların bakım sürecinde makine arızaları erken teşhis edilebilirse ileride çıkabilecek daha büyük sorunlardan kurtulmakla beraber daha ucuza bakım ve tedavi uygulanmış olur. Şirketler bu sayede önlemlerini çok önceden alabilirler. Kestirimci bakım metotlarına yönelerek, önceden yapılan ölçüm ve analizler sonucunda gerekli önlemler ve aksiyonlar alınarak, belki de gözden kaçabilecek basit durumların, daha önemli ve büyük sıkınlar yaratmasının önüne geçilebilecek ve duruş sürelerinin optimum süreye indirilmesi, ancak makine sağlığının periyodik ölçümler ile izlenmesi sonucunda mümkün olacaktır. Bu nedenle Kestirimci Bakım uygulaması işletmeler için bir zorunluluk halini almıştır. Çünkü erken teşhis ile birlikte gerekli önlemleri alarak uzun süreli duruşları engellemek mümkündür.

Çimento Fabrikaları Türkiye’de Kestirimci Bakımın lokomotifi olup ülkemizde kestirimci bakım alanında ilk önemli adımların atıldığı sektör konumundadır. Bunun en büyük sebebi sıcak prosese sahip olması; olası uzun süreli duruşlarda Döner Fırınların refrakter tuğlalarının hasar görmesi sebebiyle plansız duruşların prosesi sekteye uğratmasıdır. Bu sebeple Çimento fabrikaları kestirimci bakımın ülkemizde uygulandığı ilk sektörler arasında yer alır.

Vibrasyon ölçümleri ve analizleri, termal ölçümler ve analizleri, ultrasonik ölçümler ve analizleri, yağ numunelerinin alınması ve analizleri, aşınma ölçümlerinin takibi, hizalamaların lazerli kaplin ayar cihazı ile yapılması, yerinde balans ayarlarının yapılması gibi tüm kestirimci bakım yöntemleri hemen hemen tüm çimento fabrikalarında uygulanmakta ve bakımlar bu ölçümler ışığında planlanmaktadır. Çimento sektörü ölçülmeyen hiçbir şeyin kontrol altında tutulamayacağını benimseyen bir prensibe sahiptir.

BAKIM 4.0
21. Yüzyılda Bakım 4.0 Teknolojileri ile Birlikte Kestirimci Bakımda Gelinen Nokta Online Durum İzleme Sistemleridir. Bakım 4.0 faydaları arasında sistemlerin online izlenmesi ve arıza teşhisinin kolaylaştırılması yer almaktadır.

ONLİNE KESTİRİMCİ BAKIM İLE DURUM İZLEME (ONLİNE MONİTORİNG)
Döner makinaların sağlığı ile ilgili en ayrıntılı bilgi, yataklar üzerinden periyodik olarak alınan titreşim (vibrasyon) ölçümlerinin analizi ile edinilir.

Her üretim tesisi, farklı güvenilirlik kategorilerine giren ekipmanlara ve proses süreçlerine sahiptir ve çoğu tesis ekipmanlarını periyodik şekilde portatif veri toplama yöntemlerini (Portatif Vibrasyon Analizörü) kullanılarak izlemektedir.

Ancak kritik ekipmanların ve proseslerin sağlığı için belirlenen ölçüm periyodu yetersiz kalabilir. Kritik ekipmanların ve süreçlerin durumunun anbean bilinmemesi, prosesin durmasına ve akabinde üretim kaybına yol açmasına sebebiyet verebilir.

Ekipmanların durumlarıyla ilgili ayrıntılı analiz yapılabilmesine imkân sağlamak için ölçümler sıklıkla alınmalıdır. Verileri birkaç saatte bir, günde bir kez veya daha uzun periyotlarla toplamak özellikle kritik ekipmanlar ve prosesler için yeterli olmaya bilir. Çünkü bazı arızalar çok hızlı gelişebilir ve çok hızlı şekilde ekipmanınızı durduracaktır. Bu arızaların daha sonra analizlerinin yapılabilmesi ve kök nedenlerinin tespiti için verilerin birkaç dakikada bir veya daha sık toplanması gerekmektedir. En önemlisi kritik ekipmanın daha ağır hasarlanmadan sistemin kendini korumaya alması alarm vermesi ya da sisteme mi durdurması hem ekipman sağlığı için hem de iş sağlığı ve güvenliği için oldukça önemlidir.

Online izleme size 7/24 ölçüm alma imkânı sağlar, böylece ekipmanınızın sağlığından her daim haberdar olursunuz. Online izleme her zaman yerinde ve veri toplamaya hazırdır.

Online Kestirimci Bakım ile Durum İzleme; makinelerden toplanan gerçek zamanlı verilerle, işleyişi sürekli kontrol eden ve problem henüz gerçekleşmeden uyarı oluşturan ve önlem alınmasını sağlayan, plansız duruşları azaltan bir Bakım 4.0 basamağıdır.

