banner128

banner124

banner123

banner129

Maden firmalarının karlılığına katkı sağlayan tartım çözümleri sunuyor

Esit Elektronik Satış ve Pazarlama Müdürü Çağrı Hekimoğlu, marka çözümlerinin maden sektörünün zorlu koşullarına ve özel kamyonlarına dayanıklı olarak ürettiği kantarların çok düşük arıza istatistikleriyle maden firmalarının karlılığına katkı sağladığını belirtiyor.

Röportajlar 03.12.2020, 08:27 Serkan KIRAÇ
249
Maden firmalarının karlılığına katkı sağlayan tartım çözümleri sunuyor

Zorlu şartlara ve patlayıcı ortam özelliklerine karşı sektör özel çözümler sunduklarını belirten Hekimoğlu ile marka çözümlerinin sektörde sağladığı avantajların detayları üzerine gerçekleştirdiğimiz söyleşide konuşma imkanı bulduk.

Esit’in sektör özel çözümleri ve ürünleri nelerdir ?
Maden sektörünün ihtiyaçlarını ve dinamiklerini uzun yıllar boyunca tecrübe etmiş bir firma olan Esit Elektronik, maden sektörünün ağır iş koşullarına yönelik ağır hizmet tipi taşıt kantarları, bant kantarları ve diğer bazı tartı ürünlerini tasarlamış ve üretmektedir.

Maden sahalarında üretim esnasındaki tartımların doğru ve hassas şekilde yapılması ve ölçü aletlerinin zorlu maden koşullarında çalışabilen güçlü yapıda olmaları iletmenin duraksamaya uğramaması ve dolayısıyla işletme karlılığı için çok önemlidir. Her ne kadar madencilik, birçok farklı ekipmanın kullanımıyla işleyen bir sektör olsa da, çıkan madenin tartımının hızlı ve kesintisiz yapılamaması, işletme karlılığı açısından kritiktir. Esit Elektronik maden sektörünün zorlu koşullarına ve özel kamyonlarına dayanıklı olarak ürettiği kantarlar, çok düşük arıza istatistikleriyle maden firmalarının karlılığına katkı sağlamaktadır. Bununla beraber ülkemizde Eti Maden ve diğer ilgili kamu kurumlarının teknik taleplerine uygun olarak tasarladığımız kantar otomasyon sistemleri de işletmenin hızını artırırken madenlerin güvenliğini de sağlamaktadır. Bu otomasyona sahip kantarlarda kantar operatörü bulunmamakta, tüm taşıt tanıma ve tartım işlemleri tam otomatik olarak yapılmaktadır. Tartım değerleri korunmuş sunucularda muhafaza edilmekte, tartım bilgileri değiştirilememektedir.

Maden sektörüne yönelik bir diğer ürünümüz ise Esit BS Bant Kantarıdır. Konveyör bantı üzerindeki malzemeyi hareket ederken yüksek hassasiyetle ölçen bu otomatik tartı aletleri, hassasiyetleri ve dayanıklılıklarıyla ülkemiz maden endüstrisinin vazgeçilmez ürünlerindendir.

Örnek: BS Bant Kantarı Fotoğraf ve çizimi


Maden sektörü gibi patlayıcı gaz bulunma ihtimalinin olduğu ortamlarda, patlama emniyeti olan (ex-proof) elektronik ekipman kullanılması çok önemlidir. Bu tip ekipmanların kullanılmaması durumunda patlama ve yangın riski çok yüksek olup, böyle bir olay bir maden işletmecisi için en istenmeyen durumdur. Yukarıda bahsettiğimiz tüm kantar ve diğer tartı aletleri Esit exproof sertifikalı olarak da temin edilebilir. Esit’in ex-proof ürünleri Atex sertifikası ile sertifikalandırmış olup, bu sertifika; Esit ex-proof ürünlerinin en hassas ortamlarda test edilerek başarıyla koruma sağladığını ispat etmektedir. Esit exproof cihazları
www.exproofesit.com web sitemizden inceleyebilirsiniz.

