Tüketici karşısında “gerçek” marka görmek istiyor

Küresel marka eşittir izlenebilirlik, şeffaflık ve gerçeklik..

Endüstri Güncel 18.02.2021, 11:30 18.02.2021, 11:15 Melike Kaya Bayram
29
Tüketici karşısında “gerçek” marka görmek istiyor

Akdeniz moda endüstrisinde tasarım ve markalaşmanın konuşulduğu online gerçekleştirilen Akdenı̇z Tekstı̇l Forumu – Meditex 2021’in “Ulusal Vizyon” isimli ilk oturumunda Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi markalaşma ve Türkiye’nin markalaşma stratejisini, “Akdeniz ve Uluslararası Vizyon” isimli ikinci oturumda ise Akdeniz ülkeleriyle iş birliği ve Akdeniz havzasındaki ticaret hacmini değerlendirdi.

MARKA İMAJI; İZLENEBİLİRLİK, ŞEFFAFLIK VE GERÇEKLİK

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, “Zamanın bizi ezmemesi için biz yarın’ı bugünden inşa etmeliyiz. Yolun en başında kendimize sormamız gereken soru şu: “Küresel markanın hedeflediği küresel tüketiciler olduğuna göre; beklentiler, alışkanlıklar, algılar, ihtiyaçlar aynı mı?” Markalaşma sürekli ve uzun soluklu bir süreç. Bütün markalaşma sürecini anlatan, marka imajını oluşturmayı anlatan üç kelime; izlenebilirlik, şeffaflık ve gerçeklik. Daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir tüketim arayışı günümüzün en büyük gerçekliği. Buna yol açan en büyük faktör ise toplumsal duyarlılıktaki değişimler. Artık tüketiciler küresel sorunlar üzerinde ciddi bir şekilde kafa yorması gerektiğini biliyor. Hepsi etik ilkelere sahip, satın aldığı ürünün arkasındaki hikayeyi merak ediyor. Tüketiciyle doğrudan bağ kurarsanız, markanızı sahiplenirsiniz. Bu şekilde gerçek fayda ve gerçek değer ortaya çıkar.” dedi.

EŞİTSİZLİK, YETERSİZ BÜYÜME VE İKLİM KRİZİNE “BÜYÜK RESET”

Eskinazi, “Toplumları tümüyle değiştirecek, çevresel sürdürülebilirliği toplumsal sürdürülebilirlikle birleştirecek yeni bir küreselleşmenin içindeyiz. Yuval Noah Harari’nin dediği gibi “Global düzen, herkesin içinde oturduğu ama kimsenin kırık dökük yerlerini onarmadığı bir ev gibi. Birkaç yıl daha dayanır. Bu şekilde devam edersek çöker.” Bu yüzden Büyük Sıfırlama (Great Reset), Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu Klaus Schwab tarafından açıklandı. “Büyük Sıfırlama” fikri temelini 3 durumdan alıyor; gelir ve servet dağılımındaki eşitsizlikler, dünya ekonomilerindeki yetersiz büyüme ve üçüncüsü de ekolojik kriz yani iklim değişikliği. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2021 yılıyla ilgili yayımladığı “Küresel Riskler Raporu”nda iklim değişikliği politikalarındaki başarısızlık ikinci sırada.” diye konuştu.

“İNOVASYON GELİŞTİRME PROGRAMLARI”NA İHTİYACIMIZ VAR

Dünyanın net sıfır emisyon hedefi olduğunu söyleyen Eskinazi, marka olmak için önce döngüsel ekonomi şartlarının yerine getirilmesi ve dijitalleşmeye yatırım yapılması gerektiği görüşünde.

