banner128

banner129

KROHNE, farklı endüstriler için anahtar teslim çözümler sunuyor

95 yılı aşkın deneyimiyle dünyanın önde gelen ölçüm enstrümanı üreticilerinden KROHNE, farklı endüstriler için anahtar teslimi enstrüman çözümleri sunuyor.

Röportajlar 09.04.2020, 14:05 SERKAN KIRAÇ
411
KROHNE, farklı endüstriler için anahtar teslim çözümler sunuyor

KROHNE’nin farklı endüstrilere yönelik olarak geliştirdiği “KROHNE Proses Çözümleri”ne ilişkin KROHNE Türkiye Pazarlama ve İletişim Müdürü Sayın Can Merter ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Endüstrilerin farklı kimyasal ve fiziksel özellikteki sıvı ve gaz akışkanlarının akış, seviye, sıcaklık, basınç gibi parametrelerinin veya analitik parametrelerinin ölçümünde tüm sistem bileşenlerinin özenle ve hatasız seçiminin önemine değinen Can Merter, KROHNE’nin uzun yıllarda edindiği saha tecrübesiyle enstrümantasyon çözümlerini dizayn ettiğini vurguluyor. Merter ile markanın fark yaratan sektör özel anahtar teslim çözümleri ve önümüzdeki dönem hedefleri üzerine konuştuk.

Can Bey öncelikle okuyucularımıza KROHNE ve KROHNE Türkiye’nin faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Öncelikle KROHNE’nin dünyanın en önemli ve önde gelen saha ölçüm enstrümanı üreticilerinden biri olduğunu söylemeliyim. 95 yılı aşkın deneyimiyle KROHNE, yenilikçi ve güvenilir proses ölçüm teknolojilerini kullanarak küresel çapta tüm endüstri sektörlerinde kullanılan akış, seviye, sıcaklık, analiz ve basınç ölçüm ürünlerinin tasarımını yapan, üreten ve geliştiren dünyanın öncü firmalarından biridir. 1921 yılında Almanya’da kurulan KROHNE’nin her şeyden önce %100 aile şirketi olduğunu belirtmek isterim. Dünya genelinde 12 ülkede 17 üretim tesisiyle 3900’den fazla çalışanı olan KROHNE, Ar-Ge faaliyetlerinde ise 350 kişilik bir ekip ile araştırma geliştirmeye büyük önem veren ve sürekli olarak yatırım yapan bir firmadır. Türkiye’de 1970’lerin başından beri etkin olarak bulunan KROHNE, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de önde gelen enstrümantasyon firmalarından olup, gelişen teknoloji uygulamalarında da öncü konumdadır. KROHNE’nin ülkemizdeki tüm faaliyetleri ise doğrudan ve yalnızca KROHNE Türkiye tarafından yürütülmektedir. Bu sayede KROHNE, ülkemizde endüstri dünyasının nabzını sürekli elinde tutabilmektedir. Merkezi İstanbul’da olan KROHNE Türkiye, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana merkezli olmak üzere 6 bölgeye dağılmış olan satış ve servis kadrosuyla yurt genelindeki tüm enstrümantasyon gereksinimlerini karşılamak amacıyla sürekli gelişen bir organizasyondur.

KROHNE ağırlıkla hangi endüstrilere yönelik proses ölçüm enstrümanları üretiyor?
KROHNE; otomasyon kavramının ilk ve en önemli ayağı olan “ölçüm” ayağında faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda; elektromanyetik, ultrasonik, coriolis kütlesel, vorteks, değişken kesitli akışölçerler ve fark basınç temelli akış ölçüm sistemleri başta olmak üzere, kılavuzlu yada temassız radar seviye ölçerler; seviye göstergeleri, basınç ve fark basınç transmitterleri, sıcaklık elemanları ve transmitterleri; pH, iletkenlik, çözünmüş oksijen ve serbest klor gibi analitik ölçüm cihazlarına varana dek çok geniş bir yelpazede saha ölçüm enstrümanları üretmektedir.  Üretim yelpazesi; petrol&gaz, demir&çelik, gıda&içecek, su&atık su, madencilik, enerji, kimya ve petrokimya gibi hemen hemen tüm endüstriyel alanları kapsamaktadır. Burada sözünü ettiğim tüm endüstriler için KROHNE’nin standart olarak enstrüman üretimlerinin yanı sıra bir çok endüstriye yönelik anahtar teslimi özel enstrümantasyon çözümleri de bulunmaktadır.

