banner143

banner72

banner164

banner171

banner157

banner165

110 milyon euroluk yatırım 2023’ün ilk çeyreğinde devreye alınacak

Gerçekleştirilen yatırımlarla bugün yıllık 2 milyon 850 bin ton çimento öğütme kapasitesine kavuşan Bursa Çimento Fabrikası’nda 2023 yılının ilk çeyreğinde devreye alınacak 110 milyon euroluk yatırım ile Türkiye’de üretiminde en üst düzey teknolojiyi kullanan marka olacak.

Başarı Hikayeleri 08.07.2022, 07:50 07.07.2022, 19:29 Serkan KIRAÇ
2681
110 milyon euroluk yatırım 2023’ün ilk çeyreğinde devreye alınacak

Bursa Çimento üretim teknolojilerinin performansını üst düzeyde tutabilmek adına makine parkının 4 sefer modernize edildiğini belirten Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli ile kapak konumuz kapsamında; markanın gelecek dönem yatırım planları ve yatırımlarında birlikte çalışmak isteyecekleri otomasyon ve ölçü – kontrol markalarını belirlerken nelere dikkat ettikleri konusunda keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
 
Osman Bey sizi, sektör tecrübenizi ve Bursa Çimento’yu kısaca tanıyabilir miyiz?
1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum. 1989 – 1990 yılları arasında İletişim Bilgisayar’da Satış Mühendisi, 1990 – 1997 yılları arasında SET Ankara Çimento Fabrikası’nda önce Otomasyon Mühendisi, ardından Otomasyon ve Proses Kontrol Şefi olarak görev yaptım. Ardından 1997 – 2000 yılları arasında elektrik ve otomasyon konularında taahhüt işleri ile uğraştım.

2000 – 2007 yılları arasında Baştaş Başkent Çimento’da Elektrik Otomasyon Bakım Şefi ve ardından Bakım Müdürü, 2007 – 2012 yılları arasında Cimpor-Yibitaş Çimento Grubu’nda Grup Elektrik Otomasyon Müdürü ve Grup Bakım Müdürü, 2012-2016 yılları arasında Norm Qizildash Cement’te Fabrika Genel Müdürü olarak görev yaptım.

2016 Nisan ayından itibaren Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Genel Müdürü olarak görevimi sürdürmekteyim. Ayrıca bazı dönemlerde grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri yaptım.

****
Bursa Çimento olarak, 1966 yılından bu yana çimento üretiminde faaliyet gösteriyoruz. Doğrudan çalışan sayımız 250 olmakla beraber, sürekli olarak bizimle çalışan alt yüklenicileri de dahil ettiğimizde sayımız 500’ü geçiyor. Şirketimiz, çimento üretiminin dışında yatırımcı bir profil çizerek Çemtaş, Bursa Beton ve Roda Liman gibi bağlı kuruluşların da önemli ortağıdır. Bağlı şirketlerimizi de hesaba kattığımızda, bu ailenin içinde yer alan çalışan sayısı 1500’ü geçiyor.

Her tür inşaata ve inşaat malzemesi üretim tesislerine (yapı kimyasalları, prefabrik üreticileri vs.) ürün veriyoruz. Ayrıca yurt dışına da kapasitemizin elverdiği oranda ihracat yapıyoruz. Ana ihracat pazarlarımız Avrupa, Afrika ve Eski Doğu Bloku ülkeleri olarak tanımlanabilir.

Markanın sahip olduğu üretim tesislerini kapasitesi gücü, ürün hatları, yardımcı tesisleri, birimleri vb. gibi konularda tanıyabilir miyiz?
1969 yılında 230.000 ton/yıl klinker ve 250.000 ton/yıl çimento üretim kapasiteli olarak devreye giren Bursa Çimento, zaman içerisinde yapılan yatırımlarla çimento öğütme kapasitesini 2.850.000 tona çıkardı.

Türk Standartları ve Avrupa standartlarında her türlü çimentoyu üretebilecek durumdayız. Ancak pazarda talep edilen tipler, talep miktarı, talebin haftalık aylık değişim grafikleri gibi konuları göz önünde bulundurarak 6 çeşit çimento üretiyoruz.

