Çimento sektörüne özel fark yaratan izleme ve yönetim çözümleri

Bu makalede üretim, bakım, enerji ve varlık yönetiminin son derece önem kazandığı Çimento Sektöründe Wonderware’in fark yaratan çözümleri tüm detayları ile paylaşıldı. Sektörden gelen taleplerin başında; pandemi sürecinin etkisiyle birlikte, işletme verilerine uzaktan erişim ve yönetim ihtiyacı geliyor. İşte markanın gelen talepler için geliştirdiği çözümler…

Dijital Dönüşüm 03.11.2020, 10:46 Serkan KIRAÇ
543
Çimento sektörüne özel fark yaratan izleme ve yönetim çözümleri

Çimento sektöründe üretim hatların yönetmeyi ve veri takibini sağlayan Scada düzeyindeki uygulamalardan kurumsal düzeyde bulut uygulamalara kadar her aşamada IT/OT çözümlerimizle yer alıyoruz. Tesis ihtiyaçlarına göre ihtiyaçlar ve buna bağlı olarak talepler de değişiklik gösterebiliyor. İzleme ve kontrolü sağlayan Intouch ve Intouch Edge çözümlerimize talep yoğun oluyor.  Son zamanlarda pandeminin de etkisiyle işletme verilerine uzaktan erişim ve yönetimin öneminin artmasıyla tüm operasyonlarınızı mekan ve zaman bağımsız güvenli bir şekilde uzaktan yönetme imkanı sağlayan AccesAnywhere Web Scada çözümlerimiz de ilgi gören çözümlerimiz arasında yer alıyor. Yine işletme verilerinin bulut ortamında toplanarak işletmenin verimliliği ve proses verilerin analizini gerçekleştirilmesine yardımcı olan Insight Cloud çözümüz de çimento işletmelerinin öncelikli tercihleri ve ihtiyaçları arasında öne çıkıyor.

Arıza süresini, üretimi, envanteri, kaliteyi ve metrikleri ölçmek ve kontrol etmenizi sağlayan özel modülleri ile Çimento işletmeleri üretim süreçlerini daha verimli bir şekilde yönetebiliyorlar.

Bu çözümlerimize ek olarak Enerji Yönetimi, Saha Operasyon Veri Toplama ve Bakım, İnteraktif Varlık Yönetimi çözümlerimiz de çimento sektöründeki müşterimize verdiğimiz başlıca hizmetleri oluşturuyor.

 Wonderware Türkiye olarak çimento sektörüne sağladığımız çözümler;

  • SCADA Yazılımları
  • Enerji Yönetimi
  • Endüstriyel Bilgi Yönetimi ve Raporlama
  • IT/OT Merkezileştirme ve Entegrasyon Platform
  • Üretim Yönetim Sistemi (MES)
  • Saha Operasyonları Veri toplama ve Bakım Yönetimi
  • Bulut Operasyon Veri Yönetimi
  • İş Süreç Akış Yönetimi
  • Varlık Bakım ve Optimizasyon...

SEKTÖRDE GÜN GEÇTİKÇE ÖNEM KAZANAN ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN WONDERWARE’İN FARK YARATAN ÇÖZÜMLERİ
Çimento üretimi sırasında yüksek miktarda enerji tüketildiği için enerji tüketimini optimize etmek ve tasarruf sağlayabilmek için enerji tüketiminin doğru bir şekilde izlenebilmesi büyük önem taşıyor. Yani enerji verimliliği yolculuğunun ilk adımı gerçek zamanlı izleme ve kontol ile başlıyor diyebiliriz. Çözümlerimizle hem onpremise hem de bulut ortamında izleme ve kontrolü imkanı sunuyoruz. Yine optimizasyon için geçmişe yönelik tüm kritik proses ve operasyon verilerinizi, alarm ve olay verilerinin 2 milyon etikete kadar toplanması ve yüksek zaman freakansında optimize edilerek endüstriyel veritabanında yüksek zaman frekansında arşivlenmesini mümkün kılan Historian çözümümüz çimento işletmelerine büyük fayda sağlıyor. Historian ile HTML 5 destekli browser üzerinden tüm proses ve operasyon verilerinin kişiye bağlı dahili farklı formatlarda raporlanabiliyor. Ekipler arası paylaşım özelliğiyle üretim, kalite ve hatta tedarik zinciri dahil tüm kullanıcılar geçmiş proses verilerine kolay bir şekilde erişim sağlayabiliyorlar. Tablolar, dashboardlar ve slaytlar yaratarak ekip üyeleriyle tek tıklama ile raporları paylaşabiliyorlar. Redundancy özelliğine sahip Historian Client çevrimdışı olsa bile verileri ikincil sunucuda yedekleyerek depolamaya devam ettiği için veri kayıplarının önüne geçiyor.

