banner149

banner138

banner143

banner31

banner141

Koç Üniversitesi Hastanesi “Klinik Araştırmalar Ünitesi” Açıldı

Merkez, ulusal düzeyde farklı disiplinlerden araştırmacılarla, en yüksek kalitede klinik araştırma sağlayacak uzmanlardan oluşan bir ağ oluşturmayı hedefliyor.

Güncel 03.02.2022, 10:02 Melike Kaya Bayram
53
Koç Üniversitesi Hastanesi “Klinik Araştırmalar Ünitesi” Açıldı

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları çatısı altında yer alan Koç Üniversitesi Hastanesi’nde, çağdaş standartlara uygun, araştırmacıya her türlü uzmanlık ve danışmanlıkla destek sağlayan ve yüksek kaliteli klinik araştırmaların yürütülmesini amaçlayan “Klinik Araştırmalar Ünitesi” açıldı.Ünitenin açılış konuşmasını,VKV Sağlık Kuruluşları CEO’su Dr. Erhan Bulutcu, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Dilege ve Klinik Araştırmalar Ünitesi Direktörü Prof. Dr. İhsan Solaroğlu yaptı. Etkinliğin davetli konuşmacısı ise, Mayo Clinic’ten Prof. Dr. Rahmi Öklü oldu.

DR. ERHAN BULUTCU: “ULUSLARARASI, ETİK VE GÜVENİLİR BİR MERKEZ OLACAĞINA İNANIYORUZ”

Açılışta, klinik hizmetler dışında, eğitim ve araştırmada da önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayan VKV Sağlık Kuruluşları CEO’su Dr. Erhan Bulutcu,2014 yılında sağlık kampüsümüzü hizmete açtık. Topkapı kampüsümüzde araştırmaya verdiğimiz önemi göstermek için laboratuvarlarımızı hastanelerimizin kalbine kurduk. Klinik hizmetler dışında bütün disiplinlerarası mekansal bariyerleri ortadan kaldırarak, bütüncül bir yaklaşımla sadece klinik hizmetlerde değil, eğitim ve araştırmada da bir takım ruhuyla önemli başarılar elde etmek hedefimizdi. Bu hedeften yola çıkarak, 7yılda hastanelerimizde 1 milyonu aşkın hastamızklinik hizmetlerden faydalandı. Hepimizin bildiği gibi, mikrobiyoloji laboratuvarlarımız, genetik laboratuvarımız, patoloji laboratuvarımız ve bunun yanı sıra “İleri Düzey Eğitim ve Simülasyon Merkezi”mizi kurduk. Son olarak da, Avrupa Birliği’nin “Research Centre of Excellence”dediği “Organ Nakli İmmünoloji Laboratuvarı”mızı hizmete açmıştık. Bugün de hizmete açacağımız “Klinik AraştırmalarÜnitesi”nde yatarak ya da ayakta tedavi şeklinde hastalara hizmet vererek, uluslararası, etik ve güvenilir bir merkez olacağına inanıyoruz,” dedi.

Etkinlikte konuşan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Dilege ise,“Üniversitenin çok güçlü fakültelerine sonradan eklemlenmiş olmanın aslında bu fakültelerin vizyonunu ve bu fakülteler sayesinde bizim de vizyonumuzu değiştirerek, bilimsel araştırmanın ve eğitimin ülkemizde ne ölçüde önemli olduğunu bir kez daha bize gösterdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla, bu multidisipliner çalışma içerisinde bundan sonra atılacak adımların bizi önemli yerlere götüreceğine eminim. Burada aslında, değerli Dr. Erhan Bulutcu’nun da önemli katkılarıyla -sadece sağlık hizmeti sunmak dışında- araştırma fakültesi olması karşılığının da klinik araştırmalardan geçtiğinin bilincine vardık. Bu konuda son birkaç yıl içerisinde çok önemli ataklar yaptık. Bu, bir yolun başlangıcı. Emin olunuz ki, bu yıl ve gelecek yıl içerisinde ‘Klinik Araştırmalar Ünitesi’ taçlandırılacak,” diye konuştu.

KLİNİK ARAŞTIRMALAR ÜNİTESİ DİREKTÖRÜ PROF. DR. İHSAN SOLAROĞLU: “ARAŞTIRMANIN MÜKEMMELLİĞİNİ SADECE TEMEL ARAŞTIRMALARLA DEĞİL, KLİNİK ARAŞTIRMALARLA DA SÜRDÜRECEĞİZ”