Son dönemlerde maden sektörünün gündeminde olan ölçü kontrol teknolojisi ve yatırımı konuları nelerdir? Bu konuda çözümleriniz nelerdi?
Maden sektöründe genel olarak bir özelleştirme dönemi geçirdik ve halihazırda hem kamu kurumlarında hem de özel maden işletmelerinde belli yatırımlar devam etmektedir. Halen kamu bünyesindeki madenlerde, maden cinsine göre değişmekle beraber genellikle 2 yıllık dekupaj ihaleleriyle maden sahaları müteahhitlere verilmekte ve kurum müteahhitlere çıkan maden veya kaldırılan toprak üzerinden hakkedişler vermektedir. Böyle bir iş modelinde, ölçülen toprak veya maden miktarının doğru ölçülmesi hakkediş belirlemede en önemli etken olurken, bu ölçüm işlemlerini hızlı ve kesintisiz olması de müteahhitlerin kısa sürede azami hızla işi bitirebilmesi için aradıkları husustur. Yine kurumların çok dikkat ettiği bir diğer husus da tartılan madenden kaçak olmaması; giren çıkan tüm taşıtların ve ağırlıklarının sistemde kaydedilmesidir. Dolayısıyla hiçbir operatörün müdahale edemeyeceği, tartı bilgilerinin değiştirilemeyeceği ve yüksek güvenlikle saklanacağı tam otomatik kantar sistemleri de genelde madenlerin vazgeçilmez yatırımı olmaktadır.

Sadece maden çıkarmada değil, maden cevherinin işlenmesi esnasında da ölçüm dozaj ve reçeteleme gibi proseslerin doğru ve hassas yapılması önemlidir. 2020 yılında tüm serisini yenilediğimiz yeni ECI tartım kontrolörüyle tüm bu prosesleri son derece hassas ve hızlı şekilde yapabilmekteyiz. ECI kontrolör ile çalışan Esit WF dozaj banta kantarlarımız ise yine dozaj ve reçeteleme için maden işleme alanında yoğun olarak kullanılmaktadır.

Yakın dönemde yer aldığınız projeleri ve bu projelerde yer alan sistem yada çözümlerinizin teknik detaylarını öğrenebilir miyiz?
Madenlerde önemli diğer bir konu ise performansın uzaktan izlenebilmesi ve özellikle tartım değerlerinin güvenliğinin sağlanmasıdır. Özellikle maden cevherinin değeri arttıkça, kayıpların önüne geçmek ve doğru ve hassas tartım yapmak daha da önemli hale gelmektedir. Özellikle altın, gümüş, bor gibi kıymetli madenlerde çıkan cevherin tartım işlemi tam otomatik ve operatörsüz olarak yapılmalı, işlem sürekli gözetim altında olmalı ve tartım değerleri uzak ve güvenli bir noktada arşivlenmelidir. Esit E-OKS adı verilen operatörsüz kantar sistemi ile tartım işlemini tam otomatik olarak yapabiliyor ve tartım değerlerini uzak noktalardan erişilebilir ve güvenle saklanabilir şekilde arşivliyoruz. Özellikle Eti Maden dekupaj ihalelerinde bu sistemlerimiz yaygın olarak kullanılmakta ve maden firmasıyla Eti Maden arasında, çıkarılan maden miktarına ilişkin kuşku getirmeyecek hassasiyetle mutabakat sağlamaktadır.

Proje ve çözümler ile tesislere ne tür avantajlar sağlanmış oldu?
Maden sahalarında genel olarak, hassas tartım, dayanıklı ürünler ve bilgi güvenliği ön plandadır. Maden sahalarında dökme malzemenin (kömür, muhtelif cevher, vb…) bir yerden başka bir yere bant üzerinde taşınması esnasında dinamik olarak tartılması yaygın bir uygulamadır. Burada ölçüm işlemi, kullanılan konveyör bantının altına bir Esit BS bant kantarı monte edilerek yapılmaktadır. Bu da basit çözümlerle maden üretim hızını oldukça artıran bir etken olmaktadır.

Ülkemizde Türkiye Kömür İşletmeleri ile Termik santraller arasında kömür taşımacılığı ve karşılıklı mutabakatlar Esit BS bant kantarlarıyla yapılan tartım ile belirlenmektedir. Esit BS bant kantarı kullanımı, her iki taraf için de çok pratik ve uygun maliyetli bir çözüm olmaktadır.

