Dijital dönüşüm Covid-19’la birlikte hız kazandı

CLPA sponsorluğunda düzenlenen “Koronavirüs Sonrası Yeni Dünya Düzeni: Dijital Dönüşüm Ekosistem Buluşmaları” webinar serisinin üçüncüsü gerçekleştirildi

Dijital Dönüşüm 19.10.2020, 08:39 Serkan KIRAÇ
61
Dijital dönüşüm Covid-19’la birlikte hız kazandı

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ile İnomist İletişim Danışmanlığı iş birliğinde ve CLPA (CC-Link Partner Association) sponsorluğunda düzenlenen “Koronavirüs Sonrası Yeni Dünya Düzeni: Dijital Dönüşüm Ekosistem Buluşmaları” webinarları serisi, alanında uzman isimleri bir araya getirmeye devam ediyor. Pandemi sürecinde dijital dönüşümün ve dijital güvenliğin ne derece önemli olduğunun ele alındığı webinar serisinin üçüncüsü, Ekim ayında Türkiye Bilişim Derneği İkinci Başkanı Mehmet Ali Yazıcı’nın moderatörlüğünde, Türk Standardları Enstitüsü TSE Uzmanı İnan Özkan, Vestel Operasyonel Projeler Geliştirme Grup Müdürü Mehmet Güresin, Procenne CEO’su Resul Yeşilyurt ve CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel’in katılımıyla gerçekleşti.

Endüstriyel haberleşme ve kontrol ağı CC-Link’in dünya genelinde yaygınlaşması için faaliyet gösteren CLPA (CC-Link Partner Association) sponsorluğunda ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ile İnomist İletişim Danışmanlığı iş birliğinde düzenlenen “Koronavirüs Sonrası Yeni Dünya Düzeni: Dijital Dönüşüm Ekosistem Buluşmaları” webinar serisi, sektörün önemli isimlerini bir araya getirmeye devam ediyor. En son Ekim ayında Türkiye Bilişim Derneği İkinci Başkanı Mehmet Ali Yazıcı moderatörlüğünde gerçekleşen ve Covid-19 sürecinde dijital dönüşümün ve dijital güvenliğin işletmeler için ne derece önemli olduğunun ele alındığı üçüncü webinarda; Türk Standardları Enstitüsü TSE Uzmanı İnan Özkan, Vestel Operasyonel Projeler Geliştirme Grup Müdürü Mehmet Güresin, Procenne CEO’su Resul Yeşilyurt ve CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel konuşmacı olarak yer aldı.

DİJİTAL İŞLETMELER HAYATTA KALACAK
Rekabetin çok hızlı değiştiği yeni dünya düzeninde KOBİ’ler başta olmak üzere tüm sanayicilerin yeni üretim biçimlerine geçiş yaparak sürdürülebilir büyüme sağlayabilmesi için dijitalleşme sürecini bir an önce başlatmaları gerektiğini söyleyen CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, şunları vurguladı: “İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde üretim başta olmak üzere hayatın her alanında dijital dönüşüm zorunlu hale geldi. Dijital dönüşüme mesafeli yaklaşan kurumların yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ekonominin lokomotifi olan KOBİ’lerin zaman kaybetmeden üretim süreçlerinde esnek ve akıllı fabrika sistemlerini kurmaları, seri üretim yerine tüketicilerin kişiselleştirilmiş üretim taleplerine cevap verecek şekilde stratejilerini oluşturmaları gerekiyor. Akıllı fabrikalarda robotlar dahil üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin birbiriyle çok hızlı bir şekilde haberleşmesi gerekiyor. Makinelerin birbiriyle iletişim kurabildiği akıllı fabrikalarda, iletişim verilerinin güvenilir bir şekilde yönetilmesi son derece önemli. Dijital fabrikalarda pek çok veri, çok sayıda cihaz tarafından gerçek zamanlı olarak oluşturularak süreçlerin şeffaf bir şekilde görüntülenmesini sağlamak üzere paylaşılıyor. Dijital ve akıllı fabrikalar haberleşme sistemleri sayesinde küresel salgınlar ya da farklı nedenlerle tesise uzaktan erişim sağlamanın zorunlu olduğu durumlarda da üretimin kesintisiz devamına imkân tanıyor. Bu noktada ise devreye çok hızlı iletişim ve kontrol imkanı sağlayan endüstriyel haberleşme sistemleri giriyor. CLPA’nın en yeni teknolojisi olan CC-Link IE TSN, Zaman Duyarlı Ağ (TSN-Time Sensitive Network) teknolojisinden yararlanan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı olarak öne çıkıyor. Saniyede 100 megabit ile haberleşebilen endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan bu yeni nesil teknoloji sayesinde Sanayi 4.0’ın gereklerini yerine getirmek çok daha kolay hale geliyor. Bu sayede üretimde rekabet gücünü artırmaya katkıda bulunan CC-Link IE TSN; gıda, ilaç, beyaz eşya, otomotiv ve bina otomasyonu gibi pek çok farklı sektörde makine ve proses kontrolü için ideal çözümler sunuyor.’’

