banner149

banner138

banner143

banner150

banner144

banner141

banner151

Komşu Ülkelerin Yatırımcıları da Bodrum’da Bir Araya Geldi

‘İş İnsanları Zirvesi’nin 9’ uncusu Bodrum Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) tarafından Muğla Bodrum’da gerçekleştirildi.

Güncel 31.10.2022, 13:00 Melike Kaya Bayram
5
Komşu Ülkelerin Yatırımcıları da Bodrum’da Bir Araya Geldi

BESİAD tarafından daha önce 8 kez düzenlenen ‘İş İnsanları Zirvesi’nin 9’uncusu, bu sene deGESİFED iş birliğiyle 27-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ulusal ve uluslararası yatırımcıların yer aldığı zirvede, katılımcılara geniş bir network imkânı sunulurken, kendi pazarları dışında ticaret yapma imkânı da tanınmış oldu.

Bodrum Xanadu Otel’de düzenlenen ‘9. GESİFED-BESİAD İş İnsanları Zirvesi’ne ulusal ve uluslararası alanda birçok sektör öncüsü katılım sağladı. Katılımcılar; Türkiye genelindeki iş insanlarının yanı sıra Azerbaycan ve Moldova’dan yatırımcılar ile yeni ticari anlaşmalar yapma imkânı elde ettiler.

Açılış konuşmalarını Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın yaptığı zirvede; GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Mersin ve BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Nazlıoğlu da Türkiye ekonomisinin yanı sıra yatırım ve girişimcilik, demokrasi gibi konularda önemli mesajlar verdiler.

BESİAD: STK’lar, demokrasiler için hayati önemde

Zirvenin 9’uncusuna ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek,ekonomik konulardaki değerlendirmeleri TÜSİAD, TÜRKONFED ve GESİFED başkanlarına bırakacağını söyleyen BESİAD Başkanı Neslihan Nazlıoğlu, sivil toplum kuruluşlarının demokrasilerdeki kilit rolüne vurgu yaptı. STK’ların temel varlık nedenlerinin sosyal, toplumsal veya sektörel olaylarda farkındalık yaratarak topluma hizmet sunmak olduğunu ifade eden Nazlıoğlu, “Sivil toplum kuruluşları, toplumun talep ve beklentilerinin yerine getirilmesinde, demokratik sürecin etkin işlemesinde, toplumda güven düzeyini artırmada, farklı insanların bir araya gelerek ortak bir amaca hizmet etmesinde önemli rol oynayan kurumlardır.İster devlet olun, ister sivil toplum kuruluşu, ister özel sektör ve hatta birey olun. ‘’vizyon çok önemlidir. Vizyonu olmayanın misyonu olamaz. Bireyler olarak konfor alanlarımızı terketmediğimizde, yeni hedefler belirlemekte, hedeflerimiz gerçekleştirmekte, amaçlarımızıbulmakta, hayallerimizi gerçekleştirmekte yani gelişim bölgemize geçmekte toplum olarak zorlanacağız. Sivil toplum kuruluşlarının başarısı için örgütsel sorumluluk kapsamında, daha fazla alın terine, daha fazla akıl terine ve en önemlisi de daha fazla gönül terine ihtiyacımız vardır.  Yarın Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağız ve derim ki toplumun her kesimi konfor alanını bırakarak, cumhuriyete olan borcumuzu ödemek için herkesin sivil toplum kuruluşlarında görev almak zorundadır. Bu bilinçle topluma veülkemize olan sorumluluğumuzu da yerine getirmiş oluruz” sözlerini kullandı.

