banner145

banner138

banner143

banner150

banner31

banner141

banner151

Otomotiv Sanayii Derneği’nden Bir İlk

13 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu konumunda olan OSD, Türkiye’nin ilk Otomotiv Ana Sanayi Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.

Güncel 11.02.2022, 13:15 Melike Kaya Bayram
61
Otomotiv Sanayii Derneği’nden Bir İlk

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 13 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), otomotiv sektörünün köklü bir değişimden geçtiği bu süreçte bir ilke imza attı. Bu kapsamda OSD, tüm üyelerinin katkılarıyla Türkiye’nin ilk Otomotiv Ana Sanayi Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. 2020 yılı ve öncesine ait verilerin göz önünde bulundurularak, Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative – GRI) standartları gereklilikleri dahilinde hazırlanan raporda, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact- UNGC) dikkate alındı ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na da yer verildi. Ayrıca sürdürülebilirlik raporuna ilave olarak; üretimin tüm çevresel boyutları ile ham maddelerin elde edilmesinden kullanım sonrası atıkların bertarafına kadar olan tüm aşamalarını kapsamlı şekilde değerlendiren Türkiye Otomotiv Sanayii Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Raporu da yayınlandı.

Rapor ile ilgili açıklamalarda bulunan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “OSD olarak kuruluşumuzdan bu yana; hedeflerimizi daha yukarılara taşıyarak sanayinin gelişimine katkı sağlamayı görev edindik. Sürdürülebilirlik odaklı politikaların her geçen gün önem kazandığı günümüzde, sanayimizin küresel platformdaki mevcut başarısını korumak, geliştirmek ve ülkemizin gelecek politikalarına ışık tutabilmek amacıyla ana sanayimizin ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

“TESİSLERİMİZ, AVRUPA’DAKİ TESİSLER İLE YARIŞIR DURUMDA”

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile hız kazanan iklim odaklı politikaların ülkelerin rekabetçiliklerinin yeniden şekillenmesine sebep olacağını vurgulayan Yenigün, geçiş sürecinin başarı ile yönetilmesinde bütüncül politikalarının gerekli olduğunu söyledi. Otomotiv sanayiinin nitelikli insan gücü, Ar-Ge ve üretimdeki yüksek yetkinlik seviyesi  ile küresel otomotiv sanayiinde ön plana çıktığını belirten Yenigün, “Ülkemizde otomotiv ana sanayi tesislerinin Avrupa’daki tesislere göre nispeten yeni olması ve en iyi teknolojilerin uygulanması ile çevresel performansımız Avrupa’daki tesisler ile yarışır durumda” dedi.

RAPOR, OSD ÜYELERİNİN ULAŞTIĞI SEVİYEYİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR!

“Sürekli iyileşme prensibi ile üretim tesislerimizde çevresel performansımızı artırmak amacıyla yeni yatırımlara, iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz” ifadelerini kullanan Yenigün, “Son 10 yılda hafif araç üretiminde ortalama araç başına sera gazlarımız, enerji kullanımımız ve atık su miktarımızda yaklaşık yüzde 30 azaltım sağlandı. Ülke ekonomisine üretim, ihracat, istihdam ile katkı sağlamanın yanında atıkların geri dönüşümü ile de katkı sağlıyoruz. Örneğin, 2020’de üretim tesislerimizde oluşan atıkların yüzde 97’si geri kazandırıldı. Ayrıca eğitim ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi çok önemli Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda projeler hayata geçiriyoruz. Bu raporun, OSD üyelerinin tüm bu alanlarda ulaştığı başarılı seviye ve ülkemize sağladığı katkının gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde daha iyi görülmesine vesile olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Otomotiv Ana Sanayi Sürdürülebilirlik Raporu’nun diğer sanayi kolları için de örnek teşkil edeceğini söyleyen Yenigün, “Dünya genelindeki otomotiv sektör temsilcisi dernekler nezdinde örnekleri çok sınırlı olan bu çalışmayı Türkiye adına önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu raporun, çok paydaşlı bir sektör olan otomotivi her yönüyle değerlendiren çok boyutlu bir referans olacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE OTOMOTİVDE KÜRESEL BİR AR-GE VE ÜRETİM ÜSSÜ!

OSD’nin toplam 100 sayfadan oluşan kapsamlı raporunda otomotiv sanayiinin Türkiye’yi otomotivde küresel bir Ar-Ge ve üretim üssüne dönüştürdüğü belirtilerek, “Sürekli gelişen performansımız ve 2 milyon adede yükselttiğimiz üretim kapasitemizle 16 yıldır ülkemizde ihracat lideriyiz. Sürdürülebilir başarı hedefimiz doğrultusunda, çevresel ve toplumsal sorumluluklarımızı da yerine getiriyoruz. Sahiplendiğimiz Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda geleceğe ilerleyişimizi sürdürüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İklim değişikliğinin geniş kapsamlı bir mücadele gerektirdiğinin vurgulandığı raporda; “Bu konuda Paris Anlaşması ve ülkelerin iklim politikalarıyla beraber iklim nötr hedeflerine giden yolda sera gazlarının azaltımı önem kazanıyor” ifadeleri kullanıldı. Otomotiv sanayiinin hedefleriyle birlikte toplumsal sorumluluklarını da yerine getirmeye özen gösterdiğinin vurgulandığı raporda; ana sanayide çalışan kadın sayısının 5 bin 312 olduğu aktarılarak, bu rakamın artırılması amacıyla projeler yürütüldüğü belirtildi.

