banner137

Afyon Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi, Türkiye’de Bir İlk Ve Örnek Bir Tesis

Tomra Teknolojileri, Afyonkarahisar’da evsel atıktan türetilen yakıtta yüksek ve tutarlı kaliteyi garantiliyor

Endüstri Güncel 27.09.2021, 16:00 Melike Kaya Bayram
314
Afyon Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi, Türkiye’de Bir İlk Ve Örnek Bir Tesis

Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği‘ne ait ve Afyon Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde yeni kurulan Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi,Türkiye’de ilk defa evsel atıkları işleyerek yakıta dönüştürüyor. Atıktan türetilen yakıtta yüksek kalite hedefleyen tesiste Türkiye’de ilk defa TOMRA’nın online analiz sağlayanAUTOSORT®RDF makinesi kullanılıyor.

Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği’nin(AFÇEBİR) Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi, tüm ilgenelindeki katı atıkların bertarafı ve geri kazanımını sağlıyor. Bu tesise, Sıfır Atık anlayışına uygun olarak yapılan yeni yatırımlar ile Türkiye’deki ilk defa evsel atıklardan türetilen Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisleri entegre edildi. Yine bir ilk olarak TOMRA’nın AUTOSORT®RDFOnline Analiz makinesinin kullanıldığı tesisteyakıt malzemesinin kalorifik değer, nem ve klor içeriği açısından tespit ve analiz edilmesi sağlanıyor. Analiz, klor değerinin düşük olduğunu ortaya çıkarırsa, RDF'nin daha fazla işlenmesi gerekebiliyor. Böylece evsel atıklar, tamamıyla ekonomiye kazandırılırken Atıktan Türetilmiş Yakıt,yüksek ve tutarlı bir kalitedesunuluyor.

AFYON ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT TESİSİ, TÜRKİYE’DE BİR İLK VE ÖRNEK BİR TESİS

Tesisin kurulumunu üstlenen Benli Geri Dönüşüm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Benli, açıklamasında; “Evsel atıklardan PET, plastik, metal, cam gibi değerli malzemelerin ayrıştırılarak geri kazandırıldığı tesise yeni bir ATY tesisini entegre ettik.  İlk olarak tüm değerli ve geri dönüştürülebilir atıklar ayıklanıyor ve PVC fraksiyonları çıkarılıyor. İkinci aşamada ise doğal olarak yüksek klor içeriğine sahip ve yandığında daha fazla işlem yapılmasını engelleyen PVC içeriğinin minimuma indirilmesiönemli oluyor. Daha sonra geri kalanlar içerisinde ısıl değeri yüksek olan atıklar yakıta dönüştürülerek çimento fabrikaları ve çeşitli yakma tesislerine alternatif yakıt olarak gönderiliyor. Böylelikle atıklar depolama alanlarına gömülmek yerine ısı enerjisine dönüştürülüyor. Tesiste kullanılan TOMRA teknolojisi ile online olarak atığın kalorifik değeri takip edilebiliyor ve böylece çimento tesisinde verimlilik hep en yüksek seviyede tutuluyor. Yeni RDF sistemi ile yakma tesisleri için ithal kömür kullanımına eşdeğerde bir yakıt sağlanarak birçok yönden avantajlı bir kazanım elde ediliyor” diye belirtti.

Türkiye’de evlerden yıllık 35 milyon ton çöp çıktığına,geri kazanılamayan ve depolamak zorunda kalınan ambalaj ve diğer atıkların yanı sıra, ATY (Atıktan Türetilmiş Yakıt) üretebilecek 12 milyon ton atığın da değerlendirilemediğine değinen Ömer Benli;“Değerlendiremediğimiz atığın yıllık ekonomik değeri, yakılarak enerji elde edilse dahi 300 milyon$ büyüklüğünde bir kayba sebep oluyor.Sadece Afyonkarahisar ATY üretim tesisi ile çimento fabrikalarında kullanılan yakıt, yıllık 32.000 ton petrokok (ithal kömür, linyit, taşkömürü vb.) ithalatını engelleyerek, sektöre 2 milyon dolar/yıl girdi avantajı sağlayacak. Bu atıkların kullanımı ile çevreye kazandırdığımız faydalar ise paha biçilmez”şeklinde açıkladı.

DAHA ÖNCE ENDÜSTRİYEL ATIKLARDAN ATY ÜRETİLİRKEN ARTIK EVSEL ATIKLARDAN YÜKSEK KALİTEDE YAKIT SAĞLANIYOR

Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği Birlik Müdürü Ercan Özcan, yeni tesislerinin evsel atıklardan ATY üreten ilk proje olduğuna dikkat çekiyor. Ercan Özcan; “Geri dönüşüm alanında bir ilki gerçekleştirirken tesisin en verimli şekilde çalışmasını sağlamak büyük önem taşıdığından özellikle teknolojik yatırıma özen gösterdik. Dünyada kullanılan en verimli teknolojileri araştırarak tesisimize entegre ettik. Bu nedenle dünya çapında güven duyulan TOMRA’nın RDF Online Analiz makinesi ile çimento fabrikalarının yaptığı analizleri çok daha net ortaya koyan bir sistem kurduk. Tesisimizde kurulan sistemle üretilen yakıt malzemesinin kalorifik değer, nem ve klor içeriği açısından tespit ve analizlerini yapabiliyoruz. Diğer şehirlerin atık geri dönüşüm ve ATY politikalarına örnek olacak çok önemli bir projeyi gerçekleştirdik” diye belirtti.

AUTOSORT® RDF, kaliteyi sağlama zorluğunun üstesinden gelmeye yardımcı oluyor ve çalışma süreleri sırasında kritik değerlerin doğru ve zamanında ölçümünü sağlıyor.

