banner131

Vodafone’un Türkiye Ekonomisine Katkısı 15 Yılda 334 Milyar TL’ye Ulaştı

Türkiye’deki 15. yılını kutlayan Vodafone, ülkenin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olarak ekonomiye katkısını artırarak sürdürüyor.

Teknoloji 17.09.2021, 16:00 Melike Kaya Bayram
26
Vodafone’un Türkiye Ekonomisine Katkısı 15 Yılda 334 Milyar TL’ye Ulaştı

Türkiye’de 15 yılı geride bıraktı.Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olarak2006 yılında faaliyetlerine başlayan şirket, bu süreçte uyguladığı dönüşüm programlarıyla pazara rekabet ve dinamizm getiren güçlü bir marka oldu. Bugün 24 milyona ulaşan mobil müşteri sayısıyla Türkiye’nin ikinci büyük mobil iletişim şirketi olan Vodafone, 3 bini aşkın çalışanı ve 55 bini aşkın kişinin oluşturduğu ekosistemi ile ülke ekonomisine katkısını artırarak sürdürüyor.

EKONOMİK ETKİ ANALİZİ HAZIRLANDI

Vodafone Türkiye, 15. yıldönümü vesilesiyle hem kendi ekosistemi üzerindeki dönüştürücü etkilerini, hem de ülke ekonomisine sunduğu katkıları değerlendirmek amacıyla, Politika Analiz Laboratuvarı işbirliğiyle bir ekonomik etki analizi hazırladı. Bu analize göre şirketin, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’dan sürdürülebilirliğe, pek çok alanda sağladığı katkı incelendi. Vodafone'un son 15 yılda Türkiye ekonomisine sağladığı doğrudan, dolaylı ve tetiklenen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla katkısının reel değeri 334 milyar TL’yeulaşırken, toplam yatırımının reel değeri ise 63 milyar TL olarak gerçekleşti.

“BÜYÜYEN TÜRKİYE'NİNBÜYÜYEN OPERATÖRÜ OLMAYA ODAKLANDIK”

Vodafone Türkiye’nin 15. yılına özel hazırlanan ekonomik etki analizi, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel’in katılımıyla Çeşme’de düzenlenen toplantıda tanıtıldı.Vodafone’un Türkiye yolculuğunun 2006’da başladığını belirtenVodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olarak, ülkemizin gelişmekte olan telekom pazarındaki yerimizi aldık.Vodafone markasını Türk tüketicisinin hayatında olumlu fark yaratan ve değer katan bir güven markası olarak inşa etme vizyonuyla, müşteri memnuniyetini tüm faaliyetlerimizin merkezine alarak, kalite ve inovasyon odaklı hizmet anlayışıyla çalıştık. Doğru temellere dayanan doğru stratejilerle hedeflerimize ulaştık. Uyguladığımız dönüşüm programlarıyla pazara rekabet ve dinamizm getiren güçlü bir marka olduk.Büyüyen Türkiye'nin büyüyen operatörü olmaya odaklandık. Ticari operasyonlarımız kadar sosyal sorumluluklarımıza da öncelik verdik ve 2007 yılında Türkiye Vodafone Vakfı’nı kurduk. Vakfımız, ülkemizde toplumun gelişmesine ve yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmak misyonuyla faaliyet gösteriyor. Ülkemizin dijitalleşmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.”

“EKONOMİYE KATKI SAĞLAYAN ÖNEMLİ OYUNCULARDAN BİRİYİZ”

Vodafone’un Türkiye ekonomisine katkı sağlayan önemli oyunculardan biri olduğunu ifade edenAksoy, şunları kaydetti:

“Ekonomik etki analizi ile Vodafone faaliyetleri sonucu Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya etkilerimizi inceledik.Bu inceleme temel olarak ekonomik bir faaliyet sonucu ekonomi genelinde oluşankatma değerin hesaplanması yöntemine dayanıyor.Vodafone faaliyetleri ile ortaya çıkan katma değeri hesaplarken üç temel etki alanına odaklandık.İlki, doğrudan etkilerimiz; burada Vodafone bünyesinde oluşan katma değeri inceliyoruz.İkincisi, dolaylı etkilerimiz; bu başlıkta ise Vodafone'a hizmet ve ürün tedarik eden paydaşlarımız ile satış kanallarımız üzerinden ortaya çıkan katma değeri inceliyoruz.Üçüncü etki alanı ise tetiklenen etki.Bu etki; ücret, vergi gibi bileşenlerin yurtiçi ekonomiye yeniden katılmasıyla ortaya çıkıyor.Bu üç başlıkta gerçekleştirilen analiz, Vodafone'un son 15 yılda ekonomiye doğrudan 152 milyar TL'lik etkisi olduğunu, ekosistemimizle birlikteoluşan çarpan etkileriyle bu rakamın 334 milyar TL'ye ulaştığını ortaya koyuyor.2020-2021 mali yılında ise Vodafone'un doğrudan etkisi 10,6 milyar TL.Tedarikçiler, çağrı merkezleri ve bayiler üzerinden ortaya çıkan dolaylı etki ise 8,6 milyar TL düzeyinde hesaplandı.Ayrıca, yurtiçinde yeniden harcama yapılarak ortaya çıkan tetiklenen ekonomik değer 8,8 milyar TL düzeyinde. Son 15 yılda yaptığımız toplam yatırımın reel değeri ise 63 milyar TL olarak gerçekleşti.”