İŞ SÜREKLİLİĞİNİ KAYBETMEMEK İÇİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM ARTIK BİR SEÇENEK DEĞİL ZORUNLULUK
Covid-19 pandemisinin tüm şirketler için iş sürekliliğini tehdit eden bir unsur olarak ortaya çıktığını ifade eden Vestel Operasyonel Projeler Geliştirme Grup Müdürü Mehmet Güresin, “Kriz dönemlerinde görülen bir refleks olarak daha korumacı bir yaklaşım sergileyen firmalar, sonrasında ise iş sürekliliğini kaybetmemek adına çözümün aslında dijital dönüşüm sürecinde saklı olduğunu keşfettiler. Bu sayede Covid-19 sürecinin dijital dönüşüm sürecine hız kazandırdığını söyleyebiliriz. Diğer süreçlerde olduğu gibi üretim süreçlerinde de otomasyon ve dijitalleşmenin iş sürekliliğini devam ettirme ve üretkenliği arttırma konusunda şirketlere büyük fırsatlar sunduğu yadsınamaz bir gerçek. Şirketlerde, robotik sistemler ile üretim yapmak, üretim hatlarından akıllı cihazlar ve sensörler ile veri toplamak, yapay zeka ve algoritmalar ile verileri analiz etmek gibi farklı ölçeklerde dijitalleşme çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmaların yerinde ve doğru uygulanması şirketlere inanılmaz ölçüde katma değer yaratabiliyor. Bu konular şimdiye kadar öncelikle maliyet optimizasyonu, verimliliği artırma veya rekabet avantajı kazanma gibi konular olmuştu, ancak pandeminin etkisiyle beraber dijitalleşme, üretimin devamı ve sürdürülebilirliğini sağlamak gibi bir misyon edindirdi. Bu bağlamda Covid-19 beklenmedik bir şekilde dijital dönüşümün hızlandırıcısı oldu. Üretim sektörü de içinde bulunduğumuz salgın sürecinde dijitalleşmeden faydalanarak üretim şekillerini değiştirmesi gerektiğinin farkına vardı. Vestel Elektronik olarak biz de Türkiye’de dijital dönüşüm çalışmalarını hızla yürüten öncü firmalardanız. Örneğin televizyon üretim hatlarımızda farklı müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına yüzlerce çeşit model üretiyoruz. Bu nedenle üretim hatlarımızda operatörle birlikte çalışabilen kolaboratif robot teknolojilerine çok önem veriyoruz. Bu teknoloji de bize ileri seviyede esneklik katıyor. Fabrikalarımızda robot-insan iş birliği, robotların ve makinaların birbiri ile konuşması gibi çeşitli dijital teknolojiler ile verimliliği ve kaliteyi en üst seviyeye taşıyoruz. Bu teknolojilerin yaygınlaşması ve robotik iş gücünün artması istihdamı daha da nitelikli hale getiriyor” şeklinde konuştu.