Farklı endüstrilere yönelik anahtar teslimi enstrüman çözümlerinden söz ettiniz? Bu çözümler nelerdir? Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz?
KROHNE az önce sözünü ettiğim üzere geniş bir yelpazede yüksek teknolojili ölçüm enstrümanları üretmektedir. Ölçüm enstrümanlarından söz ederken aslında son derece geniş bir konudan bahsediyoruz. Farklı endüstrilerde çok farklı fiziksel ve kimyasal özellikteki sıvı ve gaz akışkanlar kullanılmaktadır. Sağlıklı ve verimli çalışması beklenen otomasyon sistemlerinde; boru hatlarında, tanklarda, silolarda yada farklı mühendislik yapılarında akış, seviye, sıcaklık, basınç yada analitik ölçümler gibi pek çok farklı fiziksel büyüklüğün yüksek doğrulukta ölçülebilmesi ve ölçülen büyüklüklerin sisteme kayıpsız olarak iletilebilmesi gerekmektedir. Bu amaçla tüm sistem bileşenlerinin özenle seçilmesi ve hatasız şekilde çalışması çok önemlidir. Burada sözü edilen doğru seçimlerin gerçekleştirilebilmesi, etkin mühendislik bilgisi ve geniş ölçekte saha deneyimlerine dayanmaktadır. KROHNE’nin proses enstrümantasyonu konusunda ve çok farklı endüstrilerde 95 yılı aşkın geniş saha deneyimleri bulunmaktadır. İşte bu noktada üretmekte olduğu ölçüm enstrümantasyonu teknolojisiyle saha deneyimlerini birleştirerek son kullanıcıya ölçüm enstrümanlarının kullanılacağı sistemlere yönelik anahtar teslimi çözümler sağlamakta ve ürettiği ekipmanların yanında yılların saha deneyimlerini de son kullanıcının hizmetine sunmaktadır.

Peki bu çözümler daha çok hangi endüstrileri kapsamaktadır? Genel başlıkları nelerdir? Biraz daha ayrıntıya girebilir misiniz?
KROHNE’nin hizmet sunduğu bütün sektörler için çözümlerimiz olduğunu söyleyebilirim. Her bir endüstri, her bir proses kendine özgü gereksinimlere sahiptir ve oluşturulacak olan çözümler bu özel gereksinimlere göre şekillendirilmelidir. KROHNE olarak tam da bunu yapıyoruz. Özel gereksinimlere yönelik özel çözümleri paket halinde müşterimize sunuyoruz. Bu çözümlerimizi “akış ölçüm çözümleri”, “proses izleme çözümleri” ve “kablosuz ve uzaktan izleme çözümleri” olmak üzere üç genel başlık altında toplayabiliriz.  Akış ölçüm çözümlerimiz; ölçüm skidlerini, custody transfer uygulamalarını, akış kontrol sistemlerini, prover sistemlerini, ıslak gaz yada çok fazlı ölçüm sistemleri gibi geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu yönüyle bu başlıktaki çözümlerimizin daha çok petrol ve gaz, kimya ve enerji gibi sektörlere yönelik olarak geliştirildiklerini söyleyebilirim. Proses izleme çözümlerimiz; proses izleme, analizler, doğrulama, raporlama ve denetim gibi proses enstrümantasyonuna ek olarak özel yazılım ve ekipmanlara da gereksinim duyan çözümlerdir. Bu konuda KROHNE’nin geliştirdiği çok özel yazılımlar ile üretilen çözümler paket olarak sunulduğundan anahtar teslimi niteliğindedir. Bu başlıktaki çözümlerimiz farklı proses endüstrilerine yönelik olmakla birlikte daha çok boru hatları yada denizcilik uygulamaları gibi özel alanları da hedeflemektedir. Son başlığımız olan kablosuz ve uzaktan izleme çözümlerimiz ise sistemlere ve ekipmanlara uzaktan erişim gereksinimi olabilecek tüm sektörler için tasarlanmış bulunmaktadır. Bu kapsamda ölçüm noktalarına uzaktan ve doğrudan erişim ve kablosuz veri iletişimi çözümleri yer almaktadır.