58 BİN KİŞİLİK DOĞRUDAN VE DOLAYLI İSTİHDAM

Analiz, Vodafone’un ülke istihdamına ve bölgesel kalkınmaya katkısını da ortaya koydu. Buna göre, Vodafone Türkiye doğrudan oluşturduğu istihdamın yanı sıra tedarikçilerden satış kanallarına, teknoloji ortaklarından çağrı merkezlerine kadar yayılan Vodafone değer zinciriyle, 2020-21 mali yılında, toplam 58 bin kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam oluşturdu. Tetiklenen etki ile bu sayı 127 bini buldu.Vodafone Holding bünyesinde sağlanan her 1 kişilik istihdam, Türkiye ekonomisinde 41 kişilik istihdamı tetikliyor.Vodafone sayesinde oluşan istihdamın Edirne, Bolu, Yalova, Ağrı, Rize, Malatya, Trabzon gibi 45 ilin sigortalı sayısından daha fazla olduğu görülüyor.

11 İLDE BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI

Vodafone, merkezi operasyonları ve bayi faaliyetleri ile başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye’nin metropollerinde istihdam sağlarken, bayiler ve çağrı merkezleri üzerinden Anadolu kentlerinin kalkınmasına ve bu illerde hizmet sektörünün gelişimine de önemli katkılar sunuyor.Özellikle 11 ilde şirketin sağladığı istihdamla bölgesel kalkınmaya katkıları öne çıkıyor.Bu iller; Elazığ, Mardin, Gümüşhane, Afyonkarahisar, Adıyaman, Van, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Diyarbakır, Adana olarak sıralanıyor.

5 YILDA 553 MİLYON TL’LİK YERLİ ALIM

Yerli ve milli üretimin desteklenmesini öncelikleri arasında gören Vodafone, son 5 yılda553 milyon TL’lik alımı yerli belgeli ürünlerden sağladı. Vodafone, bugüne kadar ULAK kapsamında 24,5 milyon TL’lik yerli alım gerçekleştirdi. Vodafone, Uçtan Uca Yerli Milli 5G Projesi’ne ise 21’in üzerinde uzman ile 1.500 adam/günü aşan çabayla yaklaşık 2,5 milyon TL değerinde Ar-Ge desteği sağladı.

AR-GE HARCAMALARI 54,3 MİLYON TL’YE ULAŞTI

İnovasyona önem veren Vodafone’un 2017-2021 arasında Ar-Ge harcamaları 1,6 katına çıkarak 54,3 milyon TL’ye ulaştı. Vodafone’un Ar-Ge operasyonlarının %70’iyaklaşık 300 kişinin çalıştığı OKSİJEN’de yürütülüyor. Bugüne kadar toplam 97 Ar-Ge projesiyürüten OKSİJEN’intoplamda352 patent başvurusu, 51 tescilli patent ve 25 yerli malı belgesi bulunuyor. Vodafone, Türkiye'yi bir mükemmeliyet merkezi olarak konumlama hedefi doğrultusunda, yurtdışına teknoloji ve deneyim ihracatı yapma konusunda çalışmalarınıda OKSİJEN bünyesinde sürdürüyor.Ayrıca, Türkiye’nin önde gelen üniversiteleriyle Ar-Ge işbirlikleri yapıyor ve İTÜ Vodafone Future Lab kapsamında 5G projelerine burs desteği sağlıyor.

TÜRKİYE VODAFONE VAKFI 14 YILDA 16 PROJEYE DESTEK OLDU

“Amaç odaklı bir şirket” olarak tüm dünyada 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunmayı ve operasyonlarından kaynaklı çevresel etkiyiyarıya indirmeyi hedefleyen Vodafone, bu hedefe ulaşmak için Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre başlıklarından oluşan bir yol haritası izliyor. Şirketin sosyal faaliyetlerinde önemli rol oynayan Türkiye Vodafone Vakfı,son 14 yılda reel değeri 104,3 milyon TL olan 16 projeye destek oldu. Bu projelerle, 1,1 milyonu çocuk ve genç olmak üzere toplam 4,2 milyon kişiye ulaşıldı.

PANDEMİYLE MÜCADELEYE 114,7 MİLYON TL DEĞERİNDE DESTEK

Diğer yandan, Vodafone’un pandemiyle mücadele kapsamında bireysel müşterileri, bayi çalışanları ve kurumsal müşterileri kapsayan destek paketlerinin toplam değeri 114,7 milyon TL oldu.Bu tutar, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına, aile hekimlerine, Sağlık Bakanlığı saha personeline, öğrencilere, bakımevlerine farklı miktarlarda sağlanan internet paketleri, hediye dakikalar ve indirimlerin yanı sıra yardım kampanyalarına katılım ve hastanelere solunum cihazı desteğini içeriyor.

ABONE BAŞINA ENERJİ TÜKETİMİ %12 DÜŞTÜ

Çevresel ayakizini azaltmayı hedefleyen Vodafone’un operasyonları için harcadığı toplam enerji, 2018-2020 döneminde, abone sayısındaki artışa rağmenneredeyse hiç artış göstermedi.Bu dönemde, Türkiye’de kişi başına enerji tüketimi %10 artış gösterirken, Vodafone’un abone başına enerji tüketimi %12 düştü.Şebekeleri için yalnızca sertifikalı yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi satın alan tek operatör olan Vodafone, 2030’a kadar tedarik zinciri, yatırımlar ve ürün kullanımındaki emisyonun yarı yarıya indirilmesini, 2040’a kadar da karbon nötr olmayı hedefliyor.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Anketi Tümü
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 10 10
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@