Sağlık sektöründe, insan sağlığı açısından teknolojinin geldiği üst seviyede, nasıl bir diyabet hastasının bileğindeki veya vücudun herhangi bir noktasındaki çip sayesinde insülin direnci, tansiyon, lipit ve diğer parametrelerin takibi sağlanarak, ve bu takiplerin sonucuna göre kişinin üzerindeki aksesuar veya aparat devreye girerek gerekli olan ideal insülin dengesini sağlıyorsa, tıpkı bu örnek doğrultusunda makinelerin her anı kontrol altında ve kesintisiz takibi sonucunda, zaman ve üretim kaybının önüne geçilecektir.

Başarılı bir Online Kestirimci Bakım ile Durum İzleme Sisteminin başlıca yöntemleri şunlardır:

  • Online takip edilmesi gereken kritik ekipmanların belirlenmesi
  • Sonuçların nasıl yorumlanacağı
  • Bu bilgilerin ne zaman kullanılacağının bilinmesi

Çimento fabrikalarında özellikle ana tahrikler diye adlandırdığımız, Farin Değirmenleri, Kömür Değirmenleri, Çimento Değirmenleri, Döner Fırın, Hammadde Kırıcı, ID Fan, Sistem Fanları Farin ve Klinker Filtre Fanlarının Online takip edilmesi bu ekipmanların her anının kontrol altında tutulması zaman, üretim ve fazla bakım maliyetlerinin önüne geçilmesi sebebiyle önem arz etmektedir.
Özellikle dik değirmen redüktörlerinin online sistem ile takibini öncelikle önermekteyiz. Dik değirmen redüktörlerinde giriş tüp yatağındaki rulman ve pinyon dişlinin arızasının dışındaki redüktör iç kısmında bulunan rulman ve dişli gruplarının arızalarının tespiti redüktör gövdesinin geometrisi sebebiyle portatif vibrasyon ölçüm cihazı ile çok sağlıklı olmamaktadır. Bu sebeple redüktör içerisindeki rulman yataklarına yerleştireceğiniz vibrasyon ve sıcaklık sensörleri ile redüktörün online takibini yapmak ve arızaları erken teşhis etmek mümkündür. Dik değirmen redüktörleri oldukça pahalı ekipmanlar olup, bakım onarımı da yüksek bütçeler gerektirmekle beraber, bakım onarım süresi uzun olması sebebiyle yaşanılacak üretim kaybı işletmeniz için büyük sıkıntılar yaratacaktır. Özellikle dik değirmen redüktörleri çimento fabrikalarındaki en kritik ekipmanlar olup online makine sağlığı sistemleri ile takip edilmeleri çok çok önemlidir.

BAKIM 4.0 VE MARAY MAKİNA MÜHENDİSLİK
Mevcut piyasa-rekabet koşulları ve buna bağlı olarak üretim hedef kitlesinin beklenti ve talepleri göz önüne alındığında özellikle çimento sektöründe üretimin sürekliliği ve işletmelerin devamlılığı büyük önem taşımaktadır. Üretimin sürekliliği ve işletmelerin hedeflerini gerçekleştirme sürecinde, çimento sektöründeki en önemli husus üretimin kesintiye uğramamasıdır.

İşletmelerin varlık ve sürdürülebilirliklerinin temelini oluşturan makine ve ekipmanların, arıza oluşmadan veya olabilecek daha ağır sorunlar yaşanmadan takip ve kontrol altında tutulmasının önemi tartışmasızdır.

Kestirimci Bakım Sistemlerinde Bakım 4.0 kapsamında teknolojinin ulaştığı son nokta; Proses akışının durmasına neden olabilecek, beklenmeyen ve öngörülmeyen arızaların yol açtığı olumsuzlukların bertaraf edilmesini sağlayacak olan Online Kestirimci Bakım ile Durum İzleme (Online Monitoring) sistemleridir.

Online Kestirimci Bakım ile Durum İzleme sistemleri zamanın önem ve değerini öne çıkararak, işletmelerin bu hususta tamamen iplerin elinde olunduğu 7/24 izlenebilirlik, tespit ve gerekli aksiyonların zaman kaybı yaşamaksızın otomatik olarak uygulanabilmesi noktasında devreye girerek, işletmelerin teknolojinin geldiği noktaya paralel olarak, olması gereken noktada yerlerini almasını sağlayacaktır.

Sistemin izlenmesi, arıza tespit ve teşhisinin kolaylaştırılması tanımlaması detaylandırıldığında, "Online Kestirimci Makine Sağlığı izleme ve Online Makine Koruma Sistemleri’nin sağlayacağı yararlar ve avantajlar, o işletme veya tesisin varlığının ve sürdürülebilirliğinin temelini oluşturacaktır.

