Esnek ve hızlı dolum operasyonları için tartım çözümleri sunuyor

Esit Elektronik Satış ve Pazarlama Müdürü Çağrı Hekimoğlu, markanın sunduğu hassas kantar platformu tasarımlarıyla dolum operasyonlarının hızlandığını ve satış kapasitelerinin artırılabildiğini vurguluyor.

Proses Çözümleri 02.03.2021, 01:05 Serkan KIRAÇ
77
Esnek ve hızlı dolum operasyonları için tartım çözümleri sunuyor

Endüstriyel tartımda saha iletişimi konusunda sahaların gelecekteki kontrol otomasyon ihtiyaçlarına uygun güncel çözümler sunan Esit Elektronik’in Petrol ve Doğalgaz sektörü çözümleri adına markanın Satış ve Pazarlama Müdürü Çağrı Hekimoğlu ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Sektörün güncel taleplerini ve Esit Elektronik’in en güncel sektör çözümlerini gerçekleştirdiğimiz söyleşide tüm detayları ile konuştuk.

Petrol ve Doğalgaz sektöründe son dönemde gelen ölçüm ve tartı teknoloji talepleri nelerdir?

Bu sektör gerçekten diğer hiçbir sektöre benzememekte, aldığı güvenlik tedbirleri, süreç yönetimi ve tesis tasarımı, hep çok tehlikeli maddelerle başa çıkacak ve güvenli bir iş ortamı yaratacak şekilde tasarlanmaktadır. Petrol ve doğalgaz sektörü hem tehlikeli madde olmaları sebebiyle tüm saha içerisinde özel güvenlik önlemleri alınmış exproof cihazlar talep ederken, hem de petrol fiyatlarının yüksekliğinden ötürü tartı güvenliği ve tartı hassasiyeti yüksek cihazlara ihtiyaç duymaktadır. Elbette ki tüm süreçlerin de hızlı bir şekilde, etkin bir otomasyonla yönetilmesi gerekmektedir. Günümüzde ülkemizin saygın kurumları Dünya’ya örnek olacak seviyede güvenli ve hızlı üretim ve dağıtım operasyonları yürütmekteler.

Petrol ve Doğalgaz sektöründeki hangi alanlarda çözüm ve ürünlerinizle yer alıyorsunuz? Bu proseslere özel ürün gruplarınızı kısaca tanıyabilir miyiz?
Tartı sektörünün genel cihaz bileşenleri bu sektörde de aynı olup tartı platformu, tartı elektronikleri, taşıt tanıma otomasyonu ve mal geliş gidişi ve dolum gibi süreçleri yöneten merkezi otomasyondan oluşmaktadır. Prensip her ne kadar aynı ise de bu sektörde kullanılan cihaz ve platformlarda standart ürünlere göre büyük farklılıklar mevcuttur. Öncelikle elektronik malzemeler tamamen uygun seviyede bir exproof sertifikası gerektirmektedir. Ayrıca yük hücrelerinde exproof dışında dijital yük hücresi gibi daha hassas yük hücreleri de talep edilebilmektedir.

Esit exproof tartı aletleri ülkemizin en büyük firmalarında etkin olarak kullanılmaktadır. Atex2 sertifikasına sahip bu cihazlar kıvılcım sızdırmaz özellikleriyle tehlikeli ortamlarda yanmaya sebep olacak etki yaratmamaktadırlar. Halihazırda 2020 yılında lanse ettiğimiz, en yeni tartı indikatörümüz olan yeni ECI indikatörümüzü exproof olarak da üretiyoruz. Otomasyonda teknolojik olarak devrim sayılabilecek bu yeni indikatörümüz, daha hızlı ve daha hassas tartı yaparken, otomasyona da esnek komut ve haberleşme altyapısıyla çok daha uygun bir cihazdır.

Petrol ve doğalgaz sektörünün diğer bir ihtiyacı ise, güvenlik ve tartı hassasiyetinden ödün vermeden hızlı dolum işlemi yapabilmek ve satış kapasitesini yüksek tutabilmektir. En büyük satışın karayolu ile tankerler vasıtasıyla yapıldığı düşünüldüğünde akaryakıtı dolumu yapan taşıt kantarlarının tasarımı, esnek ve hızlı bir dolum operasyonu için çok önemlidir. Bu sektöre özel kantar platformları tasarımıyla dolum operasyonu hızlanmakta ve satış kapasitesi artırılmaktadır.

