banner124

banner122

Tüsiad Kişisel Verilerin Korunması Konferansı, “Doğru Veri Yönetimi İle İşinizi Geleceğe Taşıyın” Teması İle Gerçekleşti

Kişisel verilerin korunması konusu, çeşitli boyutlarıyla ve farklı oturumlarla Türkiye’de ilk defa TÜSİAD "Kişisel Verilerin Korunması Konferansı"nda ele alındı.

Endüstri Güncel 09.06.2021, 13:30 Melike Kaya Bayram
11
Tüsiad Kişisel Verilerin Korunması Konferansı, “Doğru Veri Yönetimi İle İşinizi Geleceğe Taşıyın” Teması İle Gerçekleşti

Simone Kaslowski: Veri koruma sınır ötesi ticaret üzerinde de etkisi olan bir rekabet unsuru haline geldi.

Konuşmasında veriye dayalı inovasyon ve sınır ötesi veri akışlarının tahminlerin ötesinde arttığını ifade eden TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski sözlerine şöyle devam etti: “Her attığımız adım veri üretir hale geldi. Dönüşüm bu kadar hızlı gerçekleşirken veri koruması ve yönetimine ilişkin küresel ölçekte tartışmalar devam ediyor. Tartışmalar, dijital alanın diğer ekonomik alanlara kıyasla daha fazla potansiyel barındırdığına işaret ederken; temel hak ve özgürlüklere ilişkin endişeler de artıyor.

Veri koruma sınır ötesi ticaret üzerinde de etkisi olan bir rekabet unsuru haline geldi. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılında karbon nötr bir kıta olma hedefini açıkladı. Avrupa Birliği, strateji belgelerinde yeşil ve dijital dönüşümün beraber yönetileceğini açıkça belirtiliyor. Hiç şüphesiz, dijital ve veri tabanlı teknolojiler ile hayata geçirecek. Dijital ticaret ve veri akışları ticaret politikasının merkezi konuları arasında ele alınıyor. Bu kapsamda, gerek fiziki gerekse hukuki veri altyapısı için ülke politikasının oluşturulması ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) uyum düzeyinin iş yapmayı kolaylaştıracak biçimde artırılması büyük önem arz ediyor.”

Verinin ekonomik potansiyelinin iş dünyasını heyecanlandırdığını ancak veri korumanın aynı zamanda bir temel hak ve özgürlük meselesi olduğunu vurgulayan Kaslowski; bu tartışmaların COVID-19 ile birlikte hareketlendiğini belirtti. Kaslowski “COVID-19 salgın krizi, yüksek kaliteli gerçek zamanlı veri paylaşımının rolünü ve ihtiyacını ortaya koymasına rağmen; aşı kartları, seyahat bilgileri, sağlık geçmişi gibi her türlü verinin toplanması, bu verilerin nasıl korunacağı, işleneceği ve transfer edileceği konusunu gündeme getirdi. Kişisel bilgilerin işlenmesi bağlamında bireylerin veriye bağlı haklarının korunması için, veri koruma yasalarının, insan hakları boyutunu dikkate alması gerekmektedir” dedi. Bu konunun AB ile yıllardır sürmekte olan vize serbestisi görüşmelerinin önemli başlıklarından biri olduğunu da hatırlattı.

Faruk Bilir: Türkiye veriden değer üretebilen teknolojileri destekliyor, veri temelli ekonominin gereklerine uygun olarak kişisel verilerin korunması alanındaki reform hareketleri devam edecek.