OTOMOTİV SANAYİİNİN KARŞILAŞTIĞI RİSKLER!

Raporun “Otomotiv Sanayiinin Karşılaştığı Riskler” başlıklı bölümünde OSD’nin sektörün karşılaşabileceği riskleri öngörerek, bu konuları devletin ilgili birimlerine sunduğu anımsatıldı. Verinin saklanması ve bu verilerin otomotiv sanayiinin Ar-Ge faaliyetlerinin gelişimine katkı sağlanması adına işlenmesi kapsamında çalışmalar yürütüldüğüne de değinilen raporda, verinin yönetimine ilişkin politikaların ülkelerin rekabetçiliğinde kritik bir unsur olarak ön plana çıktığı vurgulandı. Yeşil büyüme politikaları, teknolojik gelişmeler, gelişmekte olan pazarlarda hızlı kentleşme ve tüketici davranışlarının değişmesi gibi bir dizi küresel trendin otomotiv sanayiinin dinamiklerini değiştirecek faktörler yarattığının aktarıldığı raporda; nesnelerin interneti, robotik, otomasyon ve ‘süper şebekeler’ gibi trendlerin de otomotiv ve lojistiğin daha da entegre olacağı anlamına geldiği belirtildi.

TEDARİK SANAYİ KRİTİK BİR ROLE SAHİP!

Raporda, OSD üyelerinin Ar-Ge merkezlerinin 2020 yılı itibarıyla 2,4 milyar TL tutarında Ar-Ge harcaması gerçekleştirdiği belirtildi. Raporun “Tedarik Sanayii ve Değer Zinciri” başlıklı bölümünde de Türkiye’nin ulaştığı başarılı ve rekabetçi konumda tedarik sanayiinin kritik bir role sahip olduğu vurgulanarak, “Tedarik sanayinin dönüşen ürün gruplarını en hızlı, en güvenilir ve en rekabetçi şekilde devreye alması gereklidir” denildi.

İKLİM KRİZİ İLE MÜCADELE…

“Çevre Performansı” başlıklı bölümde ise iklim değişikliğinin, tüm insanlık için önemli bir risk faktörü olduğu, küresel riskler içinde çevresel sorunların ön plana çıktığı belirtilerek, Paris Anlaşması ile ortaya konan küresel ısınmanın 1,5°C’nin altında tutulması hedefine ulaşılamaması halinde, iklim krizinin çok ciddi ekonomik, sosyal ve çevresel sonuçlarının olacağı vurgulandı. AB’nin 2050 karbon nötr ve Türkiye’nin 2053 net sıfır hedeflerini iklim krizi ile mücadele yönünde önemli adımlar olarak gören OSD’nin bu raporunda, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ulaşım, binalar, tarım, sanayi, finans, dış ticaret vb. alanlarda önemli bir dönüşüm olacağı hem AB hem de Türkiye’deki tüm bu gelişmelerin OSD tarafından yakinen takip edildiği aktarıldı.

Raporun “Ürün Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) ve Karbon Ayak İzi” başlıklı bölümünde ise “LCA’ya göre bir aracın karbon ayak izi etkisinin yaklaşık yüzde 70’ini kullanım aşaması oluşturmaktadır. Üretici firmalarımız çevreye olan etkilerini azaltmak için üretim aşamasında kaynak ve enerji verimliliğinin öneminin bilincinde faaliyetlerini sürdürmektedir” ifadeleri kullanıldı. “Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında AB’nin 2050’de iklim nötr olma hedefinin yanında ayrıca sıfır kirlilik hedefi de bulunmaktadır” açıklamasının yer aldığı raporda, “Yeni yatırımlar ve iyileştirme çalışmaları ile otomobil üretim  tesislerinin boyahane uçucu organik bileşik parametresi 2010-2020 arasında yüzde 17 oranında azaltılmıştır. Üye tesislerimiz, su teknolojileri yatırımları ile 2020’de 300 bin metreküpten fazla atık suyu geri kazanarak yeniden kullanmıştır” açıklaması yapıldı.

ÖNCELİKLİ KONU NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNÜN KORUNMASI!

Otomotiv sanayiinin en önemli rekabetçilik unsurlarından birisi olan nitelikli iş gücünün korunması ve geliştirilmesinin sanayinin öncelikli konusu olduğunun belirtildiği detaylı raporda, yetenek yönetimi ile nitelikli çalışanları sektöre kazandırmanın, çalışanların performansını yükseltecek çalışma ortamları yaratmanın, çeşitliliği gözetmenin, fırsat eşitliğini sağlamanın ve insan kaynakları süreçlerini sürekli iyileştirmenin OSD üyelerinin insan kaynakları politikalarının öncelikleri olduğuna değinildi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner140
Günün Anketi Tümü
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@