Bir fırın hattı ile başlayan üretimimiz, ilave tesislerle artırıldı. Şuandaki yapısı ile karma bir yapıya sahip olan fabrikamızda, makine parkı olarak 6 adet bilyalı değirmen, 3 adet dik değirmen, 2 adet fırın, 2 adet kırıcı, 1 adet kapalı klinker silosu, 8 adet öğütülmüş hammadde stok siloları ve 1 adet kömür homojene ve stok sahası bulunmaktadır. Ayrıca pazara daha yakın olabilmek amacıyla, Kütahya bölgesinde bir karıştırma tesisimiz de var.

Hammaddenin girişinden nihai ürünün çıkışına kadar üretim sürecinizi kısaca bizlerle paylaşır mısınız?
Fabrikamızda girdi ürünlerden başlayarak her aşamada prosesler izlenmekte ve ölçülmektedir. Tüm faaliyetler standartlara uygun olarak gerçekleştirilmekte ve sürekli iyileştirilmektedir.

Bursa Çimento Fabrikası, ihtiyacı olan kalker ve kili ocaklardan temin etmekte olup, kalkeri patlatma usulüyle çıkarmaktadır. Kil ise fabrika yakınındaki kil sahalarından fabrikaya istihraç edilmektedir. Alçıtaşı, tras, kum gibi yardımcı malzemeler ise tedarikçiler vasıtasıyla temin edilmektedir. Ocaklardan gelen hammaddeler ve yardımcı maddeler (kalker, tras, alçı taşı) ayrı ayrı kırıcılarda kırılarak boyutça küçültülür ve stokholde ilgili hollere alınır, kil ve kum ise kullanılmak üzere stokholde stoklanır.

Stokholde, ilgili hollerde ve uygun ebatlarda stoklanan kalker, kil ve gerektiğinde kullanılan kumun değirmenlere besleme oranları, hammaddenin içeriğine bağlı olarak tayin edilmekte ve bu çerçevede malzemeler farin değirmenlerine beslenmektedir. Değirmenlerde kurutma ve öğütme işlemi yapılmaktadır. Değirmenlerden çıkan farin, önce farin stok silolarına, daha sonra da farin homojene silolarına alınır.

Farin homojene silolarından alınan farin, ön ısıtıcılı döner fırınlarda pişirilir. Klinker soğutucuya döküldüğünde 100 °c’ye kadar soğutulmuş olarak klinker silosu veya açık stokhollerde stoklanır.

Klinkerin, bir miktar alçıtaşı ve üretilecek çimentonun tipine göre çeşitli oran ve cinste katkı veya katkılarla birlikte öğütülmesi ile elde edilen çimento, tiplerine göre çimento silolarına ayrı ayrı sevk edilerek depolanır.Çimento tiplerine göre ayrılmış silolardan dökme, kraft torbalı, big-bag ve sling-bag’li olarak satılmaktadır.

Tüm bu faaliyetler gerçekleştirilirken, firmamızda en son teknolojiler kullanılmakta ve tüm bakım faaliyetleri etkin olarak uygulanarak prosesin sürekliliği sağlanmaktadır.

Tesiste, kapasite ve verimlilik artırma, kontrol otomasyonu modernizasyonu ve benzeri konularda gerçekleştirilen yatırımlar nelerdir? Bu yatırımların detaylarını öğrenebilir miyiz?
Üretim tesislerimiz için kuruluş aşamasında her zaman en ileri teknolojiler seçilmiş olsa da gelişen teknoloji ve yenilikler karşısında kurulan sistemler, performans bakımından geride kalmaktan kurtulamıyorlar. Bu çerçevede, fabrikamızda değişik dönemlerde modernizasyon yatırımları yapıldı ve bu yatırımlarda da her zaman güncel teknolojiler takip edildi.