Bant kantarı kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli husus periyodik kalibrasyonlarının düzenli yapılması ve tozlanma, kirlenme gibi durumlara karşı temizlik prosedürü hazırlanması ve uygulanmasıdır. Zaman içerisinde banttaki aşınmalar ve yırtıklardan dolayı bant gerginliği değişebilir, yırtık veya yamalı bölgelerden darbe şeklinde etkiler görülebilir. Tüm bu etkiler tartım sonucunu büyük ölçüde değiştirir ve doğru değerden saptırır. Bu durumlarda kurumlarla yaptığımız yıllık bakım anlaşmaları ile bakım, onarım, kalibrasyon gibi işlemleri periyodik olarak yaparak, Esit tartı aletlerinin kesintisiz şekilde hassas tartım yapmalarını sağlıyoruz. Esit Elektronik olarak yaptığımız kalibrasyonların uluslararası geçerli sertifikalarını da düzenleyebilmekteyiz.

2020 yılında takibini yaptığınız, gündeminize aldığınız projeler ve sektörler neler oldu?
Esit olarak 2020 yılında oldukça fazla proje ve sektörü takip ettik. Başta demir çelik sektörü olmak üzere, petrokimya, gıda ve bazı yurtdışı çimento sektörlerinde ciddi projelerde yer aldık. Halihazırda bu projelerin kalan birkaç tanesi için cihaz üretimimiz devam etmektedir.

Markanız adına kısa bir 2020 yılı değerlendirmesi alabilir miyiz sizlerden?
Tüm Dünyada yaşanan Korona Virüsü sebebiyle tüm sektörlerin etkilendiği bu zorlu günleri hep birlikte atlatmaya çalışıyor ve faaliyetimize titizlikle devam ediyoruz. Pandeminin ilk dalgasında özellikle Nisan ayı son derece durgun geçmişti, ancak Mayıs ayıyla beraber normalleşme mesajlarının duyulmaya başlamasıyla tüketimde ciddi bir artış meydana geldi. Haziran ayı başından günümüze kadar da ciddi seviyede iş aldığımızı ve ihraç pazarlarının da açılmasıyla beraber hedeflerimizi rahatlıkla gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Kasım ayıyla beraber pandeminin Dünya genelinde iyice yaygınlaşması, piyasalarda hissedilir bir durulmayı da kaçınılmaz kıldı.

Firmaların pandemi etkisiyle personel sıkıntısı çekmeleri, proseslerde otomasyona acil yatırımlar yapmalarına ve insana bağımlılığı azaltmaya çalışmalarına da sebep oldu. Biz de Esit olarak üretimimizde otomasyonu artıracak ve müşterilerimize kesintisiz bir satış, tedarik ve servis süreci yaratacak tüm yatırımları yaptık. Ayrıca çalışanlarımızın sağlığı için de firmamızda tüm tedbirleri almamızın yanısıra, genel olarak uyulacak kurallarla da özel hayatlarında da çalışanlarımızın sağlıklı kalmalarına yol gösterdik. Tüm bu pandemi süreci boyunca hem üretimimiz, hem de satış ve servis sürecimiz kesintiye uğramadan devam etti.

2020 yılı elbette sadece pandemiden ibaret değildi. Esit olarak biz otomasyon ve cihaz yatırımı yaparken, birçok sektör de bu sürece girdiler ve çok sayıda müşterimizin otomasyon ve yeni cihaz yatırımı projelerine girdik. Dolayısıyla oldukça yoğun bir yıl geçirdiğimizi söyleyebilirim.
 

2020 yılında markanızın yeni ürün ve çözümleri neler oldu? Bunları kısaca sağladığı avantajlar ve yarattığı farklar açısından tanıyabilir miyiz?
Biz her yıl ürünlerimizin bazılarını yeniliyoruz. IoT ve Endüstri 4.0 kavramları bizleri git gide daha esnek, kuvvetli ve çok daha fazla bağlantı/iletişim seçenekleri ile donanmış cihazlar üretmeye itiyor. Dolayısı ile biz de mevcut cihazlarımızı yıldan yıla güncellemeyi sürdürüyoruz.  Bir çok yenilik oldu ama pilot ürünlerimizden ECI indikatör grubumuzu sektörlere ve ihtiyaçlara göre bölümlere ayrıştırdığımız yazılım kısmı özellikle elektrik tüketimleri, bağlantı/iletişim opsiyonları açısından komple bir revizyon yaparak lasmanını yaptığımız bir yıl oldu.

