banner149

banner138

banner143

banner150

banner144

banner31

banner151

Borsa İstanbul’da Gong Yatırımcılar İçin Çaldı

IOSCO tarafından organize edilen ve bu yıl altıncısı kutlanacak olan Dünya Yatırımcı Haftası, Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen Gong Töreni ile başladı

Ekonomi 04.10.2022, 09:00 Melike Kaya Bayram
21
Borsa İstanbul’da Gong Yatırımcılar İçin Çaldı

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla desteklenen ve aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 87 ülkede kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası’nın altıncısı, 3 Ekim 2022, Pazartesi günü gerçekleştirilen gong töreniyle başladı. Gongu Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop birlikte çaldılar. Törenin ardından Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop etkinliğin açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Hafta boyunca (3-7 Ekim 2022),Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul A.Ş. ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) iş birliğinde; reel sektör şirketleri, girişimciler, bireysel ve kurumsal yatırımcılar ve üniversite öğrencilerine yönelik çevrimiçi panel, eğitimlerde 100’e yakın uzman konuşmacı yer alacak. Panel ve eğitim başlıkları; sermaye piyasası aracılığıyla sürdürülebilir finansman, kitle fonlaması yatırımları, dijital aracı kurumlar, davranışsal finans açısından yatırımcı kararları, sermaye piyasalarında teknoloji ve algoritmik işlemleri, yatırımın dört temel taşı, halka arz fiyat tespit raporu, sera gazı emisyonlarının ölçümü ve raporlanması, sürdürülebilirlik uzmanı mesleğinin geleceği, bireysel ve kurumsal karbon ayak izi hesaplanması, tarım emtia piyasaları, kira sertifikalarına yatırım ve sermaye piyasası aracılığıyla gayrimenkul yatırımı gibi konular, alanlarının önde gelen uzmanları tarafından ele alınacak.

“Finansal okuryazarlık sermaye piyasasının gelişimi, derinleşmesi ve tabana yayılması için elzemdir”

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül 6. Dünya Yatırımcı Haftası Gong Töreni açılış konuşmasında Dünya Yatırımcı Haftası’nın, yatırımcıların eğitimi ile tasarruflarını doğru değerlendirebilmeleri bakımından önemli bir farkındalık ortaya koyduğunu söyledi.

“Son yıllarda gerek Kurulumuz gerekse sermaye piyasasının paydaşları tarafından yapılan çalışmalarla, tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve kaynak çeşitliliğinin artırılması açısından önemli aşamalar kat edilmiştir” diye konuşan Gönül, sözlerine şöyle devam etti: “Bu çalışmaların bir ayağı yatırımcı tabanının genişletilmesi diğer ayağı ise vatandaşlarımızın finansal eğitimi ve finansal okuryazarlığının geliştirilmesi üzerinedir.Son dönemde talep tarafında önemli ölçüde ilerlemeler kaydedilmiş ve pay piyasası yatırımcı sayısında kayda değer gelişmeler yaşanmıştır. Nitekim 27 Eylül itibarıyla pay piyasasında yatırımcı sayısı 2,6 milyonu geçmiştir. Pay piyasasında yatırımcı sayısının artması arzuladığımız bir durumken yatırımcılarımızın finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi de çok büyük önem arz etmektedir. “Finansal okuryazarlık” konusu sermaye piyasasının gelişimi, derinleşmesi ve tabana yayılması için elzem olarak gördüğümüz konulardan birisidir.”

“Piyasaların gelişmesini ve daha etkin çalışmasını desteklemeye devam edeceğiz”

Finansal teknolojilerdeki hızlı gelişim ve değişimlerin, finansal araçların karmaşıklaşması ve sofistike hale gelmesinin, beraberinde finansal eğitime olan ihtiyacı artırdığına dikkat çeken İbrahim Ömer Gönül,”finansal okuryazarlık oranının yükselmesi başta sermaye piyasası olmak üzere finansal piyasalara katılım oranını artırmaktadır. Piyasaların gelişmesini ve daha etkin çalışmasını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

İbrahim Ömer Gönül, sözlerine şöyle devam etti: “Davranışsal finans üzerine yapılan çalışmalar, finansal eğitim ile emeklilik planlaması yapma, tasarruf etme, borçlarını azaltma, zamanında ödeme, pay ve borçlanma aracı piyasasına katılım, girişimcilik gibi davranışlar arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yıl Kurulumuzun 40. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. İlk ve orta öğretim kurumlarındaki öğrencilere yönelik düzenlediğimiz resim ve kompozisyon yarışmalarıyla farkındalık yaratmayı ve bilinç uyandırmayı hedefledik. Öğrencilerin yoğun katılımı, gelecek dönemde bu tür organizasyonları düzenlemek ve devam ettirmek adına bizleri motive etmektedir. Öte yandan üniversite öğrencilerine yönelik her yıl düzenlediğimiz ve bugüne kadar yaklaşık on dört bin üniversite öğrencisinin sertifika sahibi olduğu, SPK Eğitim Seminerleri ile de sermaye piyasasının bilinirliği ve finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesine önemli katkılar vermeye devam ediyoruz.Bu itibarla, bir yandan yatırımcıları sermaye piyasası enstrümanlarını kullanmaya davet ederken, bir yandan da finansal okuryazar sayısını artırarak tasarruf sahiplerinin yatırıma bakış açılarını değiştirmeleri, bilinçli yatırım yapmaları ve kararlarını sağlıklı almaları için uygun ortamı hazırlıyoruz.”