Koç Üniversitesi’nin Türkiye’de kar amacı gütmeyen bir vakıf tarafından kurulduğuna ve Türkiye’nin en önemli araştırma üniversitelerinden biri olduğuna dikkat çeken Klinik Araştırmalar Ünitesi Direktörü Prof. Dr. İhsan Solaroğlu da sözlerine şöyle devam etti:Türkiye’de Koç Üniversitesi’nin iyi bir araştırma üniversitesi olduğunun göstergeleri var. Koç Üniversitesi’si en çok ulusal araştırma ödüllerini kazanan üniversitedir. Laboratuvarlarımızdan üretilen bilginin hızla hasta yatağına ulaşacak teknolojileri geliştirme konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz KUTTAM gibi, TIREX gibi pek çok araştırma merkezinin kısa zamanda kurulumuna ve belirli bir başarıya ulaşmasına öncülük etti. Burada Koç Üniversitesi’nin ürettiği bilgi niteliğinin değeri, diğer kriterlerle birlikte, üniversitenin dış kaynaklı aldığı fonlar üzerinden de değerlendirilebilir. Sadece 2021 yılında üniversite 210 milyon TL’nin üzerinde dış kaynaklı fon alarak araştırmalarını taçlandırmıştır. Avrupa Araştırma Konseyi’nin ERC adı verilen ve Nobel’e giden yolda ilerleyen bilim insanlarını desteklediği projelerde de Koç Üniversitesi, Türkiye’de en fazla ERC projesinin yürütüldüğü ve sadece mühendislik alanında değil, sosyal alanlar ve fen bilimlerinde de ERC projelerinin yürütüldüğü önemli bir üniversite konumuna gelmiştir.Biz araştırmalarımızı iyi bir araştırma misyonuyla kurulmuş tıp fakültesine eklemlendirerek, Türkiye’de de özellikle biyomedikal alanda dünya seviyesinde katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Tıp fakültesinin kuruluşu sadece Türkiye için değil, vizyonuyla ve misyonuyla Koç Üniversitesi’nin araştırma kültürüne de katkı sağlıyor. KUTTAM’ın bugün 2 kampüste yaklaşık 9.000 metrekarelik alana yayıldığını, içinde 300’den fazla araştırmacının tam zamanlı olarak çalıştığı ve mezunlarıyla gurur duyduğu bir merkez olduğunu, son 4 sene içerisinde ulusal ve uluslararası fonlardan 147 projenin yürütüldüğünü ve bu projelerin mali değerinin toplamda160 milyon TL’nin üzerinde olduğunu vurgulamak isterim.

Sadece ulusal anlamda değil, Avrupa Birliği tarafından da ilk mükemmellik merkeziyet projesini Koç Üniversitesi’ne kazandırmış olmaktan tıp fakültesi olarak gurur duyuyoruz. İnovasyon peşinde koşarken, diğer araştırma merkezleriyle, dünyadaki tüm akademi üyeleriyle, yatırımcılarla, kamu ve sivil toplumla birlikte yol almamız gerektiğini biliyoruz. Bu paydaşlardan birisi de endüstri. Koç Üniversitesi Hastanesi’nin tek amacı sağlık hizmetini en üst kalitede vermek değil, klinik araştırmalarla birlikte hem ülkemizdeki insanların ilaca, yeni ve yenilikçi tedavilere erken ulaşımını sağlamak hem de klinik araştırmaların yürütüldüğü sağlık merkezlerinin hizmet kalitesinin diğerlerine göre çok daha iyi olduğunun bilincinde örnek bir merkez teşkil etmek. “Klinik Araştırmalar Ünitesi” sadece fiziki bir mekan olarak değil, klinik araştırmaların tasarımından tamamlanmasına kadar her aşamada gerek endüstri destekli olsun gerekse de araştırmacı inisiyatifiyle başlasın, ihtiyaç duyulan tüm akademik, bilimsel ve teknik desteği sağlamak üzere yapılandırılmış bir ünite olarak hayata geçiyor. Bütün bunların içerisinden araştırmanın mükemmelliğini sadece temel araştırmalarda değil, klinik araştırmalarda da sürdürerek sürdürülebilirlik hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz. Çok yakın zamanda Sağlık Bilimleri Enstitümüzle birlikte Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bu klinik araştırmalar alanında klinik araştırma hemşireliği yüksek lisans programı ve doktora programlarını da hayata geçirerek, bu alanda ihtiyaç duyduğumuz nitelikli insan gücünü de yaratmak ve yurtdışına bu insanların hizmet vermesini sağlamak hedeflerimizden bir tanesi.

Son olarak da, yine 2022 yılı hedeflerimizin içinde olan BİYO(DATA) Banka’nın kurulumuyla birlikte, özellikle endüstrinin ihtiyaç duyduğu gerek biyolojik materyal gerekse diğer hasta materyalleri bilgisini paylaşmak ve işbirliğimizi güçlendirmek amacındayız.”

TÜRKİYE'NİN İLK YÜKSEK RİSKLİ İLAÇ ARAŞTIRMA MERKEZİ

Koç Üniversitesi Hastanesi bünyesinde 2019’da kurulan, yetenekli gençlerle saygın akademisyenleri bir araya getiren ve disiplinler arası araştırmaya katkıda bulunan “Klinik Araştırma Ünitesi” (Clinical Trials Unit-CTU) ve “Faz 1 Klinik Araştırma Merkezi” (Phase 1 Clinical Trial Center-CTC) bünyesinde Faz 2, Faz 3 ve Faz 4 klinik araştırmalar yapılıyor. Koç Üniversitesi Hastanesi’nde kurulan “Klinik Araştırmalar Ünitesi” (CTU) çatısı altında Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan Koç Üniversitesi Hastanesi “Faz 1 Klinik Araştırmalar Merkezi” (CTC) ise, Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu tarafından onaylanan “Türkiye'nin ilk yüksek riskli ilaç araştırma merkezi” oldu. Ünitenin 7 adet tek kişilik gönüllü odası, laboratuvar/ilaç hazırlama alanı, eczane, dinlenme ve yemek alanları, personel odaları ve arşivi bulunuyor ve yüksek kaliteli klinik ve biyomedikal cihaz araştırmaları yapmak için araştırma ekosistemi oluşturuyor. Hem CTU hem de CTC, modern standartlara uygun olarak -fiziksel altyapının ötesinde- araştırmacılara her türlü uzmanlık, danışmanlık ve destek sağlıyor. Ünite, biyomedikal cihaz ve ilaç alanında çok merkezli kontrollü çalışmaların yönetimi için de kurgulandı. Ayrıca, alanlarında uzmanlaşmış ve eğitimli profesyonel araştırma personeliyle bir yandan çağdaş klinik araştırma standartlarına uyumu sağlarken, öte yandan klinik araştırmaları uygun maliyetli ve verimli bir şekilde yürütmek için destekleyici bir ortam sağlıyor.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner140
Günün Anketi Tümü
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@