İŞLETMELERDE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN DİJİTAL GÜVENLİĞE YATIRIM ŞART
İşletmelerin dijital dönüşümlerini gerçekleştirirken yol haritalarının ilk maddesine dijital güvenlik stratejilerini belirleme konusunu almaları gerektiğini vurgulayan Procenne CEO’su Resul Yeşilyurt; dijital dönüşümü destekleyen IoT, yapay zekâ, makine öğrenimi gibi teknolojiler geliştikçe dijital güvenlik sorunlarının da artış göstermeye başladığına dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu: “Fiber altyapı ve mobil haberleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte özel sektör ve kamu kurumları elektronik ortamı her geçen gün daha yoğun kullanıyor. Böylece daha fazla değerli bilgi elektronik ortama taşınmaya devam ediyor. Dijital dönüşümün gelişmesiyle ciddi oranda yeni veri doğarken verilerin korunması ve siber saldırıların önlenmesi de iş hayatı için çok büyük önem teşkil etmeye başladı.  Aynı zamanda, özellikle içinde bulunduğumuz dönem gibi kritik zamanlarda uzaktan erişimle çalışanların sayısında ciddi oranda artış yaşanabiliyor. İşletme dışında çalışmanın yoğunlaştığı bu dönemde de dijital güvenlik çözümlerinin kurum ve kuruluşlar açısından gittikçe daha çok önem kazanan bir zorunluluk olduğunu düşünüyoruz. Uzaktan çalışılan dönemlerde işletmelerin alabilecekleri başlıca önlemleri; verileri yetkisiz erişimlere karşı korumak ve dosyaların güvenliği için Donanımsal Güvenlik Modülü kullanmak, uçtan uca şifreleme özelliği olan ürün ve çözümler sayesinde güvenli veri transferi ve veri kullanımı sağlayarak IoT iletişimlerini ve mobil uygulamaları güvenli hale getirmek, kişisel veri güvenliği için güçlü şifreleme teknolojileri kullanmak, HSM cihazları ile e-posta güvenliğini sağlamak, şifreleme ve şifre çözme işlemleri için yüksek performanslı ürünleri seçmek, veri tabanı sistemleriyle kritik bilgileri güvende tutmak şeklinde sıralayabiliriz. Verilerin gizliliğini, bütünlüğünü, kullanılabilirliğini korumak ve genel güvenliği sağlamak için ürün ve hizmet sağlayan Procenne olarak, güvenlik risklerine ve tehditlerine karşı ürün ve hizmetlerimizle iş ortaklarımızın işlerini güvenli şekilde sürdürmelerine katkıda bulunuyoruz.”

“STANDARTLAR BİZİM ORTAK DİLİMİZ”
Standartları rehber edinen üretim faaliyetlerinin ve süreç tasarımlarının; birlikte çalışabilirlik, yeniden kullanılabilirlik, tekrar edilebilirlik, siber güvenlikle ilgili bilgi birikimi ve farkındalık, terminolojilerin uyumlaştırılması, farklı üreticiler arasında tutarlılık, performans denetimi, güvenlik değerlendirmesi, tedarik zincirinin bütünlüğü ve güvenliği gibi birçok fayda sunduğunu dile getiren Türk Standardları Enstitüsü TSE Uzmanı İnan Özkan, “Üretimden hizmet sektörüne, tarımdan yazılım sektörüne kadar standartlar bizim ortak dilimiz. Standardizasyon faaliyetlerine entegre olan bir dijital dönüşüm ile hem siber güvenlik gereksinimlerinin doğru şekilde ve doğru zamanda tanımlanması hem de etkin bir sınama mekanizması içerisinde güvenli dönüşümün yapılabilmesi sağlanıyor. TSE Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı olarak biz de ülkemizin dijital dönüşümünde etkin bir rol oynuyoruz. Bilişim sektörünün yazılım kalitesine ve siber güvenlik alanındaki ihtiyaçlarına cevap verebilmek için belgelendirme ve test faaliyetlerini sürdürüyoruz. Siber güvenlik alanında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin bir kısmını ise şu şekilde sıralayabiliriz; TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi, TS ISO/IEC 15408 Ortak Kriterler Belgelendirmesi, Kripto Modül/Algoritma Belgelendirmesi, Kart Erişim Cihazı Belgelendirmesi, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Belgelendirmesi, TSE K 505 Temel Seviye Güvenlik Belgelendirmesi ve Değerlendirmesi, Sızma Testi Uzmanı (Beyaz Şapkalı Hacker) Belgelendirmesi, Sızma Testi Firma Belgelendirmesi ve Sızma Testleri” diye konuştu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR FARK YARATIYOR
COVID-19 ile mücadele sürecinde dijital dönüşümü gerçekleştiren kurum ve kuruluşların fark yarattıklarını ifade eden Türkiye Bilişim Derneği 2. Başkanı Ali YAZICI, “Dijital dönüşüm teknolojilerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanımının yaygınlaşması standartların önemini ortaya koydu. Performansın yanı sıra hem ortak çalışabilirlik hem de güvenlik açısından standartlara uyumun rekabetçilik endekslerinin yükseltilmesinde firmalara önemli kazanımlar sağlayacağını düşünüyoruz. Standartlara yön vermek ise geleceği şekillendirmeye ve fark yaratmaya aracılık edecek. Bu kapsamda Türkiye Bilişim Derneği ve Türk Standartları Enstitüsü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile ulusal bilişim standartlarının oluşturulması ve uluslararası bilişim standartlarının izlenmesi faaliyetleri ‘Bilişim Standartları Platformu’ aracılığıyla yürütülüyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20

Gelişmelerden Haberdar Olun

@