Şu anda da yeni bir yatırımımız söz konusu.‘Sürdürülebilir Gelecek İçin Yenilenen Bursa Çimento’ sloganı ile hayata geçireceğimiz yeni yatırımla birlikte, tesisimizde kalorifik tüketim düşerken, enerji tüketimi azalacak. Aynı zamanda %10 daha az elektrik tüketimi, %35 daha az yanma kaynaklı CO2 emisyonu, %10 daha az doğal hammadde kullanımı ve daha az su tüketimi, %50 daha az baca sayısı, %40 daha az NOX emisyonu, %25 daha az çevresel toz emisyonu olacak. Ayrıca yatırımla 6 kat kapalı stok alanı oluşacak.

Avrupa Birliği’nde yürürlükte olan çevre yönetmeliklerinden daha fazlasına uyumlu olan, bu uyumu sağlarken ithal ürünlere bağımlılığımızı daha da azaltan, fabrika içi elleçleme ve taşıma miktarlarını %50’den fazla aşağı çeken, doğal hammadde ve su kullanımını azaltan, dijital dönüşümünü tamamlamış bir fabrika hedefliyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde gerçekleştiriyoruz.

Teknoloji ve dijitalleşmeyi yakından takip eden bir firma olarak birçok konuda öncü olduk. Otomatik kontrol için “expert sistemler”, otomatik numune alma ve analiz sistemleri, İSG giriş kontrol ve iletişim yazılımı gibi çok sayıda uygulamayı zaten hayata geçirmiştik. Yeni yapılacak modernizasyon projesi ile fabrikamız bünyesinde birçok değişiklik yaşanacak ve ilave gelecek son teknoloji makine ve ekipmanlarla beraber, mevcut kullandığımız sistemlerin de entegrasyonunu yapıp,sektörde öncü bir konuma yükseleceğimize inanıyorum.

Atıkısı geri kazanımı ve enerji üretimi konusunda ne tür yatırımlarınız var? Bu konuda sahip olduğunuz ünite ve tesisleri tanıyabilir miyiz?
Bursa Çimento olarak, son yıllarda ağırlığımızı enerji verimliğine ve çevreye vermiş durumdayız. Atık ısıdan elektrik enerjisi üretimi, atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisi gibi yatırımlarla hem verimlik artışı sağlıyor hem de karbondioksit emisyonunda önemli düşüşler yaratarak, çevreye büyük katkılarda bulunuyoruz.

Sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak adına çevreci adımlarımız hız kesmiyor. 2011 yılında Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisini devreye aldık. Bu sayede kalorifik değere sahip endüstriyel atıkları tesiste işleyerek döner fırınların ihtiyacı olan yüksek ısının elde edilebilmesine katkıda bulunduk.

7,5 MW atık Isıdan Enerji Üretim Tesisini de 2013’te hayata geçirdik.Döner fırınlardan dışarı atılan atık ısının geri kazanılmasıyla elektrik enerjisi elde edilmektedir. PH ve AQC kazanlarından elde edilen buharın türbine gönderilmesiyle, türbin kanatları dönerek hareketi jeneratöre aktarmakta ve elektrik enerjisi üretilmektedir. Fabrikanın elektrik enerjisi ihtiyacının bir kısmı atık ısı enerji üretim tesisinden karşılanmaktadır.

Enerjinin etkin ve verimli kullanılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu konuda çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Çevreci, verimli ve yüksek teknoloji ile mevcut atık ısıları kullanarak optimum yatırım ve işletme maliyetinde sıcak su üretimi sağlıyoruz. Optimum çalışma şartları, fosil yakıt kullanımının azaltılması, atık ısı kullanımının sağlanması, yakıt, bakım masraflarının azaltılması ve çevreci bir sistem oluşturulması amacındayız.

Üretim ve yönetim verimliliği, kayıpların izlenmesi konusunda çalışmalarınız, kullandığınız kontrol, izleme sisteminizin yetenekleri nelerdir?
Kullandığımız ERP yazılımının içinde oluşturduğumuz raporlama ve kontrollerin yanında, günlük-haftalık-aylık dashboardlar ile de performans indikatörlerimizi takip ediyoruz. Hedefimiz her gün bir öncekinden daha verimli bir sistem çalıştırmak. Bu performans indikatörlerimiz çalışanlarımız tarafından da online olarak izlenebildiğinden reaksiyon hızımız çok artıyor.