ATY, SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KAYNAK OLUYOR

Afyon Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çetin, çimento fabrikalarının maliyetlerinin üçte ikisinin yakıt maliyetleri olduğuna dikkat çekerek; “Kalorifik değerleri nedeniyle çimento fabrikaları,daha çok yerli kömür yerine ithal kömür kullanmak durumunda kalıyor. Ancak aynı zamanda evsel atıktan türetilen yüksek kalorifik değere sahip bir yakıt elde edebiliyor, analizyapabiliyor ve daha sonra yakıt olarak kullanıp kullanamayacağımızı belirleyebiliyoruz.Böylece kesintisiz oluşan evsel atıklar nedeniyle devamlılığı olan, sürdürülebilir ve daha düşük maliyetli garanti bir kaynak sağlıyoruz. İlk yatırım maliyeti kısmen yüksek bile olsa kendini çok kısa sürede amorti eden bir sistem kurduk. Hem ekonomik hem de çevresel faydaları muazzam” dedi.

İhale koşulları gereği 2037 yılına kadar tesisin işletme hakkına sahip olduklarını belirten Mustafa Çetin; “ATY tesisi projesini Çevre Hizmetleri Birlik Başkanlığı ve Benli Geri Dönüşüm ile geliştirirken bir yatırımcı olarak çevresel ve ekonomik katkıları masaya yatırdık. Tesisin en kısa zamanda kaynak geri kazanımını en üst düzeye çıkartması ve en kısa sürede yüksek geri dönüşüm oranları için yatırımlarımızı yaparak bu doğrultuda TOMRA’nın analiz teknolojilerini tercih ettik. Türkiye’de ATY yatırımlarının kesintisiz devam edeceğine inancımız tam. Tabi ki devletimizin de çimento fabrikalarında ATY kullanımını teşvik eden yeni düzenlemeler getirerek bu yatırımlarımızı desteklemesini bekliyoruz” şeklinde açıkladı.

İTHAL YAKIT YERİNE YERLİ YAKIT ÜRETİMİ MÜMKÜN OLUYOR

Enerjiye ulaşılabilirlik ve kaynak çeşitliliği, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük öneme sahip. Mustafa Çetin, enerji tedariki konusunda geri dönüşümün önemine dikkat çekerek;“Enerji kullanımı yüksek sanayi kollarımız ve enerji ithalatı yapan bir ülke olmamız ile Türkiye’de Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) ön plana çıkmaya başlıyor. ATY kullanımı ile elde edilebilecek enerji miktarı, evsel atıklar kullanıldığında 2200 -3000 kcal/kg oluyor. Yerli kömürün enerji miktarıise 2000 kcal/kg olduğundan ATYçok önemli bir konuma geçiyor.Afyonkarahisar’da evsel katı atıktan elde edilebilecek yakıt miktarı 10 ton/saat, 20 çalışma saati/gün ikeneşdeğer kömür ithalatını yıllık yaklaşık olarak 3.6 milyon dolar /30.000 tonazaltıp cari açığa katkıda bulunacak.

Afyonkarahisar İli Çevre Hizmetleri Birliği Birlik Müdürü Ercan Özcan açıklamasına şu şekilde ekliyor; “İdari olarak ana hedefimiz, değerlendirilebilir atıkları depolama alanlarında göndermek yerine ekonomiye ve geri dönüşüme kazandırmak oldu. Sıfır Atık politikasına uygun olarak geliştirdiğimiztesisimize yeni ATY tesisimizin de eklenmesiyle ile günlük 500 ton evsel atığın yüzde 90’ını geri dönüşüm ile değerlendirerek sadece yüzde 10’unu depolama alanlarına göndermeyi hedefliyoruz. Böylece yıllık 160 bin tondan fazla atığın değerlendirilip geri dönüştürülmesiyle depolama alanlarımızdan tasarruf edeceğiz, atıklarımızı gömmek yerine ekonomiye kazandıracağız. Böylece hem çevre hem ekonomi kazanacak” dedi.

Ercan Özcan, TOMRA’nın makinesi sayesinde ATY değerlerini yakma işlemine göndermeden önce doğrudan takip edebildiklerini ve bu değerleri yakma fırınları ile paylaşabildiklerini belirtiyor. Böylelikle artan kalite doğrultusunda yakıt olarak çıkan ürüne olan talebin arttırdığını ifade ederek ekliyor;“Daha önce çimento tesisleri ATY’lere daha çekimser yaklaşırken artık bu alternatif yakıtları tercih ediyorlar. Yakıt kalitesi, kömür ithalatına göre tedarik kolaylığı ve düşük maliyeti tercih edilirliğini arttırıyor. Öte yandan atık kaynaklı olması, ATY’lerin ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir yakıt türü olmasını sağlıyor.”

TOMRA olarak çok uzun yıllardır tüm dünyada endüstriyel ve evsel atıklardan türetilen yakıtlara odaklandıklarını paylaşan TOMRA Geri Dönüşüm Türkiye ve Orta Doğu Satış̧ Müdürü Serkan Orhan ise; “TOMRA’nın AUTOSORT®RDF makinesi, online olarak analiz ve ölçüm yapıyor.Makinemiz ile RDF fraksiyonları sürekli izlenerek kalite kontrol istikrarı sağlanıyor. Ayıklanan ATY, yakma tesislerine gönderildiğinde ölçüm talep ediliyor ve malzemenin tutarlı bir kalitede olması bekleniyor. Makinemiz, ATY’nin aynı tutarlı kaliteyi sağlamasını ve kontrol edilebilmesini sağlıyor. Atıktan türetilen yakıttaki tutarsız kalite nedeniyle yakma fırının çalışmama riskini ortadan kaldırılıyor veyakma fırınının hasar görmesini engelliyor” diye belirtti.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 10 10
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@