“Sürdürülebilirlik tüm tedarik sürecini kayıt altına alan, izlenebilir, şeffaf yönetim sistemini hedefler. Denklemin bir ayağını toplumun uzun vadeli çıkarları ve küresel çözümler oluşturursa katma değeri yaratırsınız. Tüketici karşısında “gerçek” marka görmek istiyor. Bu yüzden insana/tüketiciye dokunan, kitleye değerli olduğunu hissettiren, alt metni doğru okuyan, dünyadaki algıyı bilen “marka” kazanıyor. Ar-Ge teşvikleri karşımıza çıkan ve konuşulması gereken en önemli konu. OECD ülkeleri içerisinde Ar-Ge için ayırdığımız bütçeyle diğer birçok üye ülkenin gerisindeyiz. Aynı zamanda Küresel İnovasyon Endeksi Raporu’na göre; 2019 yılında 131 ülke arasında 49’uncu sırada yer alan ülkemiz, 2020’de 51’inci sıraya geriledi. “İnovasyon Geliştirme Programları”na ihtiyacımız var.”

YARATICI ZEKALARIN, STATÜKOYA MEYDAN OKUYAN FİKİRLERİYLE YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZ

Küresel ihtiyaçlar doğrultusunda markaların yeniden yorumlanması ve konumlandırılmasının önemine değinen Jak Eskinazi’ye göre marka imajının güçlendirilmesinde; iklim krizi ve pandemi gibi tek tek ülkelerin çözme kapasitesini aşan sorunların içinde, paydaşların iş birliğine daha fazla ihtiyaç var.

“Rüzgarı arkanıza alarak, sadece kar odaklı düşünerek bir yere varamazsınız. Markalaşma; bütün paydaşların sorumluluğunu taşıyan, refahını önceleyen bir sosyal sorumluluk işidir.  Ana pazarda yada pazara girişte tam potansiyele; çağımızın inovasyon, ilerleme, yenilik, dönüşüm misyonlarıyla örtüşen stratejilerle, temkinli, iyi düşünülmüş, sağlam adımlarla erişebiliriz. Cesur yarınlar için hamleler yapan yaratıcı zekaların, yenilikçi ruhların, statükoya meydan okuyan fikirleriyle yolumuza devam etmeliyiz. Marka sınırlarımızı, her daim güncel kalabilen, gündemini ve sürekliliğini canlı tutan, zamansız içerikler kullanarak, farklı düşünerek, öğrenerek, cesur adımlarla, dinamik ve girişimci ruh ile hareket ederek genişletebiliriz.”

KÜRESEL TRAFİĞİN YÜZDE 25’İ AKDENİZ HAVZASI’NDA

Akdeniz Havzası’nın dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 11’lik kısmını kapsadığını açıklayan Jak Eskinazi, “Bölge; 20,4 trilyon dolarlık toplam hasılasıyla dünya ekonomisinin yüzde 23'ünü, dünya ticaretinin ise yüzde 35'ini oluşturuyor. Avrupa, Afrika ve Ortadoğu bölgeleriyle diğer uluslararası pazarlara erişim açısından vazgeçilmez bir öneme sahip. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerle ticaret hacmimiz 82 milyar dolar civarında. İkili ticaretimizde demir çelik, taşıt araçları, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler sektörleri öne çıkıyor. Küresel trafiğin yüzde 25’inin yaşandığı Akdeniz havzası; 87 limana ev sahipliği yapıyor. Şu anda bizim ihtiyacımız olan bölgesel istikrarı artıracak, ticari ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak kapsayıcı bir yaklaşım.” diye konuştu.   

GÜMRÜK BİRLİĞİ E-TİCARET GİBİ YENİ ALANLARI KAPSAMALI

Jak Eskinazi, Türkiye’nin de içinde olduğu Barselona Süreci'nin devamı Avrupa-Akdeniz Ortaklığı olarak bilinen, Akdeniz için Birlik’in 40’ın üzerinde ülkenin oluşturduğu bölgesel ve uluslararası bir platform olduğunu açıkladı.

