banner174

banner170

banner171

banner26

Koç Üniversitesi Mezun Ödülleri Programını Başlattı

Koç Üniversitesi, üstün başarılarıyla topluma katkı sağlayan mezunlarını ödüllendirmek amacıyla “Mezun Ödülleri” programını başlattı.

Güncel 05.12.2023, 16:15 Melike Kaya Bayram
42
Koç Üniversitesi Mezun Ödülleri Programını Başlattı

Araştırma ve inovasyon alanında dünyaya şekil verenaraştırma kurumları arasına girme hedefiyle çalışmalarını sürdürenKoç Üniversitesi30’uncu yılında 20 bininüzerindeöğrencinin mezun olduğu bir yüksek öğretim kurumu olma özelliği taşıyor. Bu misyon çerçevesinde, çevrelerine bıraktıkları kalıcı etkilerleyeni nesillere de ilham verecek mezunların ödüllendirilmesi amacıyla Koç Üniversitesi,Mezun Ödülleri programını başlattı.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ödül programı kapsamında Koç Üniversitesi camiasının tüm üyeleri, üniversitenin uluslararası nitelikte, yaratıcı, objektif düşünebilen ve liderlik vasıflarına sahip bireyler yetiştirme vizyonunu yansıtanmezunlar arasından aday göstermeye davet edildi. Koç Üniversitesi’nin üst düzey akademik ve idari yöneticilerinden oluşan bir seçici kurulun bu adaylar arasındanbelirlediğiisimlere, 30 Kasım Perşembe akşamı Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Oditoryumu’nda düzenlenen törende ödülleri takdim edildi.

Törenin açılış konuşmasını Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti yaptı.Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ve her beş yılda bir tekrarlanması planlanan Mezun Ödülleri’yle ilgili Prof. Dr. Metin Sitti şu bilgileri paylaştı: “Üniversitemiz 30 yıldır çok büyük atılımlarda bulundu. Genç bir üniversite olarak Türkiye’de eğitimde, araştırmada, girişimcilikte büyük yollar katetti ve bir mükemmeliyet merkezi haline geldi.”20.000’in üzerindeKoç Üniversitesi mezunununbirbirinden değerli başarılarını ödüllendirmek için Cumhuriyetin 100’uncu, üniversitenin 30’uncuyıldönümünün anlamlı bir zaman olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Metin Sitti, “Bir üniversitenin başarısı nedir, diye sorarsanız, bence en önemli göstergelerinden biri mezunlarının başarısıdır” dedi.

Koç Üniversitesi mezunlarının kendi iş alanlarının yanı sıra, farklıalanlarda ortaya koydukları başarılı çalışmalarla toplumsal gelişmeyesağladıkları katkı dikkate alınarak verilen ödüller için şu kategoriler oluşturuldu: “Seçkin Mezun”,“İş Dünyasında Liderlik”, “Sanat ve Medya Alanında Başarı”, “Bilim ve Teknoloji Alanında Başarı”, “Akademi Alanında Başarı”, “Sağlık Alanında Başarı”, “Girişimci Mezun”, “Sosyal Etki”, “Uluslararası Başarı”, “Örnek Mezunlar Grubu”, “En Çok Bağış Yapan Sınıf”.

Jüri değerlendirmelerinin ardından, Seçkin Mezun Ödülü, akademik anlamda dünya çapında edindiği başarılar, ekonomi, iş dünyası ve küresel kalkınmaya yön veren çalışmaları ve Koç Üniversitesi’ne yaptığı katkılar ile2003 Ekonomi Bölümü mezunu Prof. Dr. Ufuk Akçiğit’e takdim edildi.

İş Dünyasında Liderlik Ödülüuluslararası arenada gösterdiği liderlik başarısı ile 2001 EkonomiBölümü mezunu Sedef Ayhan’a, şirketinin ekonomik katma değer anlamında büyük bir başarıya imza attığı satış sürecinin liderliğini üstlenen2008 EkonomiBölümü mezunu Ömer İnönü’ye, dönüştürücü liderlik becerileriyle sadece iş dünyasına değil, akademik çevrelere ve sivil toplum kuruluşlarına olan katkıları ile 2001 EMBA mezunu Barış Karakullukçu’ya ve Türkiye’de sanayi ve endüstrinin gelişimine katkılarından dolayı 2011 EMBAmezunu Özgür Burak Akkol’a verildi.

