banner149

banner138

banner143

banner150

banner144

banner141

banner151

Polimer hammaddesi üretecek tesiste, Honeywell teknolojisi kullanılacak

Biotrend Enerji olarak daha iyi bir gelecek için çalıştıklarını belirten Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Osman Nuri Vardı, Türkiye’nin ticari ölçekli ilk plastik atık geri dönüşüm tesisinde polimer hammaddesi üretimi için; Honeywell’in UpCycle Process teknolojisini kullanacaklarını vurguluyor.

Başarı Hikayeleri 05.12.2022, 07:05 04.12.2022, 22:11 Serkan KIRAÇ
200
Polimer hammaddesi üretecek tesiste, Honeywell teknolojisi kullanılacak

Yenilenebilir Enerji kapak konumuz kapsamında siz okurlarımız adına Sn. Osman Nuri Vardı’nın konuğu olduk. Biotrend Enerji’nin atıktan enerji üreten tesislerinin güncel yatırımları, ülke ekonomisine katkıları ve yeni yatırımlarında tercih ettikleri teknolojiler üzerine Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Osman Nuri Vardı ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Osman Bey (Osman Nuri Vardı) öncelikle sizi ve tanıyabilir miyiz?
1977 yılında Malatya’da dünyaya geldim. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimimi tamamladıktan sonra, 2000 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışma hayatına başladım. Bir dönem yurt dışında özel sektör ve yurt içinde kamu hizmeti yaptıktan sonra 2011 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten Karya Güç Sistemleri Enerji Mühendislik şirketini kurdum ve yenilenebilir enerji sektörüne giriş yaptım. Kurucusu olduğum yenilenebilir enerji şirketlerinde bir fiil icra ve yönetimde çeşitli görevlerde yer almanın yanı sıra, Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve CEO görevlerini yürütmekteyim.

Biotrend Enerji’nin sahip olduğu santralleri tanıyabilir miyiz? Santralleriyle istihdama ve ülke ekonomisine nasıl bir katkı sağlıyor?
Biotrend Enerji olarak yatırımlarımızda önceliğimiz çevresel faktörler. Şirket olarak evsel atıkları, geri dönüşüm ve enerji sektörüne kaynak olarak dönüştüren bir iş yapıyoruz. Biotrend Enerji olarak 11 ilde yer alan faaliyette ve yapılmakta olan yatırımlarımızla toplam 18 farklı tesiste, Türkiye genelinde faaliyet gösteriyoruz. Şu anda aktif olarak çalışan tesislerimizde toplamda günde 9.000 – 10.000 ton arası atık işleniyor. Bu oranda karışık evsel atığın işlenmesiyle, yaklaşık olarak biyokütleler dahil 77 MW elektrik enerjisi üretimi, 140 ton/gün ambalaj geri kazanımı elde ediliyor ve yıllık 3,15 milyon ton CO2 emisyon engelleniyor.

İnegöl Biyogaz ve Bergama Çöp Gaz tesislerinde gerçekleştirilen kapasite artışıyla kurulu güç, 97,8 MW seviyesine taşındı. 11 ilde 181 MW elektrik lisans gücüne sahip Biotrend Enerji 92,2 MW saat elektrik kurulu gücündeki tesislerde senenin ilk yarısında 1 milyon 710 bin ton evsel atığı bertaraf ederek, karbondioksit emisyonunu 2,7 milyon ton azalttı.

Biotrend Enerji olarak; ülkemize, çevreye, doğaya, ekonomiye ve dünyaya katma değeri yüksek projeler hayata geçirerek büyümeyi hedefliyoruz. Bu, aynı zamanda bizim vizyonumuzu oluşturuyor.

Santrallerde güç, verimlilik artırma, kontrol otomasyonu modernizasyonu ve benzeri konularda gerçekleştirilen yatırımlar nelerdir? Bu yatırımların detaylarını öğrenebilir miyiz?
Biotrend enerji olarak süreç takibine operasyon yönetimi tarafında çok önem vermekteyiz. Bu doğrultuda m3 biyogazdan üretilen kWh ve cal/gr biyokütleden üretilen kWh benzeri anahtar performans göstergelerimiz ile enerji üretim ünitelerinin verimliliğini yakından takip ediyoruz.Tesislerimizde gaz akışında sorumlu booster ünitelerimizdeki akış ölçerler ve enerji üretim ünitelerindeki sayaçlar otomasyona bağlı anlık iletişim ile raporlama yapacak şekilde donatılmıştır.