Sektöre özel dolum kantarınızın teknik özelliklerini ve sağladığı avantajları sizden dinleyebilir miyiz?
Esit’in geliştirdiği hibrit taşıt kantarı yapısıyla tren vagonları ve karayolu tankerleri aynı taşıt kantarı üzerinde dolum yapabilmektedir. Dolayısıyla mevcut dolum silolarının çok etkin kullanımı söz konusu olmaktadır. Ayrıca hemzemin olarak kurulan bu kantarların ebatları özel olarak hesap edilmiş olup, tankerlerin üst kapaklarının farklı yerlerde olduğu durumlarda dahi küçük manevralarla farklı kamyonlara aynı kantardan dolum yapılabilmektedir. Dolum otomasyonu merkezi bir sistem tarafından kumanda edilmekte ve kantardaki ECI Exproof tartı indikatörlerinden dolum bilgisini almaktadır. Elbetti ki bu kantarlar Exproof elektronik komponentler ve ileri otomasyona uygun exproof tartı indikatörüyle üretilmektedir.

Bazı firmalarda dolum süreci daha farklı olmaktadır. Bu durumda taşıt kantarları dolum için kullanılmamakta, dolum öncesi ve sonrasında hassas tartım yapacak şekilde konumlandırılmaktadır. Tankerlerin volümetrik olması sebebiyle aşırı yük riski olmaması bu uygulamaya olanak sağlamaktadır. Bu uygulamada girişte kamyonlar bir RFID alıcı veya plaka tanıma kamerası tarafından otomatik olarak tanınmakta ve barkodlu bir süreç izleme metoduyla dolum yapılıp, en son çıkış kantarında nihai tartım yapılarak süreç işletilmektedir. Dijital yük hücresi kullanan bu kantarlar ayrıca hassasiyetlerinden ötürü satılan akaryakıtın net ağırlığını daha kesin bir değerle tartabilmektedirler.

Bu çözümler ile tesislere ne tür avantajlar sağlanmış oldu?
Günümüzde üretim tesislerinde iş verimliliği ve kapasite kullanımı oranı en çok konuşulan konuları teşkil ediyor. Dünyada üretim firmalarının karlı bir operasyonu sürdürmesi için bu hususlarda gerçek anlamda iyileşmeler yapmaları ve düşük karlılıkla dahi ayakta kalabilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla ileri otomasyon yatırımlarının ve kullanılan cihaz ve ekipmanın kalitesi de verimlilik ve kapasite kullanımına yönelik olumlu etkide bulunuyor. Bizim cihazlarımızın yüksek kalitesi, düşük bakım gideri, tartım güvenliği ve tartım hassasiyeti gibi avantajları tercih sebebi olmamızı sağlıyor. Bu yatırımlar genelde kapasite artışı, satış artışı ve karlılıkta ciddi artış şeklinde kendisini kısa sürede amorti ediyor.

Esit Elektronik bu sahalar için tartım ve ölçüm konusunda ne tür çözümler sunuyor? Yazılım ve sistem çözümlerinize de örnek verebileceğiniz projeler nelerdir?
Biz her yıl ürünlerimizin bazılarını yeniliyoruz. IoT ve Endüstri 4.0 kavramları bizleri git gide daha esnek, kuvvetli ve çok daha fazla bağlantı/iletişim seçenekleri ile donanmış cihazlar üretmeye itiyor. Dolayısı ile biz de mevcut cihazlarımızı yıldan yıla güncellemeyi sürdürüyoruz. Birçok ürünümüzde yenilikler gerçekleştirdik.Geçtiğimiz 2020 yılı pilot ürünlerimizden ECI indikatör grubumuzu donanım ve yazılımlarıyla komple yenilediğimiz ve lansmanını yaptığımız bir yıl oldu.

Yeni ECI SERİSİ ilk çıktığı günden beri teknolojisi, donanımı ve yazılım yapısı ile büyük fark yaratmış bir indikatördü. Yeni ECI serisi tüm bu özellikleri bir adım daha ileriye götürerek daha hızlı, daha fazla bağlantı opsiyonuna sahip, daha akıllı bir cihaz olarak piyasaya sürüldü. Farklı uygulamalar için ayrıştırılan özel yazılımlarıyla hem çoklu dil desteği, hem de tüm tartı senaryoları için güncellenen yazılımlarıyla mükemmel bir tartı indikatörü haline geldi.