Peki, KROHNE’nin bu çözümleri kapsamında son kullanıcılarla nasıl bir hizmet sunuyorsunuz? Biraz da süreçlerden söz edebilir misiniz?
Her şeyden önce, az önce genel başlıklarıyla söz ettiğim çözümlerimizin hangi endüstriler ve hangi gereksinimler üzerine geliştirildiği konusunda yetkin ve deneyimli bir ekibe sahibiz. Bu noktada hem bizler müşterilerimizle ulaşıyoruz hem de bizlere başvuran müşterilerimize hızlı bir şekilde dönüş sağlıyoruz. Öncelikle müşterilerimizle yaptığımız toplantılar ile gereksinimlerin genel sınırlarını belirliyor ve birincil modellemeleri oluşturuyoruz. Sonrasında sahada yapılacak incelemelerle saha proses verilerini topluyor ve oluşturduğumuz şablonu fabrikalarımızdaki uzmanlar ile masaya yatırarak kesin çözüm projemizi oluşturup müşterilerimize sunuyoruz. Son düzenlemelerin ardından üretim süreçlerini tamamlayarak sahada devreye alma aşamalarını gerçekleştiriyoruz. Açıkçası bu süreçlerin en önemli aşamasının son kullanıcıya sunduğumuz mühendislik deneyimi olduğu görüşündeyiz. Sonrasındaki tüm aşamalarda da müşterimizi birer partner olarak kabul ederek sistemin çalışır şekilde teslim edileceği noktaya kadar çalışmamızı sürdürmekteyiz.

Bu çözümlere ilişkin okuyucularımıza birkaç örnek gösterebilir misiniz?
Elbette… Petrol ve gaz endüstrisi için ölçüm skidleri ve kontrol kabinleri güzel bir örnek olabilir.  Bir ölçüm skidi üzerinde bir akışölçerin en yüksek doğrulukta çalışması amacıyla mükemmel koşullar oluşturulması hedeflenir. Yani gerekli düz boru uzunlukları, hava ve gaz içeriği, hat basıncı, doğru akış profili gibi pek çok etken kontrol altında olmalıdır. Bu amaçla KROHNE ürettiği akışölçerlerin mükemmel koşullarda çalışmasını sağlayacak şekilde ölçüm skidlerini üretmekte ve bu üretimleri de bütünüyle terzi işi olarak gerçekleştirmektedir. Ölçüm skidi üzerinde üretilen çıkış sinyallerinin kayıt altında tutulması, parametrelere uzaktan erişim, gerekli kontrol prosedürlerinin izleneceği kontrol kabinleri de önemli bir örnek olarak gösterilebilir. Diğer yandan boru hatlarında kaçak izleme sistemleri yada gemilerde kullanılan izleme sistemleri de çok önemli örnek uygulamalardır. Son olarak su dağıtım şebekelerindeki ya da tank çiftliklerindeki uzaktan ölçüm ve yönetim sistemleri güzel örnekler olarak gösterilebilir.

Biraz da geleceğe ilişkin hedeflerinizden söz edelim isterim. KROHNE olarak sözünü ettiğimiz konudaki hedefleriniz nelerdir?
Hemen tüm endüstriyel alanlarda halen ölçüm altına alınmamış ve üretimlerini geleneksel yöntemlerle gerçekleştirmekte olan kurumlar ve işletmeler bulunmaktadır. Bu noktada KROHNE olarak hedefimiz hem bu alanlarda hazırlanacak doğru projelendirmelere doğru enstrümantasyon çözümleriyle katkı sağlamak hem de son teknoloji ile geliştirilen yüksek hassasiyetli ölçüm teknolojileri ile proses ve işletme verimliliklerini artırmaktır. Unutulmamalıyız ki, doğru projelendirilmemiş ve doğru ölçüm yapılamayan hiçbir proses yönetimi, verimli ve amaca yönelik olamaz. Amacımız, faaliyet gösterdiğimiz tüm endüstriyel alanlarda geliştirmiş olduğumuz saha enstrümanları sayesinde en yüksek verimlilik, en düşük maliyet ve en yüksek çevresel faydanın sağlanmasıdır.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
25°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@