GESİFED ‘Değişim kapımızda’

Dünyanın çok büyük bir değişimden geçtiğine dikkat çekerek konuşmasına başlayan GESİFED Başkanı Oktay Mersin ise,küresel ekonomik düzendeki değişimin2008 yılında ABD’de başlayan ve tüm dünyayı etkileyen kriz ile başladığını, aradan geçen yıllardaki olumsuz olaylar ile pandemi döneminde yeni bir şekil almaya başladığını dile getirdi. Küresel ticaret savaşları, tekno-milliyetçilik gibi akımların küresel ticaret rejimini tekrar tanzim ettiği bu yeni dönemde COVID 19 salgını ve hemen sonrasında baş gösteren jeopolitik gerginlikler ile tedarik zincirlerinin yeniden oluşturulduğuna vurgu yapan Mersin, “1970’lerde küreselleşmenin ekonomik modeli aşırı finansallaşmaya başlamış ve geçtiğimiz 50 yıl içerisinde hakimiyetini devam ettiren neo-liberal ekonomi politikaları artık sürdürülemez gelir adaletsizlikleri ve çevre sorunlarını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle bugün karşı karşıya olduğumuz bu değişim tablosu bir tercih değil zorunluluktur. Öte yandan küresel çaptaki dengesizlikler kendisini jeopolitik gerginliklerde ve hatta savaşta göstermiştir. Rusya’nın Ukrayna işgalini takiben artık dünya yeni bir soğuk savaş dönemine girmiştir. Bu dönemde mücadele alanı komünizm ile kapitalizm arasında değil, özgür ve demokratik toplumların olduğu ülkelerle, baskıcı rejimlerin olduğu ülkeler arasında şekillenmektedir. Küreselleşmenin en son çağında, birçok hane, artan iş güvencesizliği altında orta sınıf bir yaşam tarzının hızla artan maliyetleri ile durgun veya azalan ücretler nedeniyle yaşam standartlarında bir düşüş yaşadı. Bugün, geride kalanların küreselleşmeyi iş güvenliğiyle bağlantılı olarak gördükleri ve devletten herhangi bir tür destek almadan küresel veya ulusal ekonomideki dönüşümlere tahammül edemeyecekleri açıktır” diye konuştu.

TÜRKONFED: Ülkemiz ‘Orta Gelir Tuzağı’na yakalandı

Son 3 yılda küresel ekonomide art arda yaşanan arz şoklarına tanıklık edildiğini ve dünyanın; enerjiden gıdaya, ham maddeden tedarik zincirine pandemi sonrası yaşanan şoku atlatamadığını ifade eden TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, Rusya-Ukrayna Savaşı, bölgesel çatışmalar ve güç dengesi mücadeleleri nedeniyle belirsizliğin devam ettiğine dikkat çekti.Global ekonomilerin bir taraftan oldukça yüksek enflasyonla mücadele ederken, bir taraftan da durgunluğa doğru ilerlediğini anlatan Sönmez,Türkiyenin ise ‘Orta Gelir Tuzağı’nı aşamadığını belirterek “Üstelik ülke olarak tüm bu sorunlara, içeride yapısal sıkıntılar ile yakalanmanın artçı sarsıntılarını yaşıyoruz. Ülkemizin beş temel sorunu olarak tanımladığımız ‘Demokrasi, Çevre, Dijitalleşme, Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği’ başlıkları altında somut yapısal dönüşümü sağlamalıyız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına doğru, ülkemizin yaşadığı küresel ya da ulusal her kriz, riskler kadar fırsatlar da barındırıyor. Bu fırsatları akılcı politikalarla değerlendirip, risklere de hazırlıklı olmak gerekiyor.İşte bu noktadaki iki avantajımız; Esnek, krizler karşısında bağışıklık sistemi güçlü olan iş dünyamız ve Anadolu’daki üretim gücümüz... Yerelden küresele uzanan kalkınma yolu, Anadolu’dan geçiyor. Ülkemizde 2001 yılı sonrası AB üyeliği odağıyla gerçekleştirilen reformlar ekonomiyi 10 yıl süre ile dikkat çekici, iyi bir noktaya taşımıştı. Demokrasi endeksimizin yükselmesi, ülkemizi orta gelir tuzağını aşma noktasına getirmişti. 2011 yılı sonrasında yaşadıklarımız ise demokrasi ve ekonomi dengesindeki uyumu bozarken, ülkemiz ne yazık ki orta gelir, orta demokrasi ve orta eğitim tuzaklarına takıldı.  Daha iyi bir gelecek planlamak için tek başına ekonomik göstergeler, para ve maliye politikaları yeterli değil. Bağımsız kurumlar, kapsayıcı ve liyakat esaslı yönetişim, ileri teknoloji kullanımı, verimlilik temelli akılcı politikalar ve ilk adımda, gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasiden geçiyor.  Ülkemizin ilk iki çeyrekte yüksek büyümesi, yılı yüzde 5 ve üzerinde kapatacağımızı gösteriyor. Evet, Türkiye büyüyor ancak büyümenin niteliği ve kalitesi, yüksek katma değer yaratmak bir yana gelir dağılımında ciddi eşitsizlik yaratıyor. Bir kalkınma sorunu olarak gördüğümüz yüksek enflasyon, üretim çarklarında ciddi bir ivme kaybı yaratırken, yoksullaştıran bir büyüme de ortaya çıkarıyor” dedi.

