banner138

banner137

Süreçlerin verimliliğinin takibi ve yönetimi, en çok talep alan konular

Üreten her işletmede süreçlerin performansa dayalı verimliliğinin takibi ve yönetiminin en çok talep gören konu başlıkları olduğunu söyleyen MCS Otomasyon Genel Müdürü Adem Kayar, tekstil sektöründe de ürün izlenebilirliği hizmet ve çözümlerinin en çok talep edilen konular olduğunu vurguluyor.

Dijital Dönüşüm 05.11.2021, 09:30 Serkan KIRAÇ
61
Süreçlerin verimliliğinin takibi ve yönetimi, en çok talep alan konular

 Markanın güncel çözüm ve hizmetleri ile tekstil sektörünün talepleri üzerine MCS Otomasyon Genel Müdürü Adem Kayar ile bir söyleşi gerçekleştirme imkanı bulduk.

Adem Bey, MCS Otomasyonun çözüm ve hizmetlerini kısaca tanıyabilir miyiz?
2005 yılında Endüstriyel Otomasyon konusunda sahip olduğumuz tecrübelerimizi müşterilerimizle paylaşmak, teknolojinin çok hızlı ilerlediği yazılım ve otomasyon konusunda çalışmak üzere İstanbul'da faaliyete başladık. Günden güne gelişen, karmaşıklaşan ve hatta her biri ayrı ayrı birer uzmanlık alanı oluşturacak kadar çeşitlenen, proses ve makine otomasyonu yazılımlarına odaklandık. Bu yönelişin olumlu bir sonucu olarak, konularında lider konumda olan firmalarla stratejik işbirlikleri kurduk ve geliştirdik. 2011’de Siemens ile endüstriyel otomasyon ürün grubu için partnerlik anlaşması imzalayarak organizasyonumuzu genişlettik.

 2016 yılında Türkiye’de ve Dünya’da dijitalizasyon çalışmalarına öncü olabilmek hedefi ile endüstriyel otomasyon tecrübemizle otomasyon ve bilişim teknolojileri alanlarında yenilikçi projeleri gerçekleştirmek, kaliteli & profesyonel çözümler sunmak ve dijital dünyaya ışık tutacak Endüstri 4.0 ve IoT tabanlı bir organizasyon olmak amacıyla MCS Factory Digitalization Endüstriyel Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. kurduk. Hedefimiz endüstriyel otomasyon projelerini IT tabanlı entegrasyonu ile web ve mobil platformlar üzerinden üretim izlenebilirliği ve kontrolü sağlayan verimliliği arttıran dijital fabrikaları tesis etmek ve akıllı fabrikalar uygulamaları geliştirmektir.

MCS Grup çözüm ve hizmetlerini aşağıdaki başlıklarda özetleyebiliriz.

  1. Siemens Endüstriyel Otomasyon Ürün Gruplarının Satışı
  2. Elektrik Proje, Pano Montaj ve İşçiliği
  3. Endüstriyel Otomasyon Proje Mühendislik ve Devreye Alma
  4. Dijital Dönüşüm Proje Mühendislik ve Devreye Alma
  5. Endüstriyel Yazılım ve Endüstri 4.0 Uygulamaları
  6. Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 Danışmanlığı
  7. Endüstriyel Otomasyon ve Endüstri 4.0 Eğitimi

İhracatta önemli bir rolü olan tekstil endüstrisinin günümüz rekabet şartlarında daha güçlü olabilmek için üretimde hız, esneklik ve minimum maliyet için markanızdan güncel talepleri nelerdir?
Tekstil endüstrisinde, özellikle üretimin performans-kalite ölçümü ve ürün izlenebilirliği olarak iki konu öne çıkmaktadır. Aslında tekstil alanında değil hemen her üretim yapan işletmede üretime ilişkin süreçlerin durumunu performansa dayalı verimliliğini ölçebilmek, takip edebilmek ve yönetebilmek en önemli başlık olarak talep görmektedir. Özellikle tekstilde üretimdeki personellerin performansını takip edebilmek, puantaj olarak kullanabilmek, kaliteli üretim ve verimlilik takibi tekstil alanında dijital dönüşüm çalışmalarının temelini oluşturmaktadır.