Ayrıca üretim ve yönetim sürecinizdeki tüm enerji girdilerinin (elektrik, hava,su,doğalgaz..) operasyon ile ilişkilendirerek tüm süreç içerisinde vardiya, hat, ünite, personel bazlı enerji maliyetlerini izleyebilmenize, üretilen ürün birim başına gerçek enerji maliyetlerini izleyebilmenize ve kontrol edebilmenize imkan sağlayan Enerji İzleme ve Yönetim çözümümüz (ISO5001 uyumlu) ile çimento sektöründeki müşterilerimize yardımcı oluyoruz.
WONDERWARE ÇİMENTO SEKTÖRÜ İZLEME VE YÖNETME ÇÖZÜMLERİNİN DETAYLARI
System IT/OT Platform Çözümleri; ile işletmelerdeki tüm otomasyon süreçlerini ortak bir platform üzerinden redundant bir yapı ile merkezileştirerek IT/OT operasyon kurallarına uygun bir şekilde tüm sistemleri merkezi kontrol yapısı ile yönetmeyi sağlamaktayız. System IT/OT Platform teknolojik olarak sağladığı dahili otomasyon sistemleri ile doğrudan haberleşme, endüstriyel historian veritabanları, proses veri analiz fonksiyonları, entegrasyon özellikleri sayesinde işletmelere operasyon kolaylılığı sağlamaktadır.

OMI-Operasyon Yönetim Arayüzleri; işletmenin operasyonları kolaylıkla yönetmesini sağlayan, güvenli mobil erişim imkanı, dahili analiz fonksiyonları, operasyon kolaylılığı için dökümantasyon eklentili ve geçmişe yönelik derinlemesine analiz için playback özellikli fonksiyonlara sahip operasyon arayüzleridir.
AccessAnywhere Scada Çözümleri; işletme kullanıcıları mekandan, cihazdan ve zamandan bağımsız şekilde mobil tarafına herhangi bir kurulum işlemi yapmaksızın Scada uygulamalarına mobil olarak web browser üzerinden erişerek izleme ve kontrol fonksiyonları ile  operasyonlarını yapabilmektedir.

Wonderware İş Akış Yönetim Modülü (Workflow); sisteminiz içerisinde operasyonel süreçlerinizin geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Doğru bilginin, doğru departmana, doğru zamanında iletilmesi için iş akış modeli yaratmak, yönetmek, analiz etmek ve geliştirme imkanı sağlayan modüldür. Tüm süreçleri (üretim, bakım, finans, …) kapsamaktadır.

Enerji İzleme ve Yönetim (ISO5001 uyumlu); Operasyondaki tüm enerji girdilerinin (elektrik, hava,su,doğalgaz..) ilişkilendirerek tüm süreç içerisinde vardiya, hat,  ünite, personel bazlı enerji maliyetlerini izleyebilmenizi, üretilen ürün birim başına gerçek enerji maliyetlerini izleyebilmenize ve kontrol  edebilmenize imkan sağlamaktadır. 

Wonderware Türkiye çözümlerimizden Enerji İzleme ve Yönetim, enerji tüketiminizi, enerji maliyetlerinizi ve CO2 emisyonlarınızı verimli şekilde yönetilmesine, verimlilik ve karlılığın optimize edilmesine yardımcı olduğu için Çimento Üreticileri için kritik öneme sahiptir. Enerji izleme ve kontrolü, tasarruf imkanlarını belirlemek ve en iyi uygulamaları oluşturmak amacıyla üretim süreçlerindeki enerji kullanımını şeffaf bir şekilde analiz edebilmeyi sağlamaktadır.

Wonderware Türkiye Enerji İzleme ve Yönetim çözümümüz ile;
• Artan enerji maliyetlerini azaltmak için operasyonel harcamalarınızı optimize edebilirsiniz.

• Ton başına maliyeti düşürmek için enerji tüketimine dayalı performansları (fabrika, atölyeler, yükler) kıyaslayıp iyileştirebilirsiniz

• Uzaktan erişim ile zaman/mekan sınırı olmaksızın operasyonlarınızı izleyip yönetebilirsiniz.

• Resmi düzenlemelere, endüstri emisyon kurallarına uymak ve çevreyi korumak için CO2 emisyonlarını azaltabilirsiniz.

• Enerji tüketiminizi ve maliyetlerinizi optimize ederek operasyonlarınızı iyileştirebilirsiniz

• Rekabet gücünüzü ve sürdürülebilirliğinizi artırabilirsiniz.

Endüstriyel Bilgi Yönetimi ve Raporlama; Direk PLC, Scada, OPC veya saha cihazlarından doğrudan veri toplama fonksiyonalitesini barındıran, topladığı veriyi zaman serileri şeklinde optimizasyon ile saklayabilen, dahili raporlama analiz fonksiyonları ile kolay rapor imkanı sağlayan, entegrasyon uyumlu endüstriyel veri tabanı uygulamasıdır.

