banner145

banner138

banner143

banner144

banner141

Sanayicimize ideal üretim ortamı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz

Otomotiv endüstrisi firmalarının yoğun olduğu HOSAB’da markaların çağdaş üretim koşullarını yakalamak için yatırımlarını sürdürdüğünü ifade eden HOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun, üretim girdileri olan elektrik, doğalgaz, su ve diğer alt yapıları bölge sanayicilerine en rekabetçi şartlarla sağlayarak üretim için ideal ortamı sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını söylüyor.

Röportajlar 28.02.2022, 13:26 Serkan KIRAÇ
82
Sanayicimize ideal üretim ortamı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz

Uluslararası bir OSB olarak tanımladığınız Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren markaların sektörlerini ve faaliyet alanlarını kısaca tanıyabilir miyiz?
HOSAB, Bursa’nın en çevreci ve en hızlı gelişim gösteren organize sanayi bölgelerinden birisidir. Geçen 10 yıllık süreçte alt yapı yatırımları ile sanayi için elverişli bir bölge olmuştur. Bundan dolayı yatırımcılar artmış, aynı zamanda 2B alanları ve Akçalar bölgesini bünyemize katmamız ile bölgemiz büyümüş güçlenmiştir.

Bu büyüme çevre ile dost bir büyüme olmuştur. Buna bizler de özellikle büyük özen gösterdik. Dolayısıyla gerek baca emisyonları gerekse su deşarjları noktasında örnek bir konumdayız.

HOSAB, OSB olduğu 2003 yılına ve öncesi de dahil otomotiv sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların yoğun olduğu bir bölge konumundadır. Günümüzde faaliyet gösteren firmaların sayısal olarak yüzde 40’ı otomotiv ana ve yan sanayide faaliyet göstermektedir. Bursa’nın en büyük 250 firması sıralamasına giren 10 katılıcımızın 7’si de otomotiv sektöründedir.

Plastik ve kauçuk ürünler imalatı ve makine teçhizat imalatı sektörlerindeki firmalar da yüzde 39 civarında bir paya sahiptir. Metal sanayi, kimyasal ürünler üretimi, gıda ürünleri imalatı, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, lojistik, mobilya ve orman ürünleri imalatı alanında faaliyet gösteren katılımcı firmalar mevcuttur.

Karsan fabrikası gibi Türkiye sanayisinin ihracat konusunda önde gelen tesislerinde robot kullanımı oldukça yaygın. Bu işletmelerin robot, IoT gibi konularda otomasyon seviyelerini yükseltmeleri, Türkiye sanayisinin Endüstri 4.0 yolculuğunda sizce ne tür katkılar sağlıyor?
Uluslararası alanda rekabet edip hem var olabilmek hem de daha ileriye gidebilmek için dijitalleşmenin sunduğu nimetlerden faydalanmak, kaliteli ve katma değerli üretim yapmak elbette önemli. Ancak bu üretimde çok önemli bir bileşen olan nitelikli işgücü konusunu ülke olarak hep arka planda tutuyoruz. Halbuki bu noktaya odaklanabilsek, o zaman katma değerli üretime doğru dev bir atmış olacağız. O takdirde dijitalleşme, otomasyon vb. bunlar da daha anlamlı ve verimli olacak.

Günümüzde mücevher, savunma ve havacılık alanlarını kenarda tutun ülkemizin ihracatında en değerli sektör 14 dolar/kg ile hazır giyim ve konfeksiyon... Daha sonra 7 dolar civarında bir değerle otomotiv endüstrisi geliyor. Makine ve aksamları alanında kilogram başına ihracat değerimiz 5-6 dolar aralığında… Biz ülke olarak miktar bazlı olarak ihracatı arttırıyoruz ama değer bazlı kan kaybı yaşıyoruz. Bu sonucun nedenlerini iyi etüt edip önlemlerimizi almak zorundayız. O nedenlerden birisini az önce söyledim.