Ayrıca ürün izlenebilirliği de son zamanlarda talep gören bir konu olarak çok fazla karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda yenilikçi RFID teknolojisi itici güç olarak tekstil sektörüne yön vereceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tekstil üretimindeki süreçlerde ürünlerin takibinin RFID teknolojileri ile yapılabilmesi özellikle MCS Grup olarak RFID konusundaki proje ve deneyimimiz müşterilerimizden bu alanda Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ağırlık vermemizi sağladı.


Üretim, bakım, enerji, izleme, alarm, personel takibi gibi çözümler sunduğunuz yazılım modüllerinizi ve yazılımınız içinde yer alan toolları varsa hazır kütüphaneleri sizden öğrenebilir miyiz?
MCS Factory Digitalization her sektöre uygun Endüstri 4.0 çözümleri geliştirmekte, Endüstri 4.0 dijital vizyonu çerçevesinde şirketlere planlama, uygulama ve geliştirme stratejilerini içeren eğitim ve danışmanlık hizmetleri verebilmektedir. Fabrikaların ve üretim işletmelerin dijital seviyesinin belirlenmesi, Endüstri 4.0 dijital dönüşüm gereklilikleri tespit edilmesinde ve dijital dönüşüm yolculuğunda MCS Factory Digitalization müşterilerine rehberlik etmektedir. MCS Factory Digitalization, işletmelerin mevcut altyapısını Endüstri 4.0 konseptine uygun teknolojilerle dönüştürülebilir veya üretim yönetimi , bakım yönetimi, enerji yönetimi gibi operasyonel yönetim projeleri ile dijital fabrika uygulamalarını gerçekleştirebilmektedir.

MCS Factory Digitalization, Üretim Yönetim Sistemi (MES) çözümü Code Master ile üretim sahasından gelen her türlü endüstriyel veriyi bir orkestra şefi edasıyla yöneterek anlamlı bir dijital senfoniye dönüştürür. Code Master işletmelerin ihtiyaç duyduğu dijital dönüşümü sahip olduğu yapay zekâ teknolojilerini entegre üretim, bakım ve enerji yönetim sistemleri ile kolaylıkla entegre edebilen bir dijital endüstriyel platformdur.  Platform işletme lokalinde veya bulutta çalışabilme özelliklerine sahiptir. Modüler bir yapıya sahip olan Code Master platformu müşterinin taleplerine göre esnek çözümler üretebilen bir yapıya sahiptir.  Code Master üretim sahası ile ERP arasında gerçek zamanlı REST API destekli bir köprü kurar. Ürün-parça takibi ile tüm ürün yaşam döngüsünü ERP entegrasyonu ile birleştirirken, üretim izlenebilirlik faaliyetlerin doğru, tutarlı, hızlı ve etkin yürütülmesi için gelişmiş özelliklere sahip modüler bir yazılım paketidir.

Burada big data ve alarmların yönetimi, kestirimci bakım ya da bakım yönetimi konusunda biraz daha detay rica ediyoruz.
Code Master, izlenebilir, sürdürülebilir, somut avantajlar ve kazanımlar sağlayan Endüstri 4.0 tabanlı bir endüstriyel dijital platformdur. Endüstri 4.0’a geçişte en uygun teknolojilerin kullanılmasını sağlarken dijital dönüşümü en kolay ve hızlı şekilde yapılmasını sağlar.Her türlü üretim prosesine uygulanabilir web tabanlı yazılım çözümü olan Code Master çözümümüz ile üretimde verimlik ve kaliteyi maksimize ederek işletmelere değer katar.

Yenilikçi teknolojilerden özellikle gerçek zamanlı veri toplama sisteminin temelinde yer alan tüm kontrol cihazlarındaki (PLC)üretim verisi, mevcut tüm alarmlar ve sensör verilerinin dijital dönüşüm modülümüz ile büyük veri oluşturmaktayız. Büyük veri fırsatlarından yararlanarak Code Master yapay zekâ entegre bir akıllı yönetim sistemine dönüşmektedir. Özellikle geliştirdiğimiz makine öğrenimi algoritmaları ile üretim ve bakım süreçlerine entegre ederek akıllı bildirimlerle müşterilerimizin süreç farkındalığını sağlıyor ve hızlı aksiyon alabilme ve karar desteği sunuyoruz.  Alarm ve duruşlardan, istenen kritik verilerden akıllı uyarılar oluşturulmasını sağlarken anlık bildirimlerle e-mail, SMS, API, WhatsApp gibi gönderim yöntemlerini kullanarak ilgili kişilerin üretim ve bakım süreçleri ile ilgili anında bilgi sahibi olmasını sağlıyoruz.