Sanat ve Medya Alanında Başarı Ödülü’nün sahipleriotuz yıllık sanat kariyeri ve bu kariyere sığdırdığı ses getiren başarıları ile Mor ve Ötesi üyelerinden, 2000 İşletmeBölümü mezunu Kerem Kabadayı’ya,medya sektöründeki başarılı kariyeri, etkin yayıncılığı ve ses getiren televizyon programları ile 2003Sosyoloji Bölümü mezunu Ece Üner’e, yazılı ve görsel medyadaki başarılı ve ses getiren çalışmaları ve yeni medyayı etkin kullanımı ile 2002 Psikoloji Bölümü mezunu Refika Birgül’e verildi.

Bilim ve Teknoloji Alanında Başarı Ödülü güvenli optik iletişim, fiber-optik sensörler, fotonik sistemler ve yarı-iletken lazerler alanlarında akademiye ve teknoloji geliştirmeye yaptığı önemli katkılar ile2002 Fizik Bölümü mezunu Prof. Dr. Sarper Özharar’a, üstün başarılı akademik çalışmalarının yanı sıra otomotiv sektöründe ve ulaştırma teknolojilerinde endüstriye yön veren Ar-Ge faaliyetleri ile 2013 Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans ve 2017 doktora programı mezunu Dr. Seyhan Uçar’a, bilgisayarla görü, grafik işleme ve yapay zekâ alanlarında akademiye ve teknoloji geliştirmeye yaptığı önemli katkılar ile 2006 Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümleri mezunu Prof. Dr. Cengiz Öztireli’ye takdim edildi.

Akademi Alanında BaşarıÖdülü mühendislik alanındaki üstün başarılı akademik çalışmalarının yanı sıra akademik dünyadaki liderlik rolü ve “Koç Üniversitesi mezunu ilk Rektör” unvanı ile2005 Endüstri Mühendisliği yüksek lisans ve 2009 Endüstri Mühendisliği ve İşletme Yönetimi doktora programı mezunu Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe’ye, finans alanınla yaptığı üstün başarılı akademik çalışmaları ile 2000 Ekonomi ve İşletme bölümleri mezunu Prof. Dr. Işıl Erel’e, Avrupa Siyaseti ve Çağdaş Türkiye Çalışmaları alanındaki üstün başarılı akademik faaliyetleri ile 2000 Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Prof. Dr. Yaprak Gürsoy’a, pazarlama alanında yaptığı üstün başarılı akademik çalışmaları ile 2003 İşletme lisans ve 2013 İşletme doktora programı mezunu Prof. Dr. Gülen Sarıal Abi’ye verildi.

Sağlık Alanında Başarı Ödülü’nün sahipleriPsikiyatri Hemşireliği konusunda yaptığı akademik çalışmalarıyla sağlık alanına yaptığı katkılar ile 2008 Hemşirelik Fakültesi mezunu Doç. Dr. Gül Dikeç, sağlık alanında uluslararası düzeyde önde gelen kurumlarda sürdürdüğü akademik ve klinik çalışmalar ile 2016 Tıp Fakültesi mezunu Dr. Özge Nur Aktaş ve pandemi döneminde halk sağlığı alanındaki önemli çalışmaları ve özellikle sağlık alanında yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri ile 2007 Hemşirelik Fakültesi mezunu Hanife Ebru Dönmez oldu.

Girişimci Mezun Ödülü yazılım ve mobil oyun dünyasındaki ilham veren başarıları ile 2012 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu Soner Aydemir ve 2014 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu İkbal Namlı’ya, şirketlerin büyük ölçekli ve karmaşık kararları otomatikleştirmesine yardımcı olmak amacıyla geliştirilen Arena isimli yapay zekâ girişimi ile 2006 Bilgisayar Mühendisliği lisans ve 2008 Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans mezunu Ahmet Engin Ural’a, teknolojik ürünlerin yenilenmesi ve yeniden kullanıma kazandırılması amacıyla kurmuş oldukları girişimleri ile operasyon ağlarını Türkiye’nin dört bir yanına yayarak önemli bir başarıya imza atan 2017 Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Mehmet Akif Özdemir ve 2017 İşletme Bölümü mezunu İsmail Dinçer’e,girişimcilik ve inovasyon alanındaki başarılı kariyeri ile uluslararası pazarda göstermiş olduğu üstün başarılar nedeniyle 2006 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu Selçuk Atlı’ya takdim edildi.