“Borsaya orta ve tercihen uzun vadeli yatırım yapılmalı”

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Kurul olarak sermaye piyasalarının daha şeffaf ve güvenilir olmasını temin için uğraşırken, yatırımcıların da yatırım kararlarını alırken rasyonel gerekçelerle hareket etmelerini, özellikle borsa yatırımının kısa vadeli değil, orta ve tercihen uzun vadeli bir yapılması gerektiğinin altını çizdi. Gönül, “Türkiye’nin ilk üst kurulu olarak kendinden sonra kurulan kurullara örnek teşkil eden ve sermaye piyasalarının bugüne kadarki gelişimine öncülük eden Kurulumuz,  bundan sonra da sermaye piyasasının gelişiminde ön planda olmaya devam edecektir” diye konuştu.

“Finansal okuryazarlık, eğitim müfredatına entegre edilmeli”

Değişimin, yeniliklerin ve veri akışının çok hızlı yaşandığı günümüzde, yatırımcıların daha karmaşık finansal ürün, hizmet ve sistemlerle karşı karşıya kaldıklarına dikkat çeken Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, finansal okuryazarlığı dijitalleşme sürecinin olmazsa olmaz bir alanı olarak değerlendirdiklerini ifade etti. 6. Dünya Yatırımcı Haftası açılışında konuşan Öztop, finansal risk ve fırsatlar konusunda farkındalığın artmasının, bireylerin ve toplumun finansal sağlığının geliştirilmesine çok önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.Bireylerinfinansal eğitiminin mümkün olduğunca küçük yaşlardan itibaren sağlanması gerektiğini dile getirenÖztop, “Finansal eğitimin zorunlu eğitim müfredatı ile entegrasyonu, dikkate alınması gereken hususlardan biridir. Bireylerin ve toplumun refah düzeyini etkileyecek olan bu yeterliğin, her birey için eşit eğitim fırsatı çerçevesinde sunulması gerekiyor. Ülkelerin böyle bir yeterliği bireylerin kendi olanakları dâhilinde geliştirmelerini bekleyerek riske atması ve finansal eğitimi göz ardı etmesi uzun vadede toplumda finansal sistemin sağlıklı işleyişini engelleyecek olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir” dedi.

“Küresel yatırımcı kavramı artık bireyleri de kapsıyor”

Pandemi dönemi olarak tanımlayacağımız son 2 yılda, artan dijitalleşmenin de etkisiyle tüm endüstrilerde olduğu gibi finans ve sermaye piyasaları açısından da “değişim”in ana kavram haline geldiğine dikkat çeken Öztop, bu sürecin, yatırım kurallarının ve yatırımcıların tercihlerinin de yeniden şekillenmesini beraberinde getirdiğini ifade etti. Öztop, Düne kadar finansın küreselleşmesine paralel olarak kurumsal küresel yatırımcı gündemimizdeyken bugün, bireysel anlamda da dünyanın neresinde yaşadığından bağımsız olarak, oturdukları yerden tüm piyasalara erişimin oluşturduğu bir“küresel yatırımcı” kavramından bahseder olduk. Günümüzde, fintek şirketleri ve blok zincir bazlı teknolojilerle finansal mimari yeniden şekilleniyor” diye konuştu.

“Değişimi yakalayacak güçlü donanıma sahibiz”

Türkiye sermaye piyasalarının; altyapısı, insan kaynağı ve diğer dinamikleri ile “değişim”i en etkin şekilde yakalayabilecek güçlü bir donanıma sahip olduğunun altını çizen Öztop şunları söyledi:“Finansal mimarinin yeniden şekillendiği bu dönemde Sermaye Piyasası Kurulumuzun liderliğinde ve Borsa İstanbul Grubu iş birliğinde gerçekleştireceğimiz 6. Dünya Yatırımcı Haftası etkinliği ile sektörümüzü geleceğe daha güçlü bir şekilde taşıyacağımıza inanıyorum. Hafta boyunca; sermaye piyasası aracılığıyla sürdürülebilir finanstan, kitle fonlamasına, alternatif yatırım fonlarına; yatırımdan kira sertifikalarınayatırıma, sera gazı emisyonlarının ölçümü ve raporlamasından bireysel ve kurumsal karbon ayak izi hesaplamasına, halka arz ve alternatif yatırım yöntemlerinden dijital finansal okuryazarlığa kadar birçok konuyu ele alacağımız ve tüm paydaşlarımızın görüşleri ile şekillenecek olan etkinliğimizin, tüm katılımcıların beklentilerini karşılayacağını ümit ediyorum. Birlik olarak tüm paydaşlarımızla iş birliğimizi daha da güçlendirerek sermaye piyasalarımızın hedeflediğimiz etkinliğe ve büyüklüklere ulaşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.” 

“Sürdürülebilir finansın önemi katlanarak artıyor”

Konuşmasında iklim krizine de dikkat çeken Öztop, “İklim krizi, dünyanın geleceği için atılacak her adımın “sorumluluk” içermesinin zorunlu olduğunu bize gösteriyor. Yeşil dönüşüm için küresel anlamda her yıl trilyonlarca dolar ilave yatırım gereksinimi de gelecekte ‘sürdürülebilir finansın’ öneminin katlanarak artacağını gösteriyor” dedi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner140
Günün Anketi Tümü
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4

Gelişmelerden Haberdar Olun

@