MES ve ERP konusunda hammaddeden nihai ürünün sevkine kadarki tüm hatta tam tesis yönetim çözümleriniz ve varsa tekstil sektörü uygulama örnekleriniz nelerdir?
Tekstil sektöründe farklı bir çoktecrübemiz bulunurken kağıt sektörü, döküm sektörü ve beyaz eşya sektörlerinde gerçekleştirdiğimiz dijital dönüşüm projelerindeki tecrübelerimizde MES projelerinin hayata geçirilmesinde organizasyonların dijital seviyesinin yetersizliği, organizasyonel üretim kısıtları, alışkanlıklar ve değişime kapalılık başlıca zorluklar olarak göze çarpmaktadır. MES projelerinin doğru şekilde kullanıma alındıktan sonra ERP entegrasyon süreçleri daha kolay bir süreç ile kullanıma alınabilmektedir. MES proje sürecinin uzaması, veri kaynaklarındaki tutarsızlık ve üretim süreçlerinin iyi analiz edilmemesi gibi durumlarda ERP entegrasyon süreçlerinin de sancılı ve bitmeyen bir proje dönüşmesi ihtimali çok yüksektir.

MCS Grup olarak deneyimli saha ekibimizin operasyonel makine ve endüstriyel etüdü, dijital dönüşüm ekibimizce üretim, bakım ve entegrasyon analizinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve işletmenin dijital seviyesine göre yol haritasının belirlenmesi çözüm ve hizmetlerimizi öne çıkaran en önemli özelliklerdir.

Real time izleme ve buna bağlı daha önceden oluşturulan limit değerleri çerçevesinde karar veren yapay zekalı kontrol sistemleri işletmeye neler sağlıyor, bu konuda birkaç verimlilik örneği paylaşır mısınız?
MCS Grup olarak Endüstri 4.0 teknolojilerini kullanmaya ve müşterilerimiz ile tanıştırmaya çalışırken odaklandığımız en önemli husus gerçek zamanlı verinin değerinin anlaşılmasıdır. Üretim Yönetim Sistemi (MES) çözümümüz Code Master, gerçek zamanlı veri toplama özelliği ile üretim sahasından gelen her türlü endüstriyel veriyi bir orkestra şefi edasıyla yöneterek anlamlı bir senfoniye dönüştürür. Code Master işletmelerin ihtiyaç duyduğu dijital dönüşümü sahip olduğu yapay zekâ destekli akıllı araçları ile kolaylıkla entegre edilen bir dijital endüstriyel platformdur. Code Master üretime ait bütün ekipmanları izleyip yönetirken, performans, verimlilik ve kalitenin artırılmasına odaklanır. Sahadaki operatör ve makinelerden toplanan anlamlı veriler sayesinde, arızalar, duruşlar, çalışma hızındaki azalmalar, fire gibi üretim kayıplarına odaklanan ve bu kayıplara neden olabilecek riskleri öngörüp, önlem alınmasını sağlar. Aynı zamanda enerji yönetim modülümüz ile üretilen ürünlerin enerji maliyetini anlık olarak hesaplayabiliyoruz.


Mevcut üretim makinelerinin sağlığının takibinin ötesinde işletmelere yeni katılan otomatik depo ya da robotlu üretim sistemlerinin bakım takibi gibi kestirimci bakım konusunda günümüzde ne tür teknolojiler pazara sunuluyor? MCS Otomasyonun bu konudaki en güncel uygulamalarını tanıyabilir miyiz?
Üretim sistemleri söz konu olduğunda işletmelerde kullanıma alınan robotik sistemlerin ve yenilikçi teknolojilerin takibi ve bakım yönetiminin sağlıklı olarak yapılması çok önemlidir. Özellikle Endüstri 4.0‘ın ortaya çıkmasıyla birlikte makinelerden belirli standartlar ile veriler gerçek zamanlı ulaşılabilmesi yeni fırsatlar ortaya çıkarmıştır. Gerçek zamanlı verilerin işlenmesi ve makine öğrenmesi yapay zekâ algoritmaları ile bakım süreçleri optimize edilebilmektedir. Bu sayede bakım yöntemlerinden biri olan “kestirimci bakım” uygulamaları kullanılarak üretim sürecindeki herhangi olumsuz bir durum önceden öngörülerek bu durum yaşanmadan önüne geçilebilmektedir. Günümüzde özellikle Endüstri 4.0 konseptindeki teknolojilerin daha fazla kullanılmaya başlanması ile gerçek zamanlı üretime ait çok miktardaki veriye erişim, büyük veri kaynaklarında verilerin işlenmesi, bulut sistemlerinde analitik uygulamaların hayata geçirilmesi ile kestirimci bakım uygulamaları giderek yaygınlaşmaya başlamıştır.