Elbette HOSAB’da otomotiv endüstrisi firmaları yoğun ve onların çağdaş üretim koşullarını yakalama konusunda yatırımları var. Bunların miktar ve içeriğini benim bilmem ve anlatmam mümkün de değil. Ancak şunu söyleyebilirim, biz OSB olarak üretim girdileri olan elektrik, doğalgaz, su ve diğer alt yapıları sanayicimize en rekabetçi şartlarda sağlamak, üretim için ideal ortamı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Üretimin önemli girdisi nitelikli işgücü temini konusunda da, bölgemizde bir mesleki ve teknik okul açmak, sanayimizin ara eleman ihtiyaçlarına çözüm üretmek hedeflerimiz arasında.

Özetle bu sorunuza yanıt olması bakımından, bölgedeki firmaların Endüstri 4.0 altyapısına hızla adapte olan bir yapıya sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Bursa’nın en büyük 250 markasından 13’üne ev sahipliği yapan bölge, Avrupa’lı yatırımcılar ve Avrupa menşeli markalar için neden bir cazibe merkezi haline geldi?
HOSAB, Almaya, İtalya, Güney Kore, Amerika, Suudi Arabistan, Japonya menşeili çok sayıda firmanın üretim yaptığı bir bölge. Son yıllarda bazı satın almaların yanı sıra işbirlikleri de yapıldı. Yeni talepler olduğunu da duyuyoruz. Yabancı fonlar ve şirketler ortaklık ya da işbirliği taleplerinde bulunuyor veya komple işi satın alınan firmalar var. Mevcut ekonomik şartlar sebebiyle bu durumun önümüzdeki süreçte artarak devam etme olasılığı yüksek görünüyor.

HOSAB’ın ilgi görmesinin birkaç sebebinden bahsedebiliriz. İlki, bizim özellikle 2008 sonrası doğru yatırımlar planlayıp bunları hayata geçirmemiz sonucu sanayi için elverişli bir ortam sunmamız. Biz bunu yaparken, Bursa merkezinde yer alan sanayi bölgelerinde de çok fazla yer kalmamıştı.

HOSAB şehrin gelişim bölgesi olan batıda gerek sunduğu şartlar gerekse sanayi arazisi birim fiyatlarının şehir merkezine göre uygunluğu nedeniyle çok kısa sürede çok ciddi bir yatırım talebi gördü.

Doğru yatırım hamleleriyle iki kat büyüyen bölgedeki altyapı faaliyetlerini sizden dinleyebilir miyiz?
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Bursa Kent Merkezine 23 km. mesafede kentin batı yönünde, İzmir Yolunun 6 km. güneyinde yer almaktadır. Elektrik, doğalgaz, 1. ve 2. Kalite Su ile kanalizasyon ve yağmursuyu hatları bütün parsellerde tamamlanmıştır.

Çevreci yapısıyla öne çıkan HOSAB, 2011 yılında devreye aldığı atık su arıtma tesisinin kapasitesini 2017 yılında 3,5 kat arttırmıştır. 2022 yılı itibariyle Kayapa OSB atık suları da bu tesiste arıtılacaktır.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 2.Bölge Müdürlüğü ile HOSAB arasında imzalanan protokolle, HOSAB’ın tahsis ettiği 17 dönüm alanda TEİAŞ tarafından Hasanağa Trafo Merkezi kuruldu. Böylece, hızla büyüyen bölgede HOSAB’ın enerji kapasitesi öncelikli olmak üzere sanayicilerin elektrik enerjisi ihtiyacı temiz ve kesintisiz olarak uzun yıllar karşılanacak düzeye taşınmıştır.

Bölge içi elektrik dağıtımı yer altı şebekesi olarak en çağdaş olanaklarla etaplar halinde tamamlanmıştır. HOSAB Akçalar Gelişim Bölgesi de bu şebekeye dahil edilecektir.