Konferansın açılış konuşmacılarından Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir konuşmasında,  kişisel verilerin korunmasına ilişkin çeşitli bilgiler aktardı. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı ve kişisel veri işlemede uyulması gereken usul ve esasları düzenlemeyi amaçladığını belirten Bilir, Kanunun veri işlemeyi ve veri aktarımını engellemediğini, hukuka uygun şekilde veri işlemeyi öngördüğünü ifade etti. Kanunda kişisel verilerin korunması hakkı ile veri temelli ekonomi arasında bir denge gözetildiğini söyleyen Bilir, Türkiye’nin veriden değer üretebilen teknolojileri desteklediğini, veri temelli ekonominin gereklerine uygun olarak kişisel verilerin korunması alanındaki reform hareketlerini devam ettirdiğini dile getirdi. Bu kapsamda, geçtiğimiz Mart ayında yayımlanan İnsan Hakları Eylem Planı ve Ekonomi Reform Paketi’ne de değinen Bilir, söz konusu planlar kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun etkinliğinin artırılmasının, 6698 sayılı Kanunun Avrupa Birliği standartları ile uyumlu hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Diğer yandan Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) yurt dışına veri aktarımına yönelik hükümlerinin esas alınarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda birtakım değişikliklerin yapılmasının planlandığını belirtti.

Öte yandan Bilir, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun KVKK-GDPR uyumu ile ilgili çalışmaları devam ettirdiğini ve bu süreçte tüm paydaşlarla iş birliği yaptıklarını açıkladı.

Wojciech Wiewiórowski: Denetim otoriteleri, özellikle Temmuz 2020'deki Schrems II kararından sonra, AB Adalet Divanı'nın içtihatlarına uygun olarak veri koruma kurallarının uygulanmasında özel ve güçlü bir rol oynuyor.

Açılış konuşmacılarından Avrupa Veri Koruma Kurulu Denetçisi Wojciech Wiewiórowski ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

 “Avrupa Birliği, gizlilik ve veri koruma alanında yüksek değer ve standartları teşvik ediyor. Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Avrupa Konseyi müktesebatını da dikkate alarak, AB üyesi olmayan paydaşlarla işbirliğinin sağlanması için çeşitli araçlar sunuyor. Hiç şüphesiz ki, veri akışları günümüzün dijital ekosistemlerinin doğal bir unsuru haline geldi. Bu anlamda GDPR, AB dışına veri aktarımı için de yeterlilik ve standart sözleşme maddeleri gibi mekanizmalar öngörüyor. Denetim otoriteleri, özellikle Temmuz 2020'deki Schrems II kararından sonra, AB Adalet Divanı'nın içtihatlarına uygun olarak veri koruma kurallarının uygulanmasında özel ve güçlü bir rol oynuyor. Avrupa Veri Koruma Denetçisi (EDPS), AB kurumlarının, organlarının ve kuruluşlarının denetimi anlamında, AB’nin öncü veri koruma otoritesi olma niteliğini taşıyor.”

Açılış konuşmalarının ardından panelistlerin değindiği konu başlıkları ise şöyle oldu:

Fatih Kemal Ebiçlioğlu: Ülkemizin AB ile olan ticari ilişkilerinin boyutunu dikkate aldığımızda GDPR uyumlu ülke olmamızın önemi, yatırım ortamını değerlendiren yabancı yatırımcılar yönüyle gittikçe artıyor.

İş dünyası için verinin öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını kaydeden Elbiçlioğlu, “Bu gelişmeler, ülke ekonomimiz ve şirketlerimizin büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayacak önemli fırsatları ve iş modellerini bize sunuyor. Özellikle ülkemizin AB ile olan ticari ilişkilerinin boyutunu dikkate aldığımızda GDPR uyumlu ülke olmamızın önemi, yatırım ortamını değerlendiren yabancı yatırımcılar yönüyle gittikçe artıyor. Diğer taraftan AB’ye yatırım yapan şirketlerimizin global ölçekte bir oyuncu olması için de bu kriter önemli hale geliyor. Gümrük Birliğinin yenilenmesi sürecinden  önce bu konunun ele alınmasını, Türk iş dünyası açısından kıymetli buluyoruz” dedi.

Programın konuk konuşmacı bölümünde T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu’nun konuğu oldu.

Ali Taha Koç: Hem uluslararası yatırımları çekebilmek hem de yerli oyuncularımızı öne çıkarmak için Türkiye’yi bölgesel bir cazibe merkezi haline getirecek rekabetçi bir ekosistemi, teknolojik ve yasal altyapıyı oluşturacağız.