Takibini yaptığınız, gündeminize aldığınız petrol ve doğalgaz tesisi projeleri nelerdir?
Halihazırda ülkemizde sektörünün en büyük firmasında mevcut dolum kantarlarının indikatörleri, firmanın mevcut otomasyon yatırımları çerçevesinde yeni ECI ile değiştirilmekte ve dolum sürecinde daha hassas, daha hızlı ve iletişim kabiliyeti daha gelişmiş bir dolum kantarı sistemi hedeflenmektedir.

2021 yılında odaklanmayı planladığınız yeni ürünler nelerdir?
Otomasyon sektörü gitgide daha da büyüyor ve özellikle akıllı cihazlar artıyor. Bununla beraber cihaz tercihinde cihazın asıl işindeki hassasiyet ve doğru tartımda tekrarlanabilirlik performansı en önemli kriter olmaktan da asla çıkmıyor.

Proseslerde yer alan cihazların tercihindeki en önemli kriter ise cihazın mevcut otomasyon sistemine kolay entegre olması ve uzaktan erişilebilmesidir. Artık birçok cihaz, uzaktan erişimle, sanki cihazın yanındaymışsınız gibi işlem yapmaya olanak sağlamaktadır. Bununla beraber imalat süreçlerini, bu cihazlara uzaktan cep telefonu veya PC ile bağlanıp gözlemlemek de artık kolaylaşmıştır.

Biz de Esit olarak yeni ihtiyaçlara yönelik daha fazla teknik özellikle, bağlantı kabiliyetiyle ve geliştirilebilir platformlar sunuyoruz. 2021 yılında mevcut tartı indikaötlerimizde ilave bağlantı opsiyonları üzerinde çalışacağız. Bununla beraber yük hücrelerimizde dijital bir dönüşüm hareketini de başlattık ve yılsonuna kadar dijital yük hücrelerimizden ana modellerin tamamının dijital seçeneğini de pazara sunmayı hedefliyoruz.

Ayrıca taşıt kantarlarında kullanılmak üzere geliştirilmesi devam eden ve küçük boyutuna rağmen ileri seviye kantar otomasyonunu yapabilecek bir dijital tartı terminalinin de çalışması devam etmektedir. Ürün halihazırda test aşamasında olup, sertifika süreci kısa süre içerisinde başlayacaktır.

Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?
Verimliliğin, hatasızlığın ve karlılığın sağlanmasında en önemli girdi, tüm sektörlerde olduğu gibi petrol ve doğal gaz sektöründe de kaliteyi ön planda tutmak, üretim esnasında kaliteli ürünler, cihazlar, ekipmanlar kullanmak, kalite olgusu gelişmiş ve sertifikalandırılmış firmalardan ürün ve hizmet almaktır. Kalite, üretim süreçlerine girdikten sonra kazalardan ve kayıplardan endişe duymaya gerek kalmaksızın, kesintisiz ve sürdürülebilir bir üretim temposu sağlanacak ve karlılık azami seviyeye ulaşacaktır. Esit Elektronik olarak ürün ve hizmetlerimizde, ülkemiz standartlarının çok üzerinde bir kaliteyi hedefliyoruz ve bu kaliteyi müşterimize sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
15°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 32 62
4. Trabzonspor 33 58
5. Alanyaspor 33 52
6. Gaziantep FK 32 50
7. Sivasspor 33 50
8. Hatayspor 32 49
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 33 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Ankaragücü 33 37
15. Kasımpaşa 33 36
16. Malatyaspor 32 34
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 32 33
19. Gençlerbirliği 33 31
20. Erzurumspor 33 28
21. Denizlispor 32 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 30 63
2. Adana Demirspor 30 58
3. Samsunspor 30 58
4. Altay 30 54
5. İstanbulspor 30 54
6. Altınordu 30 52
7. Ankara Keçiörengücü 30 49
8. Ümraniye 30 44
9. Tuzlaspor 30 44
10. Bursaspor 30 43
11. Bandırmaspor 30 39
12. Boluspor 30 35
13. Adanaspor 30 34
14. Balıkesirspor 30 32
15. Menemenspor 30 31
16. Akhisar Bld.Spor 30 25
17. Ankaraspor 30 23
18. Eskişehirspor 30 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 31 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Brighton 31 33
16. Burnley 31 33
17. Newcastle 31 32
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 31 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 30 61
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 30 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23

Gelişmelerden Haberdar Olun

@