“Bu sayede oluşan Avrupa-Akdeniz Serbest Ticaret Alanı’nın sağladığı olanakları daha da geliştirip, bir iş birliği havzası haline getirmeliyiz. Özellikle AB ile 25 yıldır süren Gümrük Birliği artık günümüzün değişen koşullarına göre yetersiz, ihtiyaçlara cevap vermiyor. Anlaşmanın tarım, hizmetler, yatırımlar, e-ticaret ve kamu alımları gibi yeni alanları da kapsaması gerekiyor. Vize serbestisinin hayata geçmesi ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakere konusu değil artık bir zorunluluk halini almıştır.  Ayrıca dijitalleşme, otomasyon ve yeni nesil tedarik teknolojilerine odaklı lojistik yatırımlarını, Akdeniz Havzası’nda büyümenin anahtarı olarak görüyoruz. Afrika Kalkınma Bankası ile Afrika İşbirliği Teşkilatlarının desteğiyle bölge ülkeleri, 2040’a kadar lojistik bağlantılarını güçlendirmeyi amaçlıyor.”

ANLIK STOK KONTROLÜ, ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK, B2B GÖRÜŞMELER, QR BARKODLAR

Eskinazi, birçok ülkenin artık limanlarda blockchain teknolojisiyle tedarik zinciri bilgilerini dijital ortama aktardığına, böylelikle teslimat aşamasına kadar bütün sürecin kontrol edildiğine ve izlendiğine değindi.

“Stok durumlarını anlık olarak görebildikleri, B2B olarak ürünleri canlı sorabildikleri, artırılmış gerçeklikle geliştirilmiş, tüm tedarik sürecini kayıt altına alan ve izlenebilirliği hedefleyen bir süreç. Aynı zamanda şeffaflığı da temel alarak bu bilgiler QR barkodlar aracılığıyla müşterilerle paylaşılıyor. Bölge ülkelerinin ve ülkemizin lojistikte dijitalleşme çalışmalarını artırması, taşımacılığın ve diğer lojistik işlemlerin çok daha hızlı, sorunsuz ve güvenli gerçekleşmesini sağlayacaktır. Lojistik sözleşmelerin yüzde 41’ini e-ticaret oluşturuyor. Yeni yatırımları da buna göre planlamak gerekiyor. 2020’de lojistik yatırımlar yüzde 17 artışla 520 milyon euro tutarında gerçekleşti. Müşteriler artık sabah verdikleri siparişin akşam eline ulaşmasını istiyor. Dünyanın en iyi ürününü de yapsanız profesyonel bir servis ağınız yoksa ürününüzü satamazsınız.”

MIT: AKDENİZ HAVZASI’NDA YÜZDE 40’A KADAR YAĞIŞTA AZALMA TEHLİKESİ

Ticaret Bakanlığı’nın lojistik merkezleri desteğinin Türkiye’nin dünyaya hizmet sunan bir e-ticaret merkezi haline gelmesi yolundaki süreci hızlandırdığından bahseden Jak Eskinazi, Türk ürünlerinin yeni pazarlara daha kolay, hızlı ve uygun maliyetlerle ulaşmasını sağlayacağını da sözlerine ekledi.

“Günümüzde iklim değişikliği, doğal kaynakların hızlı ve kontrolsüz tüketimi belki de hiç tahmin edilmediği şekilde etkilerini gösteriyor. Tehlikede olan ve acilen önlem alınması gereken bir bölge de MIT’nin araştırmasına göre Akdeniz Havzası. Araştırmada önümüzdeki birkaç 10 yıl içerisinde Akdeniz Havzası’nın kuraklaşacağı ve yağmurlu dönemlerde yüzde 40'a kadar yağışta azalma olacağı yer alıyor.  Türkiye, etkilenecek ülkelerden biri olarak geçiyor. Önümüzde duran tüm sorunlar küresel boyutta ve bu nedenle küresel çözümler gerekiyor.  İklim krizi ve pandemi gibi küresel çapta çözüm bekleyen sorunların varlığına bakarak hazırlık ve iş birliği içerisinde ilerlememiz şart.”

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
açık
Günün Anketi Tümü
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 27 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Menemenspor 25 27
14. Adanaspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. Tottenham 27 45
7. West Ham 26 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Huesca 26 20

Gelişmelerden Haberdar Olun

@