Yeni ECI SERİSİ İndikatörler, teknolojisi, donanımı ve yazılım yapısı ile standartların çok üzerinde bir fonksiyonellik, performans ve kullanım kolaylığı sunarak tartım işlemlerinde en profesyonel çözümleri gerçekleştirmenizi sağlar. Pano için tasarlanmış olan Esit ECI; IP65 koruma sınıflı ön panelindeki dokunmatik tuş takımı ve yeni parlak grafik ekranı ile farklı uyarı ve şematik görsellerle tartım süreçlerini net bir şekilde gösterir.

2021 yılı için ön görüleriniz, marka olarak yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Takibini sürdürdüğünüz sektörler veya odaklanmayı planladığınız sektörler hangileri olacak?
2021 yılında da başta demir-çelik, petrokimya ve gıda sektörleri olmak üzere hareketli bir yıl geçireceğimizi tahmin ediyorum. Özellikle global bir toparlanma sözkonusu olursa Türk Makine sektörü de bu hareketten nasibini alacaktır. 2020 yılında ihracat pazarları oldukça daralmıştı. Pandeminin direk etkileyeceği perakende ve Horeca sektörü için aşının yapılmaya başlaması belirleyici olacaktır diye düşünüyorum, aksi takdirde genel olarak o sektörlerde daha da daralma yaşanabilecektir.

Yeni yılda markanızın pazarda sunmayı planladığı ürünler neler olacak?
Esit Arge ekibimizin geliştirmekte olduğu çok sayıda ürün ve yazılım mevcut. Bunların bir kısmını 2021’de lanse edeceğiz. Örneğin WP-WIM orta hızlı dinamik taşıt aks kantarının platformunu 2019 yılında tamamlamış ve bu sene rekor bir satışla olağanüstü başarı yakalmıştık. Bu platforma öze olarak yeni bir dinamik indikatör geliştirdik, 2021’den itibaren daha hızlı ve hassas tartım yapacak ve son derece ileri teknoloji özellikler barındıran yeni indikatörümüzü WP-WIM aks kantarının standart indikatörü olarak lanse edeceğiz. 

Diğer bir yenilik olarak; 2018 yılında lansmanını yaptığımız ve kısa sürede en çok satan tartı indikatörlerinden birisi haline gelen Esit Smart2 indikatörümüzü daha hızlı bir yazılım ve modbus çıkış desteğiyle yeniledik ve Ocak 2021’de lansmanını yapacağız. Daha önce basit güvenlik uygulamaları için kullanılan bu ekonomik indikatörümüz, yeni özellikleriyle ciddi bir otomasyon indikatörü olmak yönünde mesafe katetmiş olacak.

Farklı bir sektör olan havacılık sektörüne yönelik geçtiğimiz yıllarda üretimine başlanan hava taşıtı tartı cihazları grubumuza eklediğimiz AWS ve AWK Hava aracı tartım sistemlerimize farklı kapasiteler ve özellikle de ekleyerek ürün gamımızı genişletiyoruz. 2021’le beraber ilgili kuruluşlara güncel ürünlerin tanıtımını yapacağız.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?
Anadolu’ya has madenler, ülkemiz topraklarının bize sağladığı en önemli kaynak konumundadır. Zengin bir çeşitlilik ve bolluk arzeden madenlerimizin işletmesinde gösterilecek olan özen, bu madenlerin ülkemize ve sektördeki firmalara olan ekonomik katkısını artıracaktır. Verimliliğin, hatasızlığın ve karlılığın sağlanmasında en önemli girdi, tüm sektörlerde olduğu gibi maden sektöründe de kaliteyi ön planda tutmak, üretim esnasında kaliteli ürünler, cihazlar, ekipmanlar kullanmak, kalite olgusu gelişmiş ve sertifikalandırılmış firmalardan ürün ve hizmet almaktır. Kalite, üretim süreçlerine girdikten sonra kazalardan ve kayıplardan endişe duymaya gerek kalmaksızın, kesintisiz ve sürdürülebilir bir üretim temposu sağlanacak ve karlılık azami seviyeye ulaşacaktır. Esit Elektronik olarak ürün ve hizmetlerimizde, ülkemiz standartlarının çok üzerinde bir kaliteyi hedefliyoruz ve bu kaliteyi müşterimize sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@