Sosyal Etki Ödülü toplumsal cinsiyet eşitliği, hukukta cinsiyet temelli ayrımcı düzenlemeler, işyerinde cinsiyetçilik konularındaki savunuculuk çalışmaları nedeniyle 2012 Hukuk Fakültesi mezunu Aslı Karataş’a, her çocuğun nitelikli öğretmenler aracılığıyla çağdaş ve nitelikli eğitim alma hakkını elde etmesi için yaptığı çalışmalar nedeniyle 2021 MBA mezunu Arzu Atasoy’a, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin en genç milletvekillerinden biri olarak aldığı sorumluluk, genç işsizliği, üniversiteli gençlerin sorunları, kadına şiddet gibi dezavantajlı grupların sorunları odaklı çalışmaları ve Amasra maden faciası sonrası bölgede madenci hakları savunuculuğu ile ailelere verdiği destek nedeniyle 2012 Hukuk lisans ve 2018 Hukuk yüksek lisans mezunu Aysu Bankoğlu’na verildi.

Uluslararası Başarı Ödülü’nün sahipleriiş yaşamında uluslararası düzeyde gösterdiği üst düzey yöneticilik ve liderlik başarıları ile 1998 MBA mezunu Şükrü Dinçer ve uluslararası düzeyde çok yönlü haberciliği ve dış politika alanındaki deneyimli gazetecilik çalışmaları ileHümeyra Pamuk oldu.

Örnek Mezunlar Grubu Ödülü2011 yılında mezun temsilcisi Özüm İlter Demirci'nin girişimleri ile kurulanİzmir Mezunlar Grubu’na ve 2015 yılında Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği bünyesinde kurulan ve Anadolu Bursiyerleri Programı yararına her yıl farklı bir oyun sahneye koyan Koç Mezunlar Tiyatro Topluluğu’na verildi.

En Çok Bağış Yapan Sınıf Ödülü ise 2017 yılında Anadolu Bursiyerleri Programı yararına başlatılan mezun sınıfları bağış kampanyasına en yüksek oranda katılım göstermesi, en yüksek miktarda bağış geliştirmesi ve her yıl bağış hedefine ulaşan ilk sınıf olması nedeniyle 2007 sınıfına takdim edildi.

Ödül Adı

Ödül Sahibi

Seçkin Mezun Ödülü

Ufuk Akçiğit

İş Dünyasında Liderlik Ödülü

Sedef Ayhan

Ömer İnönü

Barış Karakullukçu

Sanat ve Medya Alanında Başarı Ödülü

Kerem Kabadayı

Ece Üner

Refika Birgül

Bilim ve Teknoloji Alanında Başarı Ödülü

Sarper Özharar

Seyhan Uçar

Cengiz Öztireli

Akademi Alanında Başarı Ödülü

Fadime Üney Yüksektepe

Işıl Erel

Yaprak Gürsoy

Gülen Sarıal Abi

Sağlık Alanında Başarı Ödülü

Gül Dikeç

Özge Nur Aktaş

Hanife Ebru Dönmez

Girişimci Mezun Ödülü

Soner Aydemir, İkbal Namlı

Ahmet Engin Ural

Mehmet Akif Özdemir, İsmail Dinçer

Selçuk Atlı

Sosyal Etki Ödülü

Aslı Karataş

Arzu Atasoy

Aysu Bankoğlu

Uluslararası Başarı Ödülü

Şükrü Dinçer

Hümeyra Pamuk

Örnek Mezunlar Grubu Ödülü

İzmir Mezunlar Grubu

Koç Mezunlar Tiyatro Topluluğu

En Çok Bağış Yapan Sınıf Ödülü

2007 sınıfı

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner140
banner173

Gelişmelerden Haberdar Olun

@