TÜSİAD: Cumhuriyet değerleri kılavuzumuz

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“İçinden geçtiğimiz global sürece ve önümüzdeki yıllarda ülkemize ne sunduğuna çok dikkatli bakmalı, gelişmeleri doğru okumalı ve sürdürülebilir politikalar üretmeliyiz. Attığımız adımlar hedeflerimize ulaşmamızda yeterli gelmiyorsa, gerekiyorsa var olan iktisadi politikalarımızı gözden geçirmeliyiz. 2013’ten bu yana global ekonomiden aldığımız payın hızla düşmesi hepimizi düşündürmeli. Bundan 10 yıl evvel ülke ekonomimizin dünyadan aldığı pay %1.2’lerdeyken bugün bu pay %0.8’e kadar düşmüş durumda. Yılın ilk çeyreğinde %7’lik bir büyümeyi yakalamamıza rağmen, ekonomideki öncü göstergeler hem ihracatımızda hem iç ekonomide ve üretimde yıl sonuna doğru hızlı bir yavaşlamayı işaret ediyor. Cari açık halen artış trendinde. Enflasyon hedeflediğimiz seviyelerde değil, refah kaybımız yüksek. Krediye erişim her geçen gün zorlaşıyor. Yoğun regülasyon döneminden geçen finansal kesimin de bu regülasyonlar çerçevesinde kredi vermesi daha da zorlaşıyor. Unutmayalım ki, sağlıklı işleyen üreten, istihdam yaratan bir reel kesimin arkasında bu süreci destekleyen sağlıklı işleyen bir finansal sektöre ihtiyaç var. Uyguladığımız politikaları dizayn ederken bu süreçleri göz önünde bulundurmalıyız.

Yarın Cumhuriyetimizin ilanının 99. yılını kutluyoruz. 99 yıl önce cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları da; cumhuriyetimizin temellerini insanımıza yatırım yaparak, bilimin yolundan giderek ve siyasal, ekonomik ve toplumsal kurum ve kurallar üzerinden inşa ettiler. Laiklik başta olmak üzere akıl, bilim, hukuk ve özgürlük üzerine inşa edilmiş Cumhuriyet değerleri bizlerin de kılavuzudur. Bu çerçevede hedefimiz, toplumsal refah seviyesi yüksek, uluslararası arenada saygın, AB entegrasyonunu sağlamış, hukuk devletini güçlendirmiş, toplumsal olarak eşitlikçi ve adil, gençlerine güzel bir gelecek vaat eden bir Türkiye için yılmadan yorulmadan çalışmaya devam etmektir.”

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner140
Günün Anketi Tümü
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4

Gelişmelerden Haberdar Olun

@