Maray Makine Mühendislik, endüstriyel işletmelerde kritik makinelerin kalıcı olarak kurulan sistemlerle sürekli olarak izlenmesi ve böylece bakım operasyonlarının dijital olarak yönetilmesi için EMERSON Online Kestirimci Makina Sağlığı İzleme Sistemlerini ve Online Makine Koruma Sistemlerini sizler için tedarik eder ve kurulumu yapar.

Maray Makine Mühendislik, dünyada sektörünün devi durumunda olan EMERSON firmasının Online Kestirimci Makina Sağlığı İzleme Sistemlerinin ve Online Makine Koruma Sistemlerinin satışı, kurulumu ve devreye alınması konusunda Türkiye’deki yetkili partnerleri durumundadır.

EMERSON online kestirimci makine sağlığı izleme sistemlerimiz ve online makine koruma sistemlerimiz ile makinalarınızın durumunu 7 / 24 izleyip arızaların önceden tespitini gerçekleştirebilir ve oluşabilecek büyük hasarlarının önüne geçebilmek adına makinenizin çalışmasını otomatik olarak durdurabilirsiniz.


 

Emerson’un Güvenilirlik Merkezli Bakım Çözümleri

EMERSON Online Kestirimci Makina Sağlığı İzleme Sistemlerinin ve Online Makine Koruma Sistemlerinin başarıyla kullanılması, sorunlu bileşenlerin arızadan önce tespit edilmesini sağlar. Online Durum İzleme Sistemleri, sadece tesis ekipmanlarının ağır arızalanma olasılığını azaltmasına yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda; bakımda gerekli olacak yedek parçaların önceden sipariş edilmesini, iş gücünü planlanmasını ve planlı duruş sırasında diğer arızalı ekipmanların onarımlarının planlanmasını da sağlar. Sunulan EMERSON ürün ve çözümleri, üretim işletmelerinin, hızlı, kaliteli ve düşük maliyetli üretim yapmalarına imkân sağlayarak teslim sürelerinin de önemli ölçüde kısalmasını sağlarlar.

Maray Makine Mühendislik, Türk sanayisinin Kestirimci Bakımda, Endüstra 4.0’a geçişinde, kaliteli ve güvenilir hizmetler sunarak ülkemize ve sanayimize artı değer katmayı hedef edinerek en güncel teknolojileri anahtar teslim projeler ile sunmaktadır.

Bu bağlamda Maray Makine Mühendislik, sadece tedarikçiniz değil Bakım 4.0 için teknoloji partneriniz olarak ön plana çıkmaktadır.

ATG View Mobil Telefon ve Tablet Uygulamaları

EMERSON Online Kestirimci Makina Sağlığı İzleme Sistemleri ve Online Makine Koruma Sistemleri Endüstri 4.0 konseptindeki akıllı fabrikalar için Online Durum İzleme Sistemleri oluşturur. İşletmeleri, Akıllı Fabrika, Dijital Fabrika, olarak da adlandırılan hale dönüştüren bu sistemler, üretimi planlama, üretim izleme, üretim performans takibi, bakımı planlama, duruş analizi ve kök neden analizi de yaparak işletmenin kayıplarını bulma ve yok etme imkânı sunar. Sunulan Endüstriyel PC ve Panel PC’ler ile de görsel işletme uygulamaları yapılır ve böylelikle işletmelerde operatör farkındalığını arttıran ve destek sunan önemli bir araç elde edilmiş olur. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
24°
açık
Günün Anketi Tümü
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 39 81
2. Galatasaray 39 81
3. Fenerbahçe 39 79
4. Trabzonspor 39 68
5. Sivasspor 39 62
6. Hatayspor 39 61
7. Alanyaspor 39 57
8. Karagümrük 39 57
9. Gaziantep FK 39 55
10. Göztepe 39 51
11. Konyaspor 39 49
12. Rizespor 39 48
13. Kasımpaşa 39 46
14. Malatyaspor 39 45
15. Başakşehir 39 45
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 39 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 39 38
20. Gençlerbirliği 39 38
21. Denizlispor 39 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 36 83
2. M. United 36 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 35 60
6. West Ham 35 58
7. Tottenham 35 56
8. Everton 35 56
9. Arsenal 36 55
10. Leeds United 36 53
11. Aston Villa 35 49
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 35 41
14. Southampton 35 40
15. Burnley 36 39
16. Newcastle 36 39
17. Brighton 35 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 36 80
2. Real Madrid 36 78
3. Barcelona 36 76
4. Sevilla 36 74
5. Real Sociedad 36 56
6. Real Betis 36 55
7. Villarreal 36 55
8. Celta de Vigo 36 50
9. Athletic Bilbao 36 46
10. Granada 36 45
11. Osasuna 36 44
12. Cádiz 36 43
13. Levante 36 40
14. Valencia 36 39
15. Deportivo Alaves 36 35
16. Getafe 36 34
17. Huesca 36 33
18. Real Valladolid 36 31
19. Elche 36 30
20. Eibar 36 30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@