MCS Grup olarak mevcut projelerimizden döküm işletmesinin dijital dönüşümünde yapay zekâ destekli bir kestirimci bakım uygulaması kullanıma alınmıştır. Ayrıca kâğıt üretim işletmesinde devam eden dijital dönüşüm faz 2 çalışmalarında yapay zekâ destekli bakım yönetimi ve kestirimci bakım uygulaması kullanıma alınmasını planlamaktayız.

Bu ek olarak diğer sektörlerde yakın dönemde devreye aldığınız başarılı çözüm ve uygulamalarınız nelerdir? Kısaca tanımak isteriz.
Yakın tarihte kullanıma aldığımız dijital dönüşüm ve MES projelerimizden bazıları şunlardır.

 • Web Robot Uygulaması: Televizyon üreticisi bir firmanın elektronik kart imalatında kullanılan endüstriyel işbirlikçi robotların gerçek zamanlı üretim ve enerji izlenebilirliğini gerçekleştirdik.
 • Kağıt imalat işletmesindeki Üretim Veri Toplama Sistemi ve MES Üretim Yönetim Projesi: Kağıt sektöründe üretim yapan Türkiye’de iki farklı lokasyonda faaliyet gösteren işletmenin tüm üretim makineleri ve robotlarını kapsayan gerçek zamanlı olarak veri toplama sisteminin kurulması ve Code Master üretim yönetim sistemi kullanıma aldık.
 • Alüminyum Enjeksiyon Döküm İşletmesindeki Üretim Tezgâhların Dijital Dönüşüm Projesi: CNC takım tezgahlarının gerçek zamanlı üretim veri toplama sisteminin kurulması ve ERP entegrasyon projesini gerçekleştirdik.
 • Pompa Üretim Hattı RFID Dijital Dönüşüm Projesi: Pompa üretimi yapan işletmedeki üretim hattının RFID sistemleriyle dijital dönüşümü gerçekleştirdik.
 • Servo Motor Üretim Hattı RFID Dijital Dönüşümü ve MES Dikey Entegrasyon Projesi: Yurt dışında faaliyet gösteren işletmenin Almanya ve Çin’deki servo motor üretim hatlarının RFID sistemleriyle dijital dönüşümünü, veri toplama sistemi ve MES dikey entegrasyon projesini devreye aldık.
 • Döküm İşletmesi Dijital Dönüşüm Projesi ve MES Üretim Yönetim Projesi: Ülkemizde İki farklı lokasyonda döküm işi yapan işletmede Code Master üretim yönetim uygulaması (MES), kurulumu tamamlanarak devreye alındı.

2022 yılı ve gelecek dönem için ajandanızda yer alan yatırım ve yapılanma ya da yeni hizmet – çözüm çalışmalarınız var mıdır?  Yeni yılda takibe aldığınız projeler ve odaklandığınız sektörler hangileridir?
2022 yılında devam eden mevcut otomasyon ve MES projelerimize akıllı fabrika konseptindeki yeni Ar-Ge ve inovasyon projelerini ekleyerek ürün ve hizmetlerimizi yenilikçi teknolojilerle güncellemeyi hedeflemekteyiz. 2021 yılında üretimini yapıp teslim ettiğimiz akıllı üretim hattı ihracatımızı 2022 yılında arttırarak yapay zekâ destekli otomasyon projelerimize, dijital dönüşüm süreçlerini planladığımız yeni projelerimize ve akıllı fabrika uygulamalarımıza odaklanacağız.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Valencia 15 19
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 15 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7

Gelişmelerden Haberdar Olun

@