2022 yılında Biotrend Enerji’nin dijitalleşme hedefleri kapsamında yaptığı yatırımların devamı olarak tek bir merkezden süreç yönetimini gerçekleştirmek için doğru teknolojinin belirlenmesi çalışmalarımız devam etmektedir.

Enerji verimliliği, kayıp ve kaçakların izlenmesi konusunda çalışmalarınız, kullandığınız kontrol, izleme sisteminizin yetenekleri nelerdir?
Biotrend Enerji olarak her santralimizde iç tüketim oranlarını yakından takip ediyoruz. Bu noktada en iyi uygulamaları belirleyip, tüm tesislerimizde uygulayacak sürekli iyileştirme yapımız ile enerji verimliliği, kayıp ve kaçaklar konusunda süreç takibimizi ve iyileştirmelerimizi gerçekleştiriyoruz.

Senenin ilk yarısında 1 milyon 710 bin ton evsel atığı bertaraf ederek, karbondioksit emisyonunu 2,7 milyon ton azaltan Biotrend Enerji’nin bertaraf prosesini dinleyebilir miyiz?
Tükenmesi mümkün olan diğer enerji kaynaklarındaki, çevre faktörlerine dayalı olumsuz değişimler her geçen gün yenilenebilir enerji alanına biraz daha fazla dikkat çekiyor. Türkiye’de bu değişimler henüz küçük adımlarla olsa da büyük bir potansiyel barındırıyor.

Ülkemiz, iklimi ve coğrafi konumu açısından alternatif enerji alanında önemli bir potansiyele sahip. Sürdürülebilir katı atık yönetiminde çöplerin vahşi depolama sitemi tamamen ortadan kalkıyor. Evsel atıkları, geri dönüşüm ve enerji sektörüne kaynak olarak dönüştürmenin yanı sıra tarımsal üretime de katkı sağlaması hedefleniyor. Katı atık yönetim tesislerinde, evsel atığı taşıyan araçlar öncelikle tartılıyor, kontrol ediliyor ve mekanik ayırma ünitesinden atık kabul ünitesine yönlendiriliyor. Elek sisteminden geçen atıkların organik olan kısmı biyometanizasyon ünitesine yönlendiriliyor. Diğer bölüm ise çeşitli geri dönüşüm eleme sistemlerine tabi tutularak geri dönüşüm sektörüne yönlendiriliyor ve depolanacak atık miktarı azalıyor. Aynı zamanda da ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Sürdürülebilir, verimli ve sıfır atık politikası doğrultusunda yapılacak her türlü işlemde ise mutlak kamu yararı gözetiliyor. Bu yapılan işlemlerden en büyük kazanım; bir biyogaz tesisinde yaklaşık olarak 6,4 milyon m3 metan gazının bertaraf ediliyor olması. Bu da karbondioksitten 21 kat daha fazla kirletici etkisi olan bu gazın atmosfere salınımını engelliyor. Böylece iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına da ciddi bir katkı sağlanmış oluyor.

Tesislerde, atık ısı da değerlendirilerek, organik içerikli kompost üretilerek halkın kullanımına sunuluyor. Düzenli depolama lotları ve biyometanizasyon oluşan gazlar, borular vasıtasıyla toplanarak saflaştırma ve soğutma ünitesinden geçirilerek kirletici emisyonlar bertaraf ediliyor, gaz motorlarına temiz, yenilenebilir enerji kaynağı olarak besleniyor.

Katı atık yönetim tesisinde oluşacak olan tüm çıktılar, arıtılarak, kontrol altında tutuluyor. Tamamen kapalı ortamda gerçekleşen bu işlemler, koku emisyonu engellenerek, iç ortam havasında uygulanan negatif basınç uygulaması sayesinde uzaklaştırılıyor ve arıtılıyor. Böylece çalışan sağlığı da gözetilmiş oluyor. Oluşan atık suların arıtılmasında ise, kurulan arıtma sistemi sayesinde doğal güzellikler de korunmuş oluyor.

Yeni santral yatırım veya yeni tesis içi verimlilik ya da otomasyon projesi fikirleri nasıl oluşuyor, şu anda yatırım gündeminizde ne var?
Yakın zamanda Honeywell ile Türkiye’de kuracağımız ileri seviye plastik geri dönüşüm tesisi için iş birliği anlaşması imzaladık. Plastik atıkları geri dönüştürülmüş polimer hammaddesine dönüştürmek için Honeywell’in UpCycle Process teknolojisini kullanacağız. Karışık plastik atıkların geri dönüştürülmüş polimer hammaddesine (RPF) dönüştürüleceği tesis, plastikler için döngüsel ekonominin gelişimini mümkün kılacak.