Bölgenin proses ve kullanma suyu ihtiyacı Hasanağa Barajı’nın % 17.7’sinin DSİ’den satın alınması ile çözülmüştür. Kullanma suyu ihtiyacı ileri su arıtma tesisi kurularak çözüme kavuşturulmuştur.

Bursa Büyükşehir ile işbirliği yaparak bölgede itfaiye merkezimizi de devreye aldık.

Özetle, bölgedeki sanayinin su, elektrik, doğalgaz, atık su arıtma, itfaiye gibi ihtiyaçları tamamlanmıştır.

Sanırım ajandanızda yer alan bir başka gündeminizde Akçalar bölgesi… Bu konuda çalışmalar ne aşamadadır?
Sınır komşumuz olan Akçalar Organize Sanayi Bölgesi’ni bünyemize katarak HOSAB Akçalar Gelişim Bölgesi dedik. Zira, burada alt yapı olanaklarını da HOSAB’ın diğer bölgeleri ile aynı noktaya taşımak için proje ve yatırımlarımızı yaklaşık 2 yıldır sürdürüyoruz. Elektrik, doğalgaz, su, ulaşım alt yapısı gibi konularda yaptığımız çok ciddi yatırımlar oldu ve bunlar birkaç yıl daha devam edecek.

Aslında önemsediğimiz bir başka konu kümelenme ve eğitim projeleriniz? Buna ek olarak sanayi – üniversite iş birlikleri konusunda eklemek istedikleriniz var mıdır?
Pandemi sebebiyle küme çalışmaları ve eğitim projelerimiz sekteye uğradı. Bizler, başta alt yapı olmak üzere sanayimizin öncelikli ihtiyaçlarını çözdükçe, eğitim, kümelenme gibi alanlar başta daha fazla eğileceğiz. HOSAB, alt yapı ihtiyaçlarını önemli ölçüde çözdüğü için bu projelerde bundan sonra daha çok olacak.

Sanayi – üniversite işbirliği konusunda Bursa’da çok iyi bir ortamın olduğunu söylemem mümkün gözükmüyor maalesef. HOSAB olarak bizler Bursa’daki üniversitelerimiz ile arzu ettiğimiz işbirliği düzeyinde değiliz. Sanayici bunu istemez mi, elbette ister. Ama burada asıl adım atması gereken üniversitedir. Yoksa bizler her türlü işbirliğine hazırız. HOSAB ve fabrikalarımız üniversitelerimize, eğitim görevlilerine, öğrencilere her zaman açık.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?
HOSAB, 2021 itibariyle 210,4 Hektar büyüklüğe sahip, toplam 156 sanayi parselinde yüzde 90 doluluğa yaklaşan bir organize sanayi bölgesi. 2008 yılında 40 dolayında olan bölgede faaliyet gösteren firma sayısı 2021’e gelindiğinde 136’ya yükselmiştir. Bölgede 15.000 bine yakın kişi istihdam edilmektedir. Bölgeden yıllık 750 milyon dolar civarında ihracat yapılmaktadır.

Bu verileri şunun için söylüyorum; tüm bu rakamlar tamamen bölge sanayicisi olarak bizlerin bir araya gelip yasamız çerçevesinde yaptığımız çalışmalar ve yatırımlar ile ortaya çıktı. Kendiliğinden olmadı veya birileri gelip bizim için bunları yapmadı. Biz, sanayicilerimiz, kendimiz yaptık. Daha iyisini yapabilir miyiz, evet yapabiliriz. Bölgelerimizi daha ileriye götürebiliriz. Bunun için çalışıyoruz.

Bölgedeki firmaların Endüstri 4.0 altyapısına hızla adapte olabilen bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Ömer Faruk Korun’u Hasanağa Organize Sanayi Bölge Müdürüğü’ndeki makamında ziyaret ettik. Korun ile bölge sanayicilerinin yatırım gündemi ve hedefleri üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirme imkanı bulduk.
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner140
Günün Anketi Tümü
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Sektörel dergiler okunuyor mu?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@