Tesisleriniz için yatırım fikirleri nasıl oluşuyor, şu anda yatırım gündeminizde ne var? Yatırımlarda tercih ettiğiniz markaları belirlerken seçim kriterleriniz neler oluyor?
Bahsettiğim gibi üretim tesislerimiz için kuruluş aşamasında her zaman en ileri teknolojileri seçiyoruz. Ancak buna rağmen sürekli gelişen teknoloji ve yenilikler karşısında kurulan sistemler performans açısından geride kalabiliyor. Bu nedenle, fabrikamızda değişik dönemlerde modernizasyon yatırımları yapıyoruz. Bu yatırımlarda güncel teknolojiler takip edilerek uygulamaya alınıyor.

Makina parkı 4 sefer modernize edilerek bugünlere gelen şirketimizde, mevcut makine parkı üzerinde yapılacak iyileştirmelerle hedeflenen çevreci ve sürdürülebilir sonuçlara ulaşılması teknik olarak mümkün değildi. Bu nedenle daha önce bahsettiğim yeni bir yatırımı hayata geçiriyoruz. Bu yatırımı hem eskimiş teknolojiyi yenileme hem de çevreye, komşularımıza ve ülkeye dönük, sürdürülebilirlikte örnek bir proje olarak hayata geçirmeye karar verdik. Bu yatırım, Bursa Çimento'nun değişme ve gelişme projesi olacak.

Yaklaşık 110 Milyon Euro’luk yatırımımızı 2023’ün ilk çeyreğinde tamamlamayı planlıyoruz. Yatırımımız tamamlandığında, Türkiye’deki çimento fabrikaları arasında en üst düzey teknolojiyi kullanan fabrika olacağız.

Her zaman güvenilir markalarla çalışmaya özen gösteriyoruz. Son teknolojiyi yakından takip eden ve alanında uzman olan bir ekiple çalışan markalar tercih sebebimiz. Bursa Çimento kalitesine yakışır markalarla iş birliği yapıyoruz. 

Önümüzdeki dönemde planladığınız projeler nelerdir, son olarak gündeminizi öğrenebilir miyiz?
Bursa Çimento olarak işimize yatırım yaparken, diğer tüm paydaşlarımızla da iş birliği içerisinde kentimize, ülkemize ve gezegenimize olan sorumluluklarımızı da yerine getirmeye devam ediyoruz. Projelerimizi debu doğrultuda hayata geçiriyoruz.

Şu anda önceliğimiz mevcut yatırımımızı koyduğumuz hedeflere ulaşarak bitirmek. Bu yatırımda, finansal getirinin yanında sosyal ve çevresel faydaya odaklanıyoruz. Devamında hedefimiz sıfır karbon uyumlu üretim seviyesine ulaşabilmek. Yaptığımız tüm yatırımlarımızda sürekli iyileştirme sağlarken, hedefiniz daima geleceğe değer katmak. Temiz yatırım, temiz teknoloji özelliğiyle doğayla uyumlu sürdürülebilir ve düşük karbonlu bir dünyanın gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalarda yer almayı sürdüreceğiz.

Sürdürülebilir çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve gelecek kuşaklara daha iyi bir çevre bırakılması için sorumluluk almaya ve bu amaçla değer üretmeye devam edeceğiz.

Eklemek istedikleriniz nelerdir?
Bulunduğumuz bölgede pazar lideriyiz. Bunun getirdiği sorumlulukla standartlara uyulması, kalitenin devamlılığı ve müşteri memnuniyeti konusunda taviz vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu da tercih edilen bir marka olmamızı sağlıyor. Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek, sürekli kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner140
banner158
Günün Anketi Tümü
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Sektörel dergiler okunuyor mu?
banner159
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
banner161

Gelişmelerden Haberdar Olun

@