DCR(Data Collection&Reporting) çözümümüz ile proses ve operasyon verilerinizi zaman serisi şeklinde depolayabilir, ihtiyaç duyduğunuzda saniyeler içinde ulaşabilirsiniz. Kullanıcı dostu sürükle bırak teknolojisiyle size gereken istatistik veri analizlerini ve raporları kolaylıkla oluşturabilir, Excel ve Word formatında raporlar hazırlayabilirsiniz. Browser üzerinden erişim sağlayabildiğiniz için kendi bilgisayar veya tabletinize kurulum yapmanız gerekmez. Bu sayede kişisel bilgisayarınız yavaşlamaz ve hafıza sorunu yaşamazsınız.

DCR (DataCollectionReporting) ile tesisinizdeki veya makinanızdaki geçmiş dönemde gerçekleşen değişimleri görebilirsiniz. Arızaları bu bilgilerle öngörebilir, üretim esnasında neler gerçekleştiğinin analizini tek bir buton ile yapabilirsiniz.

Wonderware DCR Paket sistemi endüstriyel Historian veri tabanı içerisinde tutulan veriler üretim, kalite ve bakım departmanlarının kolay kullanımını sağlamak için gerçek zamanlıya yakın (near real time) ve geçmiş verileri analiz için sürükle bırak teknolojisi ile çalışan kullanıcı dostu analiz arayüzüne sahiptir. Bu analiz arayüzü;

• Herhangi IT/OT desteği gerekmeksizin kendi raporunu oluşturma

• Workbook-Proses Data Raporu oluşturarak ilgili departmanlar ile paylaşma

• Server-Client mimari ile kolay bakım operasyon yönetimi,

• Üst/Alt/Yatay sistemler ile entegrasyon için kolay Microsoft sorgu oluşturma arayüzü

• Kolay istatistik veri oluşturma,(min.,max, ortalama,..)

• Trend analiz üzerine kullanıcıların görebilmesi için not yazabilme,

• Tag konusunda aşivleme – sorgulama optimizasyon seçimi (delta, cylic,..)

• Tag picker ile analiz istenen verileri seçme

• Check box üzerinden analiz yapılmak istenen fonksiyon seçimi,

• Detaylı inceleme için ZoomIn-ZoomOut

• İlgili Tag konusunda tanımlanan alarm durumlarını görme,

• ..gibi bir çok özelliği içermektedir.

Mobil Veri Toplama & Bakım Operasyon Yönetim; İşletmede otomasyon olmayan lokasyonlar için sisteminizi sürekli canlı tutmanızı sağlayarak mobil bakım operasyon yönetim sürecini, mobil veri toplamayı ve iş sağlığı güvenliği prosedürlerinin yerine getirilmesi için kullanılmaktadır. Operasyonel mükemmelik çerçevesinde kağıt tasarrufu, proses optimizasyonu için hataları azaltabilme imkanı sağlamaktadır.

Wonderware İş Zekası Raporlama Sistemi Modülü (EMI_Manufacturing Intelligence); Üretim süreci ile ilgili verileri özet tablo olarak sunarak analiz etme ve raporlama imkanı sağlamaktadır. Bu teknoloji sayesinde üretim süreçlerinizden toplanan ham veriler sadeleştirilerek diğer disiplenler ile ilişkilendirilmesini ve anlamlı hale dönüştürülmesini sağlanmaktadır. Böylece işletme karar mekanizmalarının işi kolaylaşmakta ve üretim ile ilgili tüm süreçlerin performanslarını arttırmaya yönelik aksiyon alma konusunda destek sağlanmaktadır. Amaç işletme içerisinde süreç optimizasyonlar sağlanarak ve müşteri memnuniyetlerinin talep edilen seviyede karşılanması sağlamaktır.

Kestirimci Bakım ve Varlık Yönetimi; Varlıkların gerçek zamanlı performansı ve sağlık durumları için yapay zeka ve veri madenciliği teknikleri kullanarak ekipman hatası oluşmadan önce bilgilendirme yapmaktadır. Böylece sistemin varlık kaynaklı duruşlarınızı minimize ederek verimliliği arttırmaktadır. Varlıkların operasyonel profillerini ve prosesi takip ederek geçmiş ile kıyaslayarak  anormal sistem davranışlarında  konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

SEKTÖRE ÖZEL ENDÜSTRİ 4.0 ÇÖZÜMLERİ HER YIL GÜNCELLENİYOR
Çimento sektörüne yönelik endüstri 4.0 çözümlerimiz üzerinde her yıl güncellemeler yapıyoruz. Çözümlerimiz teknoloji olarak günümüz şartlarını çok rahat yakalayıp bir adım ileriye gidecek kapasitede olsa da bununla yetinmeyip hep daha iyisi için çalışmaya devam ediyoruz.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
14°
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 27 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 27 43
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 27 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. West Ham 26 45
7. Liverpool 27 43
8. Tottenham 26 42
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 27 23
19. West Bromwich 27 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Valencia 26 30
12. Celta de Vigo 25 30
13. Osasuna 25 28
14. Getafe 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20

Gelişmelerden Haberdar Olun

@