Programda konuk konuşmacı olarak yer alan T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ise yeni dijital teknolojiler ve bunlara dayalı şekilde ortaya çıkan yeni iş modellerinin, sınır tanımaz boyutlarda veri akışları oluşturduğunu ve veri temelli bir ekonominin oluşmasına zemin teşkil ettiğini ifade etti. Koç ayrıca; “KVKK’nın GDPR ile uyumlaştırılması çalışmalarının başta KVKK olmak üzere ilgili kamu kurumları ile işbirliği içerisinde Mart 2022’ye kadar tamamlanması planlanıyor. Bu alanda veri ekonomisinin geliştirilmesine yönelik AB, OECD, Dünya Ekonomik Forumu gibi çeşitli uluslararası platformlarda yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor ve bu çalışmalara aktif şekilde katkı veriyoruz.

Dijitalleştirdiğimiz her bir süreç, yeni riskleri de beraberinde getiriyor. Siber tehditlere karşı caydırıcı olmak için Dijital Dönüşüm Ofisi olarak desteklediğimiz yerli ve milli teknolojilerin, başta kamu olacak şekilde tüm sektörlerde yaygınlaştırılması çalışmalarını yürütmekteyiz.

Verimize sahip olmak ve güvenliğini en etkin şekilde sağlayabilmek için en önemli önceliklerimizden bir tanesi de küresel online platformların veri merkezlerini ülkemizde konumlandırmaları ve hem platform hizmetlerini hem de bulut bilişim hizmetlerini yakın bölgemize ülkemiz üzerinden sağlamalarıdır. Bu doğrultuda ülkemizde veri merkezi sektörünün desteklenmesi üzerine teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi için çalışma başlattık. Hem uluslararası yatırımları çekebilmek hem de yerli oyuncularımızı öne çıkarmak için Türkiye’yi bölgesel bir cazibe merkezi haline getirecek rekabetçi bir ekosistemi, teknolojik ve yasal altyapıyı oluşturacağız” dedi.

Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün: İnsanlar tarafından, insanlar için ve insanların iyiliği düşünülerek yapılan, yani etik teknoloji anlayışının, çok değerli bir araç olduğunu düşünüyorum.

Konferansın öğleden sonraki bölümünde konuşan TÜSİAD Veri Koruma ve Teknoloji Hukuku Çalışma Grubu Başkanı Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün ise konuyla ilgili şu mesajları verdi:

“Pandemi ile geçirdiğimiz süreç bize teknolojinin nasıl hayatımız için hem faydalı ve aynı zamanda da zararlı olabileceğini gösterdi. İnsanlar tarafından, insanlar için ve insanların iyiliği düşünülerek yapılan, yani etik teknoloji anlayışının, çok değerli bir araç olduğunu düşünüyorum.

Kişisel verilerin korunmasının da öncelikle bireylerin değerlerine saygı duymak ve şirketlerin iş yapış şekillerini desteklemek suretiyle, her anlamda insanlığın faydası için çalışacak bir dijital dönüşüm çerçevesinin odağında olması gerektiğini ifade etmek istiyorum.”

Microsoft’un ana sponsoru olduğu ve Siemens, Bulutistan, Kariyer.Net, Türk Telekom, Migros ve Palo Alto şirketlerinin sponsor olarak desteklediği konferansta, kişisel verilerin korunmasına ilişkin dünyadaki gelişmeler alanında uzman konuşmacıların katılımıyla gerçekleşen panellerle ele alındı. Konferansın panel başlıkları ve konuşmacıları şunlardır:

Covid-19 Etkisi ve Veri Koruma ve Gizliliği Uygulamaları

Dijital Hizmet Uygulamaları Perspektifinden Veri Koruma ve Gizliliği  

Elektronik İletişimin Gizliliği ve Yeni e-Gizlilik Düzenlemesi

Veri Koruma ve GDPR Uygulamalarına Yönelik Küresel Yaklaşımlar

Konferans kaydına TÜSİAD YouTube kanalı üzerinden erişmek mümkün.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
18°
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@