Tesis, tamamlandığında Türkiye’de ticari ölçekli ilk plastik atık geri dönüşüm tesisi olacak. Bunun yanı sıra, elektrik üretiminden elde edilen satışlarımız dışındaki ayrıştırma, atık bertaraf, karbon sertifikası, kompost, ATY gibi yan gelirlerimizin satışlar içindeki payının yıllar itibariyle artmasını hedefliyoruz.

Bünyemizde kurduğumuz sürdürülebilirlik ofisiyle Biotrend Enerji olarak, daha iyi bir gelecek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu yönde ilki Sivas’ta 54 bin metrekarelik alanda temeli atılan cam sera projesini farklı illerde hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Yatırımlarda çalışmak istediğiniz markaları belirlerken, belirleyici etkenler (seçim kriterleriniz) neler oluyor?
Biotrend olarak yatırımlarda çalışmak istediğimiz markaları üç ana etken ile değerlendiriyoruz. Bunlar verimlilik ve süreç tasarımını kapsayan, mevcut en iyi teknoloji, yan ve son ürün ile emisyonları kapsayan  çevresel etkenler ve çalışan ortamı ve sağlığını kapsayan sosyal etkenlerdir.

Biyoenerji santrallerinde en çok karşılaşılan saha ve işletme zorlukları ve sorunları nelerdir? Karşılaşılabilecek sorunlara verebileceğiniz örnekler var mı?
Biyoenerji santrallerinde işlenen atık tipine ve kullanılan teknolojiye göre zorluklar ve sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle belediye atıklarından enerji üreten tesislerde atıksu üniteleri ve gaz şartlandırma üniteleri kritik öneme sahiptir. Bu doğrultuda Biotrend Enerji olarak mevcut en iyi teknoloji ve çevresel, sosyal etkileri değerlendirerek yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz.

Tesis – saha kontrol sisteminizin sahip olduğu yetenekler nelerdir?
Tesislerimizdeki saha kontrol sistemleri gerçek zamanlı veri toplama ve saklama yeteneğine sahiptir. Saklanan ve yedeklenen veriler ışığında gerçekleştirilen sistem modellemesiyle her bir sahamızın kendine özel önleyici bakım parametreleri belirlenir ve buna uygun olarak bakımlar yapılır. Tesislerimizde data güvenliği ISO 27001 kapsamında sağlanmaktadır.

Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?
Biotrend Enerji olarak, geçtiğimiz yıl oldukça başarılı bir halka arz sürecini tamamladık.  Bu süreçte ek satış dahil 750 milyon TL büyüklüğe karşın yurtiçi bireyselde 20 kat, toplamda 18 kat talep toplandı. Halka arz ile birlikte kurumsallaşma çalışmaları çerçevesinde önemli adımlar attık.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığımız sözleşme ve UN Global Compact’e (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) attığımız imza ile marka adına önemli açılımlar gerçekleştirdik. 2021 yılında başlayan VCS sertifikasyon sürecimizde ilerliyoruz. Karbon varlığı sertifikasyon süreçleri kapsamında yeni yapılan anlaşma gereğince ilk etapta 20 milyon dolar tutarında gelir elde etmeyi planlıyoruz.GCC projelerimiz için de sertifikasyon ön hazırlık sürecini tamamladık. Karbon varlığı sertifikasyon süreçleri kapsamında yeni yapılan anlaşma gereğince ilk etapta 20 milyon dolar tutarında gelir elde edilmesi planlanıyor.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner140
banner155
Günün Anketi Tümü
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 19 41
3. Beşiktaş 19 38
4. Adana Demirspor 20 37
5. Başakşehir 19 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Antalyaspor 19 21
14. Giresunspor 20 21
15. Hatayspor 19 20
16. Kasımpaşa 19 19
17. Sivasspor 20 18
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 19 28
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 21 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 20 12
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 18 31
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 17 20
15. Espanyol 19 20
16. Cadiz 19 19
17. Getafe 19 17
18. Celta Vigo 18 17
19. Real Valladolid 18 17
20. Elche 19 6
banner156

Gelişmelerden Haberdar Olun

@